Funkcia Exit v službe PowerAppsExit function in PowerApps

Ukončí aktuálne spustenú aplikáciu.Exits the currently running app.

PopisDescription

Funkcia Exit ukončí aktuálne spustenú aplikáciu.The Exit function exits the currently running app. Používateľ sa vráti do zoznamu aplikácií, kde si môže vybrať inú aplikáciu a spustiť ju.The user is returned to the list of apps, where they can select another app to open.

SyntaxSyntax

Exit()Exit()