Systémové požiadavky, limity a hodnoty konfigurácie pre aplikácie s plátnomSystem requirements, limits, and configuration values for canvas apps

Táto téma obsahuje platformu zariadenia a požiadavky webového prehliadača, ako aj limity a hodnoty konfigurácie v službe PowerApps.This topic contains device platform and web browser requirements, as well as limits and configuration values for PowerApps.

Podporované platformy na spúšťanie aplikácií s plátnom pomocou aplikácie PowerAppsSupported platforms for running canvas apps using the PowerApps app

Minimálne požiadavkyMinimum required OdporúčanéRecommended
iOS 9.3 alebo novšia verziaiOS 9.3 or later iOS 10 alebo novšia verzia s minimálne 2 GB pamäte RAMiOS 10 or later with at least 2GB of RAM
Android 5 alebo novšia verziaAndroid 5 or later Android 7 alebo novšia verzia s minimálne 4 GB pamäte RAMAndroid 7 or later with at least 4GB of RAM
Windows 8.1 alebo novšia verzia (len pre PC)Windows 8.1 or later (PC only) Windows 10 Fall Creators Update s minimálne 8 GB pamäte RAMWindows 10 Fall Creators Update with at least 8 GB of RAM)

Podporované prehliadače na spúšťanie aplikácií s plátnomSupported browsers for running canvas apps

PrehliadačBrowser Operačný systémOperating system
Google Chrome (najnovšia verzia)Google Chrome (latest version)
(odporúčané)(recommended)
Windows 7 SP1, 8.1 a 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
Android 5 alebo novšia verziaAndroid 5 or later
iOS 8 alebo novšia verziaiOS 8 or later
macOSmacOS
Microsoft Edge (najnovšia verzia)Microsoft Edge (latest version)
(odporúčané)(recommended)
Windows 10Windows 10
Microsoft Internet Explorer 11 (s vypnutým režimom kompatibilného zobrazenia)Microsoft Internet Explorer 11 (with Compatibility View off) Windows 7 SP1, 8.1 a 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
Mozilla Firefox (najnovšia verzia)Mozilla Firefox (latest version) Windows 7 SP1, 8.1 a 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
Android 5 alebo novšia verziaAndroid 5 or later
iOS 8 alebo novšia verziaiOS 8 or later
macOSmacOS
Apple Safari (najnovšia verzia)Apple Safari (latest version) iOS 8 alebo novšia verziaiOS 8 or later
macOSmacOS

Podporované prehliadače pre aplikáciu PowerApps StudioSupported browsers for PowerApps Studio

PrehliadačBrowser Operačný systémOperating system
Google Chrome (najnovšia verzia)Google Chrome (latest version)
(odporúčané)(recommended)
Windows 7 SP1, 8.1 a 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10
macOSmacOS
Microsoft Edge (najnovšia verzia)Microsoft Edge (latest version)
(odporúčané)(recommended)
Windows 10Windows 10
Microsoft Internet Explorer 11 (s vypnutým režimom kompatibilného zobrazenia)Microsoft Internet Explorer 11 (with Compatibility View off) Windows 7 SP1, 8.1 a 10Windows 7 SP1, 8.1, and 10

Limity pre požiadavkyRequest limits

Tieto limity platia pre každú jednu odchádzajúcu žiadosť:These limits apply to each single outgoing request:

NázovName LimitLimit
Časový limitTimeout 180 sekúnd180 Seconds
Pokusy o opakovanieRetry attempts 44

Poznámka

Hodnota pre počet opätovných pokusov sa môže líšiť.The retry value may vary. Pri niektorých chybových stavoch nie je nutné pokus opakovať.For certain error conditions, it's not necessary to retry.

IP adresyIP addresses

Žiadosti zo služby PowerApps používajú IP adresy závislé na oblasti príslušného prostredia, v ktorom sa nachádza aplikácia.Requests from PowerApps use IP addresses that depend on the region of the environment that the app is in. Nezverejňujeme úplné názvy domén, ktoré sú k dispozícii pre scenáre služby PowerApps.We don't publish fully qualified domain names available for PowerApps scenarios.

Volania z rozhrania API pripojeného prostredníctvom aplikácie (napríklad API pre SQL alebo API pre SharePoint) pochádzajú z IP adresy uvedenej nižšie v tejto téme.Calls made from an API connected through an app (for example, the SQL API or the SharePoint API) come from the IP address specified later in this topic.

Tieto adresy by ste mali použiť, ak napríklad potrebujete stanoviť povolené IP adresy pre databázu Azure SQL.You should use these addresses if, for example, you must whitelist IP addresses for an Azure SQL database.

Dôležité

Ak máte existujúce konfigurácie, aktualizujte ich najneskôr do 30. septembra 2018, aby obsahovali zodpovedajúce IP adresy z nasledujúceho zoznamu oblastí, v ktorých aplikácie služby PowerApps existujú.If you have existing configurations, please update them as soon as possible before September 30, 2018 so they include and match the IP addresses in this list for the regions where your PowerApps apps exist.

OblasťRegion Výstupná IP adresaOutbound IP
ÁziaAsia 13.75.36.64 – 13.75.36.79, 13.67.8.240 – 13.67.8.255, 52.175.23.169, 52.187.68.19, 52.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 52.187.53.78, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.124, 23.97.72.25013.75.36.64 - 13.75.36.79, 13.67.8.240 - 13.67.8.255, 52.175.23.169, 52.187.68.19, 52.163.91.227, 52.163.89.40, 52.163.89.65, 52.163.95.29, 52.187.53.78, 13.75.89.9, 13.75.91.198, 13.75.92.202, 13.75.92.124, 23.97.72.250
AustráliaAustralia 13.70.72.192 – 13.70.72.207, 13.72.243.10, 13.77.50.240 – 13.77.50.255, 13.70.136.174, 13.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.188.38, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.35, 13.70.88.2313.70.72.192 - 13.70.72.207, 13.72.243.10, 13.77.50.240 - 13.77.50.255, 13.70.136.174, 13.77.7.172, 13.70.191.49, 13.70.189.7, 13.70.187.251, 13.70.188.38, 13.70.82.210, 13.73.203.158, 13.73.207.42, 13.73.205.35, 13.70.88.23
BrazíliaBrazil 191.233.203.192 – 191.233.203.207, 104.214.19.48 – 104.214.19.63, 13.65.86.57, 104.41.59.51191.233.203.192 - 191.233.203.207, 104.214.19.48 - 104.214.19.63, 13.65.86.57, 104.41.59.51
KanadaCanada 13.71.170.208 – 13.71.170.223, 13.71.170.224 – 13.71.170.239, 52.237.24.126, 40.69.106.240 – 40.69.106.255, 52.242.35.152, 52.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.56, 52.229.123.161, 52.233.27.6813.71.170.208 - 13.71.170.223, 13.71.170.224 - 13.71.170.239, 52.237.24.126, 40.69.106.240 - 40.69.106.255, 52.242.35.152, 52.233.30.222, 52.233.30.148, 52.233.30.199, 52.233.29.254, 52.232.130.205, 52.229.126.118, 52.229.126.28, 52.229.123.56, 52.229.123.161, 52.233.27.68
EurópaEurope 13.69.227.208 – 13.69.227.223, 52.178.150.68, 13.69.64.208 – 13.69.64.223, 52.174.88.118, 52.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 52.178.37.42, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.254, 52.164.249.26, 137.117.161.18113.69.227.208 - 13.69.227.223, 52.178.150.68, 13.69.64.208 - 13.69.64.223, 52.174.88.118, 52.166.241.149, 52.166.244.232, 52.166.245.173, 52.166.243.169, 52.178.37.42, 40.69.45.126, 40.69.45.11, 40.69.45.93, 40.69.42.254, 52.164.249.26, 137.117.161.181
IndiaIndia 104.211.81.192 – 104.211.81.207, 52.172.211.12, 40.78.194.240 – 40.78.194.255, 13.71.125.22, 104.211.146.224 – 104.211.146.239, 104.211.189.218, 52.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.49.180, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.245, 52.172.153.107104.211.81.192 - 104.211.81.207, 52.172.211.12, 40.78.194.240 - 40.78.194.255, 13.71.125.22, 104.211.146.224 - 104.211.146.239, 104.211.189.218, 52.172.54.172, 52.172.55.107, 52.172.55.84, 52.172.51.70, 52.172.49.180, 52.172.158.185, 52.172.159.100, 52.172.158.2, 52.172.155.245, 52.172.153.107
JaponskoJapan 13.78.108.0 – 13.78.108.15, 13.71.153.19, 40.74.100.224 – 40.74.100.239, 104.215.61.248, 104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 104.214.151.229, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229, 13.78.121.15113.78.108.0 - 13.78.108.15, 13.71.153.19, 40.74.100.224 - 40.74.100.239, 104.215.61.248, 104.214.137.186, 104.214.139.29, 104.214.140.23, 104.214.138.174, 104.214.151.229, 13.78.85.193, 13.78.84.73, 13.78.85.200, 13.78.86.229, 13.78.121.151
Spojené kráľovstvoUnited Kingdom 51.140.148.0 – 51.140.148.15, 51.140.80.51, 51.140.211.0 – 51.140.211.15, 51.141.47.10551.140.148.0 - 51.140.148.15, 51.140.80.51, 51.140.211.0 - 51.140.211.15, 51.141.47.105
Spojené štátyUnited States 13.89.171.80 – 13.89.171.95, 52.173.245.164, 40.71.11.80 – 40.71.11.95, 40.71.249.205, 40.70.146.208 – 40.70.146.223, 52.232.188.154, 52.162.107.160 – 52.162.107.175, 52.162.242.161, 40.112.243.160 – 40.112.243.175, 104.42.122.49, 104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.19113.89.171.80 - 13.89.171.95, 52.173.245.164, 40.71.11.80 - 40.71.11.95, 40.71.249.205, 40.70.146.208 - 40.70.146.223, 52.232.188.154, 52.162.107.160 - 52.162.107.175, 52.162.242.161, 40.112.243.160 - 40.112.243.175, 104.42.122.49, 104.43.232.28, 104.43.232.242, 104.43.235.249, 104.43.234.211, 52.160.93.247, 52.160.91.66, 52.160.92.131, 52.160.95.100, 40.117.101.91, 40.117.98.246, 40.117.101.120, 40.117.100.191
Spojené štáty (skorší prístup)United States (Early Access) 13.71.195.32 – 13.71.195.47, 52.161.102.22, 13.66.140.128 – 13.66.140.143, 52.183.78.157, 52.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 52.161.31.35, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.29, 13.66.208.2413.71.195.32 - 13.71.195.47, 52.161.102.22, 13.66.140.128 - 13.66.140.143, 52.183.78.157, 52.161.26.191, 52.161.27.42, 52.161.29.40, 52.161.26.33, 52.161.31.35, 13.66.213.240, 13.66.214.51, 13.66.210.166, 13.66.213.29, 13.66.208.24

Požadované službyRequired services

Tento zoznam uvádza všetky služby, s ktorými PowerApps Studio komunikuje, a ich použitia.This list identifies all services to which PowerApps Studio talks and their usages. Vaša sieť nesmie blokovať tieto služby.Your network must not block these services.

DoményDomain(s) ProtokolyProtocols PoužitiaUses
management.azure.commanagement.azure.com httpshttps RPRP
msmanaged-na.azure-apim.netmsmanaged-na.azure-apim.net httpshttps Modul runtime pre konektory/rozhrania APIRuntime of Connectors/Apis
login.microsoft.comlogin.microsoft.com
login.windows.netlogin.windows.net
login.microsoftonline.comlogin.microsoftonline.com
secure.aadcdn.microsoftonline-p.comsecure.aadcdn.microsoftonline-p.com
httpshttps ADALADAL
graph.microsoft.comgraph.microsoft.com
graph.windows.netgraph.windows.net
httpshttps Azure Graph – na získanie informácií o používateľoch (napríklad profilovej fotografie)Azure Graph - For getting user info (e.g. profile photo)
gallery.azure.comgallery.azure.com httpshttps Vzorové aplikácie a šablóny aplikáciíSample and Template apps
*.azure-apim.net*.azure-apim.net httpshttps Centrum rozhraní API – rôzne subdomény pre jednotlivé miestne nastaveniaApi Hubs - Different sub-domains for each locale
*.powerapps.com*.powerapps.com httpshttps WebAuth + portálWebAuth + Portal
*.azureedge.net*.azureedge.net httpshttps WebAuthWebAuth
*.blob.core.windows.net*.blob.core.windows.net httpshttps Ukladací priestor objektu BLOBBlob storage
vortex.data.microsoft.comvortex.data.microsoft.com httpshttps TelemetriaTelemetry

Poznámka

Ak používate sieť VPN, musí byť nakonfigurovaná tak, aby vylúčila vytvorenie tunelového prepojenia lokálnym hostiteľom pre službu PowerApps Mobile.If you're using a VPN, it must be configured to exclude localhost from tunneling for PowerApps Mobile.