Spustenie aplikácie typu canvas zo stránky SharePointuRun a canvas app from a SharePoint page

Aplikáciu typu canvas služby PowerApps môžete pridať na stránku SharePointu Online webovej časti PowerApps.You can add a PowerApps canvas app to a SharePoint Online page using the PowerApps web part. Používatelia môžu potom spustiť aplikáciu zo stránky SharePointu Online.Then users can run the app from the SharePoint Online page. Ďalšie informácie: Office Použiť webovú časť PowerAppsMore information: Office: Use the PowerApps web part