Obnovenie predchádzajúcej verzie aplikácie s plátnom v službe PowerAppsRestore a canvas app to a previous version in PowerApps

Tento článok vám ukáže, ako obnoviť aplikáciu s plátnom na predchádzajúcu verziu, ktorá bola uložená do cloudu z vášho konta PowerApps.This article shows you how to restore a canvas app to a previous version that was saved to the cloud from your PowerApps account.

Obnovenie aplikácie z kontaRestore an app from your account

 1. Otvorte web powerapps.com a potom kliknite alebo ťuknite v ľavom navigačnom paneli na Aplikácie.Open powerapps.com, and then click or tap Apps in the left navigation bar.

  Ľavý navigačný panel

 2. (Voliteľné) V blízkosti ľavého horného rohu nastavte filter zoznamu aplikácií tak, aby sa zobrazovali iba aplikácie, ktoré vlastníte alebo na ktorých spolupracujete.(optional) Near the upper-left corner, filter the list of apps to show only those apps that you own or only those apps to which you contribute.

  Odfiltrovanie aplikácií, ktoré vlastníte

  Poznámka

  Ak sa aplikácia, ktorú chcete obnoviť, nezobrazuje, skontrolujte, či ste v správnom prostredí.If the app that you want to restore doesn't appear, make sure that you're in the right environment.

 3. V blízkosti pravého okraja kliknite alebo ťuknite na ikonu informácií aplikácie, ktorú chcete obnoviť.Near the right edge, click or tap the info icon for the app that you want to restore.

  Informačná ikona

 4. Kliknite alebo ťuknite na kartu Verzie a potom na možnosť Obnoviť pri verzii, ktorú chcete obnoviť.Click or tap the Versions tab, and then click or tap Restore for the version that you want to restore.

  Karta Verzie

 5. V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite alebo ťuknite na položku Obnoviť.In the confirmation dialog box, click or tap Restore.

  Nová verzia sa pridá do vášho zoznamu.A new version is added to your list.

  Obnovená verzia

Ďalšie zdrojeMore resources

Zdieľanie aplikácieShare an app
Zmena názvu a dlaždice aplikácieChange app name and tile
Odstránenie aplikácieDelete an app