Dokumentácia k službe Microsoft Power Apps

Zistite, ako rýchlo zostaviť aplikácie s minimálnym programovaním, ktoré modernizujú procesy a riešia náročné obchodné otázky vo vašej organizácii pomocou služby Power Apps.

Vytváranie aplikácií a portálov

Ďalšie produkty Microsoft Power Platform

Power Automate

Vytvorte automatizované pracovné postupy medzi svojimi obľúbenými aplikáciami a službami, aby ste synchronizovali súbory, získavali oznámenia, zhromažďovali údaje a ešte oveľa viac.

Power BI

Premeňte svoje nesúvisiace zdroje údajov na súdržné, vizuálne pôsobivé a interaktívne prehľady.

Power Virtual Agents

Vytvárajte významných botov pomocou riadeného grafického rozhrania bez programovania a bez potreby odborníkov v oblasti údajov alebo vývojárov.

Pozrite si tiež:

Dynamics 365

Nová generácia aplikácií CRM a ERP

Microsoft Azure

Stále sa rozširujúca skupina cloudových výpočtových služieb, ktorá vašej organizácii pomáha prekonávať obchodné výzvy