Pripojenie k Office 365 Outlook zo služby Power Apps

Office 365 Outlook

Ak sa pripojíte do Office 365 Outlook, môžete zobrazovať, posielať, odstrániť a odpovedať na e-mailové správy a oveľa viac.

Môžete pridať ovládacie prvky, aby ste tieto funkcie mohli vykonávať v aplikácii. Môžete napríklad pridať ovládacie prvky Vstupu textu na získanie príjemcu, predmetu a textu e-mailu a pridať ovládací prvok Tlačidlo na odoslanie e-mailu.

Tento článok popisuje, ako do svojej aplikácie pridať Office 365 Outlook ako pripojenie, Office 365 Outlook ako zdroj údajov, a ako použiť tieto údaje v rôznych ovládacích prvkoch.

Dôležité

V čase písania tohto článku nepodporuje operácia kalendára opakované udalosti.

Predpoklady

Pripojenie k Office 365 Outlook

 1. Pridajte dátové pripojenie a vyberte Office 365 Outlook:

  Pripojiť k systému Office 365

 2. Vyberte Pripojiť, a ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, zadajte svoje pracovné konto.

Pripojenie Office 365 Outlook sa vytvorí a pridá do vašej aplikácie. Môžete ho začať používať.

Zobrazenie správ

 1. V ponuke Vložiť vyberte možnosť Galéria a potom vyberte ovládací prvok Prázdne vertikálne.

 2. Jeho vlastnosť Items nastavte na nasledujúci vzorec:

  Office365Outlook.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Po zmene nastavení zmeňte Rozloženie na Názov, podnadpis, telo.

  Ovládací prvok galérie sa automaticky vyplní niektorými z vašich e-mailov.

 3. V galérii nastavte vlastnosť Text prvého označenia na ThisItem.From. Nastavte druhé označenie na ThisItem.Subject. Nastavte tretie označenie na ThisItem.BodyPreview. Môžete tiež zmeniť veľkosť označení.

  Ovládací prvok galérie sa automaticky vyplní novými vlastnosťami.

 4. Pri tejto funkcii je dostupných niekoľko voliteľných parametrov. Nastavte vlastnosť galérie Items na jeden z nasledujúcich vzorcov:

  Office365Outlook.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})
  Office365Outlook.GetEmails({fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365Outlook.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2})
  Office365Outlook.GetEmails({folderPath:"Sent Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, searchQuery:"powerapps"})
  Office365Outlook.GetEmails({folderPath:"Deleted Items", fetchOnlyUnread:false, top:2, skip:3})

Odoslanie správy

 1. V ponuke Vložiť vyberte položku Text a potom vyberte Textový vstup.

 2. Zopakujte predchádzajúci krok dvakrát tak, aby ste mali tri polia, a potom ich usporiadajte do stĺpca:

  Tri polia v stĺpci

 3. Premenujte ovládacie prvky takto:

  • inputTo (zadať príjemcu)
  • inputSubject (zadať predmet)
  • inputBody (zadať text)
 4. V ponuke Vložiť vyberte položku Ovládacie prvky a potom Tlačidlo. Vlastnosť OnSelect nastavte na tento vzorec:

  Office365Outlook.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text)

 5. Premiestnite tlačidlo tak, aby sa zobrazovalo pod všetkými ostatnými ovládacími prvkami, a nastavte jeho vlastnosť Text na „Odoslať e-mail“.

 6. Stlačte kláves F5 alebo vyberte tlačidlo Ukážka (tlačidlo Ukážka). Zadajte platnú e-mailovú adresu do ovládacieho prvku inputTo a zadajte, čo chcete, do zvyšných dvoch ovládacích prvkov Vstupu textu.

 7. Výberom možnosti Odoslať e-mail odošlete správu. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.

Odoslanie správy s prílohou

Napríklad môžete vytvoriť aplikáciu, s ktorou bude používateľ robiť fotografie pomocou fotoaparátu zariadenia a potom ich odošle ako prílohy. Používatelia môžu do e-mailovej aplikácie prikladať aj mnohé ďalšie typy súborov.

Ak chcete pridať prílohu k správe, postupujte podľa krokov v predchádzajúcej časti, ale pridajte parameter, ktorým prílohu bližšie určíte (pri nastavovaní vlastnosti tlačidla OnSelect). Tento parameter je štruktúrovaný ako tabuľka, v ktorej bližšie určíte až tri vlastnosti každej prílohy:

 • Meno
 • ContentBytes
 • @odata.type

Poznámka

Vlastnosť @odata.type môžete určiť iba pri jednej prílohe a nastaviť ju ako prázdny reťazec.

V tomto príklade sa pošle fotografia ako súbor s názvom file1.jpg:

Office365Outlook.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""})})

V tomto príklade sa navyše s fotografiou odošle zvukový súbor :

Office365Outlook.SendEmail(inputTo.Text, inputSubject.Text, inputBody.Text, {Attachments:Table({Name:"file1.jpg", ContentBytes:Camera1.Photo, '@odata.type':""}, {Name:"AudioFile", ContentBytes:microphone1.audio })})

Odstránenie správy

 1. V ponuke Vložiť vyberte možnosť Galéria a potom vyberte ovládací prvok Galéria textu.

 2. Jeho vlastnosť Items nastavte na nasledujúci vzorec:

  Office365Outlook.GetEmails({fetchOnlyUnread:false})

  Ovládací prvok galérie sa automaticky vyplní niektorými z vašich e-mailov.

 3. V galérii nastavte vlastnosť Text prvého označenia na ThisItem.Id. Nastavte druhé označenie na ThisItem.Subject. Nastavte tretie označenie na ThisItem.Body.

 4. Vyberte prvé označenie v galérii a premenujte ho na EmailID:

  Premenovanie prvého označenia

 5. Vyberte tretie označenie v galérii a pridajte Tlačidlo (ponuka Vložiť). Vlastnosť tlačidla OnSelect nastavte na tento vzorec:

  Office365Outlook.DeleteEmail(EmailID.Text)

 6. Stlačte kláves F5 alebo vyberte tlačidlo Ukážka (tlačidlo Ukážka). Vyberte jeden z e-mailov v galérii a kliknite na tlačidlo.

  Poznámka

  Takto vymažete vybratý e-mail zo svojej doručenej pošty. Vyberajte preto opatrne.

 7. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.

Označiť správu ako prečítanú

V tejto časti sa používajú tie isté ovládacie prvky ako v časti Odstránenie správy.

 1. Vlastnosť tlačidla OnSelect nastavte na tento vzorec:

  Office365Outlook.MarkAsRead(EmailID.Text)

 2. Stlačte kláves F5 alebo vyberte tlačidlo Ukážka (tlačidlo Ukážka). Vyberte jeden z neprečítaných e-mailov a kliknite na tlačidlo.

 3. Stlačením klávesu Esc sa vráťte do predvoleného pracovného priestoru.

Pozrite si tiež

Poznámka

Môžete nás informovať o svojich voľbách jazyka pre dokumentáciu? Absolvujte krátky prieskum. (upozorňujeme, že tento prieskum je v angličtine)

Prieskum bude trvať približne sedem minút. Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje (vyhlásenie o používaní osobných údajov).