Pripojenie z Microsoft Power Apps k Dynamics AX

Dynamics AX Online

Pomocou tohto pripojenia môžete jednoducho vytvárať aplikácie, ktoré budú čítať, aktualizovať a odstraňovať údaje z týchto verzií aplikácie Dynamics AX:

• Dynamics AX Update1 + článok o oprave hotfix KB

• Dynamics AX Update 2 a novšie verzie

Informácie o tom, ako vytvoriť aplikáciu nájdete v článku o automatickom generovaní aplikácie alebo o vytvorení úplne novej aplikácie. Tieto témy sú napísané pre Excel, ale rovnaké zásady platia aj pre Dynamics AX.

Informácie o tom, ako pridať údaje z aplikácie Dynamics AX do existujúcej aplikácie nájdete v článku Pridanie údajového pripojenia.

Pozrite si zoznam dostupných pripojení, a zistite, ako sa v Power Apps pripojenie spravuje.

Ďalšie kroky

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).