Excel.Workbook

Syntax

Excel.Workbook(workbook as binary, optional useHeaders as any, optional delayTypes as nullable logical) as table

Informácie

Vráti obsah excelového zošita.

 • useHeaders môže mať hodnotu null, logickú hodnotu (true/false), ktorá označuje, či sa prvý riadok každej vrátenej tabuľky má považovať za hlavičku alebo záznam možností. (Ďalšie podrobnosti o zázname možností nájdete nižšie.) Predvolené: FALSE.
 • delayTypes môže mať hodnotu null alebo logickú hodnotu (true/false), ktorá označuje, či stĺpce každej vrátenej tabuľky majú zostať netypové. Predvolené: FALSE.

Ak je ako hodnota zadaný záznam useHeaders (a delayTypes má hodnotu null), môžu sa zadať nasledujúce polia záznamu:

 • UseHeaders: Môže mať hodnotu null, logickú hodnotu (true/false), ktorá označuje, či sa prvý riadok každej vrátenej tabuľky má považovať za hlavičku. Predvolené: FALSE.
 • DelayTypes: Môže mať hodnotu null alebo logickú hodnotu (true/false), ktorá označuje, či stĺpce každej vrátenej tabuľky majú zostať netypové. Predvolené: FALSE.
 • InferSheetDimensions: Môže mať hodnotu null alebo logickú hodnotu (true/false), ktorá označuje, či má byť oblasť hárka, ktorá obsahuje údaje, odvodená na základe čítania samotného hárka, a nie na základe čítania metaúdajov dimenzií zo súboru. Môže to byť užitočné v prípadoch, keď sú metaúdaje dimenzií nesprávne. Všimnite si, že táto možnosť je podporovaná len v excelových súboroch vo formáte Open XML, nie v starších excelových súboroch. Predvolené: FALSE.

Príklad 1

Vráťte obsah Hárka1 z pracovného Excel zošita.

Excel.Workbook(File.Contents("C:\Book1.xlsx"), null, true){[Item="Sheet1"]}[Data]
Table.FromRecords({
  [Column1 = "ID", Column2 = "Name", Column3 = "Phone"],
  [Column1 = 1, Column2 = "Bob", Column3 = "123-4567"],
  [Column1 = 3, Column2 = "Pam", Column3 = "543-7890"],
  [Column1 = 2, Column2 = "Jim", Column3 = "987-6543"]
})