Oboznámenie s Centrom spravovania platformy pre podnikové aplikácieIntroduction to the Business Application Platform admin center

prehľad

V Centre spravovania platformy pre podnikové aplikácie môžete:In the Business Application Platform admin center, you can:

  • Spravovať používateľov, povolenia a roly v prostrediach.Manage users, permissions and roles in environments. (Vyžaduje sa plán PowerApps P2)(PowerApps P2 plan required)
  • Spravovať pravidlá ochrany pred únikom údajov, ktoré umožňujú ovládať zdieľanie obchodných údajov so službami v PowerApps.Manage data loss prevention policies, which control how business data is shared with services in PowerApps. (Vyžaduje sa plán PowerApps P2 alebo globálne povolenia správcu pre balík Office 365)(PowerApps P2 plan or Office 365 Global administrator permissions required)

Všetky zmeny, ktoré vykonáte v centre spravovania, sú okamžite k dispozícii používateľom v organizácii.Any changes that you make in the admin center are immediately available to users within the organization.