Zoznamy webinárov služby PowerAppsPowerApps webinar listing

Tieto webové semináre vám pomôžu lepšie využívať prvky a funkcie služby Microsoft PowerApps.These webinars can help you to leverage the features and functions of Microsoft PowerApps. Webináre sú po živom odvysielaní k dispozícii na požiadanie.Webinars are available on-demand after the live broadcast. Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch bude treba znova zadať registračné údaje a potom e-mailom dostanete prepojenie na záznam.Please note that, in some cases, you'll need to re-enter registration details, and then you'll be sent a link to the recording via email.

Séria webinárov pre začiatočníkovBeginner Webinar Series

Najlepších 5 tipov, ako navrhnúť aplikácie, ktoré zaručia úspešné podnikanieTop 5 Tips for Designing Apps that Mean Business
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now

Začíname s ovládacími prvkami galérieGet started with gallery controls
od Audrie Gordonovej Registrovať a pozeraťby Audrie Gordon Register and watch now

Začíname so vzorcami v službe PowerAppsGet started with formulas in PowerApps
od Audrie Gordonovej Registrovať a pozeraťby Audrie Gordon Register and watch now

Začíname s formulármi v službe PowerAppsGet started with forms in PowerApps
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now

Začíname s ovládacími prvkami služby PowerAppsGetting started with PowerApps Controls
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now

Príležitosti a odmeny v komunite PowerAppsPowerApps Community Opportunities & Rewards
od Audrie Gordonovej a Mackenzie Lyngovej Pozrieťby Audrie Gordon & Mackenzie Lyng Watch Now

Prehľad vydaní funkcií PowerApps v roku 2017Overview of PowerApps Feature Releases for 2017
od Darshana Desaiho Pozrieťby Darshan Desai Watch now

Oboznámenie sa so šablónami Office GraphuExploring Office Graph Templates
od Emmy Cooperovej Pozeraťby Emma Cooper Watch now

Nové šablóny Office Graph (2. časť)New Office Graph Templates (Part 2)
od Emmy Cooperovej Pozeraťby Emma Cooper Watch now

Séria webinárov pre stredne pokročilýchIntermediate Webinar Series

Životný cyklus aplikácie s novými možnosťami uloženia a zverejnenia v službe PowerAppsApplication Lifecycle with the new Save and publish options in PowerApps
od Karthika Bharathyho Pozeraťby Karthik Bharathy Watch now

Zameranie sa na používanie funkcie vyhľadávania v službe PowerAppsPowerApps Focus on Using the Lookup Function
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now

Vytváranie vlastných obchodných „portálov“ pomocou služieb PowerApps a FlowUsing PowerApps and Flow to create Line of Business “portals”
od Vishwasa Leleho Pozrieťby Vishwas Lele Watch Now

Laura Rogers z firmy IWMentor sa podelí o osvedčené postupy pre produkčné aplikácieLaura Rogers from IWMentor Shares Best Practices for Production Apps
od Laury Rodgersovej Pozeraťby Laura Rodgers Watch Now

Konektory | Aplikácie Microsoft StaffHub (plánovanie zmien) pomocou služby PowerAppsConnector Series | Microsoft StaffHub (Shift Planning) Apps with PowerApps
od Marc-Andrého LépinaPozeraťby Marc-André Lépine Watch Now

Správa PowerApps | Najčastejšie otázkyPowerApps Administration | Frequently Asked Questions
od Manasa MaheshwarihoPozeraťby Manas Maheshwari Watch Now

Vnútri aplikácie Universal Audit: Pozrite si PowerApps a Flow sú z Paulom culmseemInside the Universal Audit App: See what PowerApps and Flow are capable of by Paul Culmsee
od Paula Culmseeho Pozeraťby Paul Culmsee Watch Now

Séria webinárov pre pokročilýchAdvanced Webinar Series

Vzorce PowerAppsPowerApps formulas
od Grega Lindhorsta Pozeraťby Greg Lindhorst Watch now

Zostavovanie riešení na opravu serverov pomocou služby PowerApps od Briana BlanchardaBuilding Server Patching Solutions with PowerApps by Brian Blanchard
od Briana Blancharda a Audrie Gordonovej Pozeraťby Brian Blanchard & Audrie Gordon Watch now

Zostavovanie riešení na opravu serverov pomocou služby PowerApps od Briana Blancharda (2. časť)Building Server Patching Solutions with PowerApps by Brian Blanchard (Part 2)
od Briana Blancharda a Audrie Gordonovej Pozeraťby Brian Blanchard & Audrie Gordon Watch now

Analýzy prekliknutí PowerApps od Viveka BavishihoClick-Through PowerApps Analytics by Vivek Bavishi
od Viveka Bavishiho a Audrie Gordonovej Pozeraťby Vivek Bavishi & Audrie Gordon Watch now

Používanie služby PowerApps na riadenie obchodných procesov, ktoré sprevádza Dawid van HeerdenUsing PowerApps for Business Process Management (BPM) by Dawid van Heerden
od Dawida van Heerdena Pozeraťby Dawid van Heerden Watch now

Séria KonektoryConnector Series

Optimalizácia konektorov v službách PowerApps a Microsoft FlowOptimizing Connectors in PowerApps and Microsoft Flow
od Terezy Palmer-Boroskiovej Pozrieťby Theresa Palmer-Boroski Watch now

Tipy a triky pre tímy a PowerAppsTeams + PowerApps Tips and Tricks
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now

Tipy pre pripojenia k Excelu a OneDrivu pre firmy zo služby PowerAppsTips for Connecting to Excel on OneDrive for Business from PowerApps
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now

Pripojenie k lokálnym údajom zo služby PowerAppsConnecting to on-premises data from PowerApps
od Archany Nairovej a Dimah Zaidalkilaniovej Pozeraťby Archana Nair and Dimah Zaidalkilani Watch now

Práca s konektormi: Pomocou konektora PlannerWorking with Connectors: Using the Planner Connector
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch Now

Možnosti Office Graphu pomocou služby PowerAppsThe Power of Office Graph with PowerApps
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now

Práca s konektormi: Project Online (PWA)Working with Connectors: Project Online (PWA)
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now

Séria SharePointSharePoint Series

Rýchle zostavenie aplikácií pomocou nástroja PowerApps StudioRapidly build applications with PowerApps Studio
od Karthika Bharathyho Pozeraťby Karthik Bharathy Watch now

Opätovné zostavenie formulára InfoPath Designer v službe PowerAppsRebuilding an InfoPath Designer form in PowerApps
od Daniela Christiana Pozeraťby Daniel Christian Watch now

Tipy pre návrhárov, ktorí prešli zo služby InfoPath na PowerApps – 1. časťTips for InfoPath Designers Transitioning to PowerApps - Part 1
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now

Tipy pre návrhárov, ktorí prešli zo služby InfoPath na PowerApps – 2. časťTips for Transitioning from InfoPath to PowerApps - Part 2
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now

Úvod do formulárov zoznamu na lokalite SharePoint OnlineIntroducing List Forms in SharePoint Online
od Ankita Sarafa Pozrieťby Ankit Saraf Watch now

Séria modelom riadené aplikácieModel Driven Series

Súčasti modelom riadenej aplikácie | Úvod do modelom riadených aplikáciíModel Driven App Components | Introduction to Model Driven Apps
od Charlesa Sterlinga a Adriana Ortha Pozeraťby Charles Sterling & Adrian Orth Watch now

Súčasti modelom riadenej aplikácie | Začíname so šablónamiModel Driven App Components | Getting Started with Templates
od Charlesa Sterlinga a Casey Burkeovej Pozeraťby Charles Sterling & Casey Burke Watch now

Modelom riadené aplikácie – 1. časť | Správa entít a importu údajovModel Driven App Series Part 1 | Managing Entities and Data Imports
od Audrie Gordonovej a Claya Wesenera Pozeraťby Audrie Gordon & Clay Wesener Watch now

Modelom riadené aplikácie – 2. časť | Vytváranie formulárov a zobrazeníModel Driven App Series Part 2 | Creating Forms and Views
od Audrie Gordonovej a Aneesa Ansariho Pozeraťby Audrie Gordon & Anees Ansari Watch now

Modelom riadené aplikácie – 3. časť | Skúmanie grafov a tabúľModel Driven App Series Part 3 | Exploring Charts and Dashboards
od Audrie Gordonovej a Caseya Burkeovej Pozeraťby Audrie Gordon & Casey Burke Watch now

Séria pre návrhárov aplikáciíApp Designer Series

Vytváranie aplikácií na osvojenie si a použiteľnosťBuilding Apps for Adoption and Usability
od Veronicy Wardovej Pozeraťby Veronica Ward Watch now

Vytváranie dialógových okien alebo automatických správ v PowerAppsBuilding Dialogs or Pop-up Messages in PowerApps
od Veronicy Wardovej Pozeraťby Veronica Ward Watch now

Pohľad do zákulisia s vývojárom služby PowerApps – bližší pohľad na šablón: Marie HoegerováLook behind the curtain with one of the PowerApps Developers - A closer look at templates: Marie Hoeger
od Audrie Gordonovej Pozeraťby Audrie Gordon Watch now