Pripojenie k SQL serveru z Power Apps

Ikona SQL Servera

Pripojte sa k serveru SQL Server v databáze Azure alebo lokálny, aby ste mohli svoje údaje spravovať pomocou operácií vytvárania, čítania, aktualizácie a odstraňovania.

Predpoklady

 • Zaregistrujte sa na portáli Power Apps a potom sa prihláste pomocou tých istých poverení, ktoré ste použili pri registrácii.

 • Pre databázu, ktorá obsahuje aspoň jednu tabuľku s primárnym kľúčom, získajte nasledovné informácie:

  • názov databázy

  • názov servera hosťujúceho databázu

  • platné meno používateľa a heslo na pripojenie k databáze

  • typ overenia potrebného na pripojenie k databáze

   Ak tieto informácie nemáte, požiadajte o ne správcu databázy, ktorú chcete použiť.

 • V prípade lokálnej databázy identifikujte bránu údajov, ktorá je s vami zdieľaná (alebo ju vytvorte).

Automatické vygenerovanie aplikácie

 1. V Power Apps Studio (pri ľavom okraji) kliknite alebo ťuknite na možnosť Nový v ponuke Súbor.

  Nová možnosť v ponuke Súbor

 2. V časti Začať s vašimi údajmi kliknite alebo ťuknite na šípku vpravo na konci radu konektorov.

 3. Ak už pripojenie na požadovanú databázu máte, kliknite alebo ťuknite naň a potom preskočte na krok 7 tohto postupu.

 4. Kliknite alebo ťuknite na Nové pripojenie, a potom kliknite alebo ťuknite na SQL Server.

  Pridanie pripojenia na SQL Server

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zvoľte Pripojiť priamo (cloudové služby) a potom zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa a heslo pre požadovanú databázu.

   Podrobnosti o serveri

  • Zvoľte Pripojiť pomocou lokálnej brány údajov, zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa, heslo požadovanej databázy a potom zvoľte typ overenia a bránu.

   Pripojenie k lokálnej databáze

   Poznámka

   Ak bránu nemáte, nainštalujte si ju a potom kliknite alebo ťuknite na Obnoviť zoznam brán.

 6. Kliknite alebo ťuknite na možnosť Pripojiť.

 7. Kliknite alebo ťuknite na možnosť v časti Vybrať množinu údajov, kliknite alebo ťuknite na možnosť v časti Vybrať tabuľku, a potom kliknite alebo ťuknite na Pripojiť.

  Power Apps vytvorí aplikáciu, ktorá zobrazuje údaje na troch obrazovkách. Typ zobrazovaných údajov sa navrhne heuristickou metódou, ale používateľské rozhranie si môžete upraviť podľa svojich potrieb.

 8. Aplikáciu si môžete prispôsobiť podobnými postupmi, ako je to popísané v článku o vytvorení aplikácie z údajov programu Excel, ktoré začínajú časťou o zmene rozloženia aplikácie.

Zostavenie aplikácie úplne od začiatku

 1. Prihláste sa do lokality powerapps.com pomocou rovnakého konta, aké ste použili na registráciu do Power Apps.

 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite alebo ťuknite na Pripojenia:

  Správa pripojení

 3. V pravom hornom rohu kliknite alebo ťuknite na Nové pripojenie a potom kliknite alebo ťuknite na SQL Server.

 4. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zvoľte Pripojiť priamo (cloudové služby) a potom zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa a heslo pre požadovanú databázu.

   Pripojiť priamo (cloudové služby)

  • Zvoľte Pripojiť pomocou lokálnej brány údajov, zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa, heslo požadovanej databázy a potom zvoľte typ overenia a bránu.

   Pripojenie pomocou lokálnej brány údajov

   Poznámka

   Ak bránu nemáte, nainštalujte si ju a potom kliknite alebo ťuknite na ikonu so šípkou ukazujúcou v smere hodinových ručičiek, čím obnovíte zoznam.

 5. Kliknutím alebo ťuknutím na položku Vytvoriť vytvorte pripojenie.

 6. Vytvorte aplikáciu použitím podobných postupov, aké sú popísané v článku Vytvorenie úplne novej aplikácie.

Aktualizácia existujúcej aplikácie

 1. V aplikácii Power Apps Studio otvorte aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať.

 2. Na karte Zobrazenie na páse s nástrojmi kliknite alebo ťuknite na Zdroje údajov.

 3. Na pravej table kliknite alebo ťuknite na Pridať zdroj údajov.

  Pridať zdroj údajov

 4. Kliknite alebo ťuknite na Nové pripojenie, kliknite alebo ťuknite na SQL Server a potom kliknite alebo ťuknite na Pripojiť.

 5. Vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Zvoľte Pripojiť priamo (cloudové služby) a potom zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa a heslo pre požadovanú databázu.

   Pripojenie k databáze v platforme Azure – cloudové služby

  • Zvoľte Pripojiť pomocou lokálnej brány údajov, zadajte alebo vložte názov servera, názov databázy, meno používateľa, heslo požadovanej databázy a potom zvoľte typ overenia a bránu.

   Pripojenie k databáze v platforme Azure

   Poznámka

   Ak bránu nemáte, nainštalujte si ju a potom kliknite alebo ťuknite na kruhovú ikonu, čím obnovíte zoznam.

 6. Kliknite alebo ťuknite na možnosť Pripojiť.

 7. V časti Vybrať množinu údajov kliknite alebo ťuknite na niektorú z možností.

 8. V časti Vybrať tabuľku začiarknite jedno alebo viac začiarkavacích políčok a potom kliknite alebo ťuknite na položku Pripojiť.

Ďalšie kroky

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).