Odstránenie aplikácie s plátnom z PowerAppsDelete a canvas app from PowerApps

Tento článok popisuje, ako odstrániť aplikáciu s plátnom z konta PowerApps a tiež z konta používateľov, s ktorými bola aplikácia zdieľaná.This article shows you how to delete a canvas app from your PowerApps account and from the accounts of anybody with whom the app was shared.

Odstránenie aplikácie z kontaDelete an app from your account

 1. Otvorte web powerapps.com a potom kliknite alebo ťuknite v ľavom navigačnom paneli na Aplikácie.Open powerapps.com, and then click or tap Apps in the left navigation bar.

 2. (Voliteľné) V blízkosti ľavého horného rohu nastavte filter zoznamu aplikácií tak, aby sa zobrazovali iba aplikácie, ktoré vlastníte alebo na ktorých spolupracujete.(optional) Near the upper-left corner, filter the list of apps to show only those apps that you own or only those apps to which you contribute.

  Poznámka

  Ak sa aplikácia, ktorú chcete odstrániť, nezobrazuje, skontrolujte, či ste v správnom prostredí.If the app that you want to delete doesn't appear, make sure that you're in the right environment.

 3. V blízkosti pravého okraja, kliknite alebo ťuknite na ikonu informácií aplikácie, ktorú chcete odstrániť.Near the right edge, click or tap the info icon for the app that you want to delete.

 4. Ak chcete aplikáciu odstrániť, kliknite alebo ťuknite v blízkosti pravého horného rohu na ikonu odpadkového koša.Near the upper-right corner, click or tap the trash-can icon to delete the app.

  Poznámka

  Aby ste mohli aplikáciu odstrániť, musíte mať povolenie Prispievateľ.You must have the Contributor permission for an app before you can delete it.

 5. V zobrazenom dialógovom okne kliknite alebo ťuknite na Odstrániť z cloudu.In the dialog box that appears, click or tap Delete from cloud.

  Dôležité

  Táto akcia natrvalo odstráni aplikáciu nielen z vášho konta, ale aj z konta všetkých používateľov, s ktorými sa táto aplikácia zdieľa.This action will permanently delete this app not only from your account but also from the accounts of all users with whom this app was shared.

Ďalšie zdrojeMore resources

Zdieľanie aplikácieShare an app
Zmena názvu a dlaždice aplikácieChange app name and tile
Obnovenie aplikácie na predchádzajúcu verziuRestore an app to a previous version