Zložité entity a licencovanie

Entity, ktoré zahŕňajú nasledujúcu zložitú logiku na strane servera, požadujú od používateľov aplikácie alebo toku, ktorý využíva tieto entity, licenciu PowerApps Plan 2 alebo Microsoft Flow Plan 2:

 • Zásuvné moduly kódu. Ďalšie informácie: Vývoj zásuvných modulov

 • Pracovné postupy v reálom čase. Ďalšie informácie: Procesy pracovného postupu

  Dôležité

  Len pracovné postupy, ktoré sú prevedené na pracovný postup reálneho času, sa považujú sa synchrónne a v reálnom čase. Pracovné postupy, ktoré sa spúšťajú na pozadí, môžete používať s príslušným plánom PowerApps a nevyžadujú dodatočné licencie.

Ak chcete vedieť, či ste pridali do svojich entít zložitú obchodnú logiku, skontrolujte zoznam zostáv doplnkov a pracovných postupov nakonfigurovaných vo vašom prostredí.

Zložité entity nainštalované v Dynamics 365

Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam entít, ktoré obsahujú zložitú logiku na strane servera, ktoré bola priamo súčasťou inštalácie aplikácie Dynamics 365. Tento zoznam slúži ako sprievodca. V závislosti od toho, ktoré aplikácie a verzie Dynamics 365 sú nainštalované vo vašom prostredí, sa zoznam zložitých entít môže líšiť.

Poznámka

Ak používate platformu Common Data Service a nenainštalovali ste aplikáciu Dynamics 365 alebo riešenia tretej strany, vaše prostredie nebude mať entity obsahujúce zložitú logiku na strane servera.

 • Obchodný vzťah
 • Zmluva
 • Dátum rezervácie zmluvy
 • Incident rezervácie zmluvy
 • Produkt rezervácie zmluvy
 • Služba rezervácie zmluvy
 • Úloha služieb rezervácií zmlúv
 • Nastavenie rezervácie zmluvy
 • Dátum faktúry zmluvy
 • Produkt na faktúre zmluvy
 • Nastavenie faktúry zmluvy
 • Vedľajší stav zmluvy
 • Rezervovateľný zdroj
 • Rezervácia rezervovateľného zdroja
 • Hlavička rezervácie rezervovateľného zdroja
 • Kategória rezervovateľného zdroja
 • Priradenie kategórie rezervovateľného zdroja
 • Charakteristika rezervovateľného zdroja
 • skupina rezervovateľných zdrojov
 • Upozornenie na rezerváciu
 • Stav upozornenia na rezerváciu
 • Stav rezervácie
 • Charakteristika
 • Požiadavka kompetencie (neschválená)
 • Konkurent
 • Kontakt
 • Aktíva zákazníka
 • Delegovanie
 • Výdavok
 • Výpočet poľa
 • Položka v cenníku služby u zákazníka
 • Filter
 • Sledovať
 • Typ incidentu
 • Produkt typu incidentu
 • Služba typu incidentu
 • Úloha služby typu incidentu
 • Úloha integrácie
 • Podrobnosť o úlohe integrácie
 • Úprava zásob
 • Produkt úpravy zásob
 • Prevod zásob
 • Faktúra
 • Frekvencia faktúr
 • Riadok faktúry
 • Podrobnosti o riadku faktúry
 • Denník
 • Záznam v účtovnom denníku
 • Potenciálny zákazník
 • Poznámka
 • Zdroj údajov OData v4
 • Príležitosť
 • Riadok príležitosti
 • Podrobnosti o riadku príležitosti
 • Objednávka
 • Produkt fakturácie objednávky
 • Nastavenie fakturácie objednávky
 • Riadok objednávky
 • Platba
 • Podrobnosti o platbe
 • Konfigurácia príspevkov
 • Konfigurácia pravidiel príspevkov
 • PSČ
 • Cenník
 • Položka cenníka
 • Produkt
 • Projekt
 • Schválenie projektu
 • Podrobnosti o riadku projektovej zmluvy
 • Medzník v riadku projektovej zmluvy
 • Kategória zdroja v riadku projektovej zmluvy
 • Kategória transakcie v riadku projektovej zmluvy
 • Parameter projektu
 • Etapy projektu
 • Stav používateľa projektovej úlohy
 • Registrácia člena projektového tímu
 • Nákupná objednávka
 • Faktúra nákupnej objednávky
 • Produkt v nákupnej objednávke
 • Potvrdenie nákupnej objednávky
 • Produkt potvrdenia nákupnej objednávky
 • Vedľajší stav nákupnej objednávky
 • Položka frontu
 • Cenová ponuka
 • Incident rezervácie cenovej ponuky
 • Produkt rezervácie cenovej ponuky
 • Služba rezervácie cenovej ponuky
 • Úloha služby rezervácie cenovej ponuky
 • Nastavenie rezervácie cenovej ponuky
 • Produkt fakturácie cenovej ponuky
 • Nastavenie fakturácie cenovej ponuky
 • Riadok cenovej ponuky
 • Podrobnosti o riadku cenovej ponuky
 • Medzník v riadku cenovej ponuky
 • Kategória zdroja v riadku cenovej ponuky
 • Kategória transakcie v riadku cenovej ponuky
 • Projektový cenník pre cenovú ponuku
 • Model hodnotenia
 • Hodnota hodnotenia
 • Charakteristika požiadavky
 • Kategória zdroja požiadaviek
 • Predvoľba zdroja požiadaviek
 • Stav požiadavky
 • Žiadosť o zdroj
 • Požiadavka na zdroj
 • Podrobnosti o požiadavke zdroja
 • Autorizácia vrátenia tovaru
 • Produkt autorizácie vrátenia tovaru
 • Potvrdenie autorizácie vrátenia tovaru
 • Produkt v potvrdení autorizácie vrátenia tovaru
 • Vedľajší stav povolenia na návrat materiálu
 • Požiadavka kompetencie roly
 • Cena roly
 • Vrátenie dodávateľovi
 • Produkt vrátený dodávateľovi
 • Vedľajší stav vrátenia dodávateľovi
 • Kód dane
 • Podrobnosť o kóde dane
 • Zadanie času
 • Časová skupina
 • Podrobnosť o časovej skupine
 • Žiadosť o voľno
 • Cena kategórie transakcie
 • Používateľ
 • Zobraziť
 • Zobrazenie nástenky
 • Sklad
 • Objednávka prác
 • Incident objednávky prác
 • Produkt v objednávke prác
 • Služba objednávky prác
 • Úloha služby objednávky prác
 • Vedľajší stav objednávky prác
 • Šablóna práce

Licencovanie

Ďalšie informácie o licenciách PowerApps a Dynamics 365 si prečítajte na stránke Prehľad licencovania.