Funkcia Defaults v Power Apps

Vráti predvolené hodnoty zdroja údajov.

Popis

Funkcia Defaults slúži k predbežnému naplneniu formulára na zadanie údajov, aby sa potom ľahšie vypĺňal.

Táto funkcia vráti záznam obsahujúci predvolené hodnoty pre zdroj údajov. Ak stĺpec v zdroji údajov nemá predvolenú hodnotu, táto vlastnosť nebude v zázname prítomná.

Zdroje údajov sa líšia v tom, koľko predvolených informácií poskytujú, vrátane možnosti, že neposkytujú vôbec žiadne. Pri práci s kolekciou alebo s iným zdrojom údajov, ktorý nepodporuje predvolené hodnoty, funkcia Defaults vráti prázdny záznam.

Funkciu Defaults môžete skombinovať s funkciou Patch a vytvoriť záznam.

Syntax

DefaultsDataSource )

  • DataSource – povinné. Zdroj údajov, pre ktorý chcete predvolené hodnoty.

Príklady

Vzorec Popis Výsledok
Defaults( Scores ) Vráti predvolené hodnoty zdroja údajov Scores. { Score: 0 }