Správa aplikácií vytvorených vo vašej organizáciiManage apps created in your organization

Ak ste správca prostredia, globálny správca služieb Office 365 alebo správca nájomníka služby Azure Active Directory, môžete spravovať aplikácie vytvorené vo vašej organizácii.If you're an Environment Admin, Office 365 Global Admin, or Azure Active Directory Tenant Admin, you can manage the apps created in your organization.

V centre spravovania služby PowerApps môžu správcovia:Admins can do the following from the PowerApps Admin center:

 • Pridávať alebo meniť používateľov, s ktorými je aplikácia zdieľanáAdd or change the users with whom an app is shared
 • Odstraňovať nepoužívané aplikácieDelete apps not currently in use
 • Zobraziť zdroje údajov používané aplikáciouView the data sources used by an app

PožiadavkyPrerequisites

Správa aplikácieManage an app

 1. Prihláste sa do centra spravovania na adrese https://admin.powerapps.com.Sign in to the Admin center at https://admin.powerapps.com.

 2. Na navigačnej table kliknite alebo ťuknite na položku Prostredia a potom kliknite alebo ťuknite na prostredie s aplikáciou, ktorú chcete spravovať.In the navigation pane, click or tap Environments, and then click or tap the environment that contains the app that you want to manage.

  Ak sa v navigačnej table nezobrazuje položka Prostredia, znamená to, že nemáte licenciu Plán 2 pre PowerApps, Plán 2 pre Microsoft Flow ani skúšobnú verziu licencie Plán 2 pre PowerApps.If you don't see Environments in the navigation pane, that indicates you don't have a PowerApps Plan 2, Microsoft Flow Plan 2, or PowerApps Plan 2 trial license.

  Súbor a zdieľanie

 3. Prejdite na kartu Prostriedky a kliknite alebo ťuknite na položku Aplikácie. Potom kliknite alebo ťukni ten aplikáciu, ktorú chcete spravovať.On the Resources tab, click or tap Apps, and then click or tap the app that you want to manage.

  Súbor a zdieľanie

  Systém vás presmeruje na stránku Podrobnosti aplikácie.This takes you to the app Details page.

  Súbor a zdieľanie

 4. Vyberte si niektorú z nasledujúcich možností:Do any of the following:

  • Ak chcete aplikáciu odstrániť, kliknite alebo ťuknite na ikonu koša.Click or tap the trash can icon to delete the app.
  • Zobrazte si dátové pripojenia, postupy a ďalšie podrobnosti súvisiace s aplikáciou.View data connections, flows, and other details associated with the app.
  • Kliknite alebo ťuknite na položku Zdieľať a budete si môcť zobraziť alebo upraviť používateľov, s ktorými sa aplikácia zdieľa.Click or tap Share to view or modify the users with whom the app is shared.

Ďalšie krokyNext steps

Pozrite sa na iné návody a zistite, čo ešte môžete urobiť v centre spravovania služby PowerApps.Check out other how-to guides to learn what else you can do from the PowerApps Admin center.