Vzorové aplikácie riadené modelom

V powerapps.com použite vzorovú aplikáciu na preskúmanie možností návrhu a objavenie konceptov, ktoré možno využiť pri vývoji vlastných aplikácií. Každá vzorová aplikácia využíva fiktívne údaje na načrtnutie scenáre zo skutočného sveta.

Ďalšie podrobnosti určite nájdete v dokumentácii vzťahujúcej sa na každú vzorovú aplikáciu.

Vzorová aplikácia Fundraiser

Získať vzorové aplikácie

S cieľom prehrávania alebo úpravy aplikácií riadených modelom sa aplikácie najprv musia nachádzať v databáze Common Data Service. Najprv vytvorte skúšobné prostredie a databázu a nezabudnite označiť možnosť Zahrnúť vzorové aplikácie a údaje.

Vytvoriť databázu

Dôležité

Táto možnosť nainštaluje všetky dostupné vzorové aplikácie do vašej databázy. Vzorové aplikácie sú určené pre vzdelávacie a demonštračné účely a a neodporúčame ich inštalovať do výrobných databáz.

Prispôsobenie vzorovej aplikácie

 1. Prihláste sa do powerapps.com

 2. Na stránke Vytvoriť prejdite kurzorom nad vzorovú aplikáciu a kliknite na možnosť Vytvoriť túto aplikáciu.

Modelová ukážková aplikácia

 1. Návrhár aplikácií otvorí a poskytne viaceré možnosti pre prispôsobenie aplikácie.
 2. Ďalšie možnosti prispôsobenia, kliknite na tlačidlo Rozšírené v ľavej navigačnej časti portálu.

Odstránenie vzorových aplikácií a údajov

 • Vymazanie vzorovej aplikácie si vyžaduje vymazanie príslušného spravovaného riešenia.
 • Odstránenie riešenia odstráni všetky vzorové údaje špecifické pre vlastné entity v aplikácii.
 • Ak došlo k prispôsobeniam vzorovej aplikácie, môžu sa objaviť závislosti, ktoré je pred vymazaním riešenia potrebné odstrániť.

Kroky

 1. Prihláste sa do Portálu správcu PowerApps.

 2. Vyberte prostredie.

 3. Kliknite na Dynamics 365 Administration Center

  Centrum spravovania systému Dynamics 365

 4. Vyberte databázu v zozname a kliknite na OTVORIŤ.

  Výber databázy

 5. Prejdite do Nastavenia/Riešenia.

 6. Označte riešenie aplikácie, ktoré je určené na odstránenie, a kliknite na tlačidlo odstrániť.

  Odstránenie riešenia

Prípadne prejdite do zoznamu riešenia kliknutím na Rozšírené v portáli tvorcu a vymažte všetko v adrese URL za .dynamics.com/

Dôležité

Neodstraňujte iné systémové riešenia, pokým nie ste oboznámený s ich vplyvom.

Inštalovanie alebo odinštalovanie vzorových údajov

 1. Postupujte podľa krokov 1 až 4 vyššie.

 2. Prejdite do Nastavenia/Správa údajov/Vzorové údaje.

 3. Ak sú vzorové údaje nainštalované, sprístupní sa možnosť na odstránenie. V opačnom prípade bude k dispozícii možnosť inštalácie.

  odstrániť vzorové údaje