Table.TransformColumnTypes

Syntax

Table.TransformColumnTypes(table as table, typeTransformations as list, optional culture as nullable text) as table

Informácie

Vráti tabuľku zo vstupu použitím table operácie transformácie na stĺpce zadané v parametri typeTransformations (kde formát je {názov stĺpca, typ Name}) pomocou zadanej kultúry v voliteľnom parametri culture (napríklad "en-us"). Ak stĺpec neexistuje, dôjde k výnimke.

Príklad 1

Transformovať číselné hodnoty v stĺpci [a] na textové hodnoty z tabuľky ({[a = 1, b = 2], [a = 3, b = 4]}).

Table.TransformColumnTypes(
  Table.FromRecords({
    [a = 1, b = 2],
    [a = 3, b = 4]
  }),
  {"a", type text},
  "en-US"
)
a b
1 2
3 4