Otvoriť údaje entity v programe Excel

Otvorením údajov entity v programe Microsoft Excel môžete rýchlo a ľahko zobraziť a upravovať údaje pomocou doplnku Microsoft PowerApps Excel. Doplnok PowerApps Excel vyžaduje program Microsoft Excel 2016.

Doplnok Excel

Otvoriť údaje entity v programe Excel

 1. Na powerapps.com rozbaľte sekciu Údaje a kliknite alebo ťuknite na Entity na ľavej navigačnej table. Zobrazujú sa všetky entity
 2. Kliknite na tri bodky (...) napravo od entity, ktorá vás zaujíma.
 3. Kliknite na tlačidlo Otvoriť v programe Excel a potom otvorte vygenerovaný zošit. Tento pracovný zošit obsahuje informácie o väzbách pre entitu, ukazovateľ na vaše prostredie a ukazovateľ na doplnok PowerApps Excel.
 4. V programe Excel kliknite na tlačidlo Povolenie úprav, aby sa mohol spustiť doplnok PowerApps Excel. Doplnok Excel beží na table na pravej strane okna programu Excel.
 5. Ak je to prvýkrát, čo ste spustili doplnok PowerApps Excel, kliknite na tlačidlo Dôverovať tomuto doplnku, aby ste povolili spustenie doplnku Excel.
 6. Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa, a potom sa prihláste pomocou rovnakých poverení, ktoré ste použili na powerapps.com. Doplnok programu Excel použije predchádzajúci kontext prihlásenia a ak je to možné, automaticky vás prihlási. Preto overte meno používateľa v pravom hornom rohu doplnku Excel.

Doplnok Excel automaticky prečíta údaje pre entity, ktoré ste vybrali. Všimnite si, že v pracovnom zošite nebudú žiadne údaje, pokiaľ ich doplnok Excel nenačíta.

Zobrazenie a obnovenie údajov v programe Excel

Po tom, ako doplnok Excel načíta údaje entity do pracovného zošita, môžete aktualizovať údaje kedykoľvek kliknutím na Obnoviť v doplnku Excel.

Úprava údajov v programe Excel

Môžete meniť údaje entity, ktoré vyžadujete, a potom ich opätovne zverejniť kliknutím na tlačidlo Zverejniť v doplnku Excel.

Ak chcete upraviť záznam, vyberte bunku v pracovnom hárku a potom zmeňte hodnotu bunky.

Ak chcete pridať nový záznam, postupujte jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Kliknite na ľubovoľné miesto v pracovnom hárku a potom kliknite na tlačidlo Nový v doplnku Excel.
 • Kliknite na posledný riadok pracovného hárka, a potom stláčajte kláves Tab dovtedy, až kým sa kurzor nepresunie z posledného stĺpca daného riadka a nevytvorí sa nový riadok.
 • Kliknite na riadok bezprostredne pod pracovným hárkom a začnite zadávať údaje v bunke. Keď sa presuniete von z bunky, pracovný hárok sa rozšíri, aby zahŕňal nový riadok.

Ak chcete odstrániť záznam, postupujte jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Ak chcete odstrániť riadok, kliknite pravým tlačidlom na číslo vedľa riadka pracovného hárku, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 • Kliknite pravým tlačidlom na riadok pracovného hárka, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na Odstrániť > Riadky tabuľky.

Pridanie alebo odstránenie stĺpcov

Návrhára môžete použiť na úpravu stĺpcov a entít, ktoré sa automaticky pridávajú do pracovného hárka.

 1. Kliknutím na tlačidlo Možnosti (symbol ozubeného kolesa) a výberom začiarkavacieho políčka Povoliť návrh povoľte návrhára zdrojov údajov doplnku Excel.
 2. Kliknite na tlačidlo Navrhnúť v doplnku Excel. Všetky zdroje údajov sú uvedené.
 3. Vedľa zdroja údajov kliknite na tlačidlo Upraviť (symbol ceruzky).
 4. Upravte zoznam v poli Vybraté polia podľa potreby:
  • Ak chcete pridať pole z poľa Dostupné polia do poľa Vybraté polia, kliknite na pole a potom kliknite na tlačidlo Pridať. Alebo dvakrát kliknite na pole.
  • Ak chcete odstrániť pole z poľa Vybraté polia, kliknite na pole a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť. Alebo dvakrát kliknite na pole.
  • Ak chcete zmeniť poradie polí, kliknite na pole v poli Vybraté polia, a potom kliknite na tlačidlo Hore alebo Dole.
 5. Použite zmeny v zdroji údajov kliknutím na Aktualizovať a následným kliknutím na tlačidlo Hotovo ukončite návrhára. Ak ste pridali pole (stĺpec), kliknite na tlačidlo Obnoviť, čím načítate aktualizované množiny údajov.

Poznámka

Do svojho pracovného zošita vždy zahrňte ID a požadované polia, inak sa pri zverejňovaní môžu zobraziť chyby.

Poznámka

Pri pridávaní vyhľadávacích polí nezabudnite pridať polia ID a Zobrazenie.

Riešenie problémov

Existuje niekoľko problémov, ktoré môžu byť riešené prostredníctvom jednoduchých krokov.

 • Nie všetky entity podporujú úpravu a vytváranie nových záznamov. Tieto entity sa budú otvárať v programe Excel a umožnia zobraziť údaje, ale publikovanie bude zakázané.
 • Vyhľadávacie polia musia byť upravené pomocou doplnku, aby bolo zabezpečené odvolávanie sa na správny záznam. Aktualizácia týchto polí pomocou kopírovania a vkladania alebo priamym zadaním do poľa nie je podporovaná.

Ak narazíte na problém, ktorý nie je popísaný tu, kontaktujte nás cez stránky podpory.

Ďalšie kroky