Vytváranie alebo úprava aplikácií pomocou aplikácie PowerApps Studio pre webCreate or edit apps in PowerApps Studio for web

Vytvárajte alebo upravujte aplikácie v aplikácii PowerApps Studio pre web, ktorá sa otvorí v okne prehliadača vo Windows alebo iných platformách.Create and edit apps in PowerApps Studio for web, which opens in a browser window on Windows or other platforms.

PožiadavkyPrerequisites

Otvorenie aplikácie PowerApps Studio pre webOpen PowerApps Studio for web

 1. Prihláste sa na adrese powerapps.com.Sign in to powerapps.com.

 2. V ľavom dolnom rohu kliknite alebo ťuknite na položku Nová aplikácia.In the lower-left corner, click or tap New app.

  Nová aplikácia v ľavom navigačnom paneli

PowerApps Studio pre web sa otvorí na novej karte prehliadača. Môžete tu vytvárať a upravovať aplikácie rovnakým spôsobom ako v aplikácii PowerApps Studio pre Windows.PowerApps Studio for web opens in a new tab in your browser, where you can create and edit apps in the same way as you can in PowerApps Studio for Windows.

Známe obmedzeniaKnown limitations

 1. Vytvorte pripojenie.Create a connection.

  Ak chcete vytvoriť pripojenie k zdroju údajov, ktorý vyžaduje overenie služby, použite powerapps.com a potom pridajte pripojenie k aplikácii v aplikácii PowerApps Studio pre web.To create a connection to a data source that requires service authentication, use powerapps.com, and then add the connection to an app in PowerApps Studio for web.

 2. Upravujte a ukladajte aplikácie lokálne.Edit and save an app locally.

  Najlepšie výsledky dosiahnete, keď budete aplikácie v aplikácii PowerApps Studio upravovať a ukladať lokálne.For best results, use PowerApps Studio for Windows to edit and save apps locally. V prehliadači nie je možné uložiť zmeny lokálnej aplikácie, namiesto nahradenia vami otvoreného súboru musíte uložiť súbor nový.In a browser, you can't save changes to a local app, or you must save a new file instead of replacing the file that you opened.

 3. Použite funkcie signálov.Use signal functions.

  Funkcie Acceleration a Compass vrátia v publikovanej aplikácii presné hodnoty, ale pri vytváraní alebo úprave aplikácie v prehliadači vrátia nulové hodnoty.Acceleration and Compass functions return accurate values in a published app, but those functions return zero values as you create or modify an app in a browser.

 4. Exportujte a importujte údaje.Export and import data.

  Exportovať a importovať údaje môžete v publikovanej aplikácii, ale nie vtedy, keď vytvárate alebo upravujete aplikáciu v prehliadači.You can export and import data in a published app but not as you create or modify an app in a browser.

 5. Skopírujte ovládací prvok medzi dvomi reláciami.Copy a control across two sessions.

  Ovládacie prvky nemôžete kopírovať z jednej relácie PowerApps Studio pre web do inej relácie PowerApps Studio pre web.You can't copy controls from one session of PowerApps Studio for web to another session of PowerApps Studio for web.

Ďalšie krokyNext steps