Vlastnosti textu v službe PowerAppsText properties in PowerApps

Slúžia na konfiguráciu textu, ktorý sa zobrazí v ovládacom prvku, v názve tlačidla alebo ako tip pri zadávaní údajov používateľom a na určenie ďalších vlastností týkajúcich sa textu.Configure the text that appears on a control, in a tooltip, as a hint when the user types data, and specify other text-related characteristics.

Vzhľad textuText appearance

Font – názov skupiny písiem pre zobrazenie textu.Font – The name of the family of fonts in which text appears.

FontWeight – hrúbka textu v ovládacom prvku: Tučné písmo, polotučného, Normal, alebo ľahšie.FontWeight – The weight of the text in a control: Bold, Semibold, Normal, or Lighter.

Italic – možnosť zobrazenia textu v ovládacom prvku kurzívou.Italic – Whether the text in a control is italic.

Size – veľkosť písma textu zobrazeného v ovládacom prvku.Size – The font size of the text that appears on a control.

Strikethrough – možnosť zobrazenia prečiarknutého textu v ovládacom prvku.Strikethrough – Whether a line appears through the text that appears on a control.

Underline – možnosť zobrazenia podčiarknutého textu v ovládacom prvku.Underline – Whether a line appears under the text that appears on a control.

Umiestnenie textuText placement

Align – vodorovné umiestnenie textu vo vzťahu ku stredu ovládacieho prvku.Align – The location of text in relation to the horizontal center of its control.

LineHeight – vzdialenosť napríklad medzi riadkami textu alebo položkami v zozname.LineHeight – The distance between, for example, lines of text or items in a list.

VerticalAlign – zvislé umiestnenie textu vo vzťahu ku stredu ovládacieho prvku.VerticalAlign – The location of text on a control in relation to the vertical center of that control.