Prva faza – predvidevanje

V prvi fazi okvira za uvedbo ugotovite scenarije in jim določite prednostni red, hkrati s tem pa se učite o razpoložljivih virih, medtem ko načrtujete izvedbo uvajanja. Ta stopnja je ključnega pomena za vašo pot, ker postavljate poslovne cilje za merjenje uspeha.

Najpomembnejši koraki faze predvidevanja so:

 • Sestavljanje ekipe
 • Opredelitev poslovne strategije
 • Ugotavljanje pripravljenosti

Izberite to povezavo za prenos različice PDF vodnika za uvedbo rešitve Dynamics 365.

Sestavljanje ekipe

Ugotoviti morate, kdo naj sodeluje pri postopku uvedbe. Za prehod na ta nov način dela je nujno, da ga v celotnem podjetju sprejmejo in podprejo. Ugotovili smo štiri ključne skupine, ki bodo most med tehnološkimi in poslovnimi rezultati, ki so pomembni za vašo organizacijo.

Vsaka skupina ima določeno vlogo pri izvedbi ter jo je treba zgodaj in pogosto angažirati. V tem razdelku je oris posameznih vlog, ki jih imajo člani ekipe:

 • Izvršni pokrovitelji
 • Oseba, odgovorna za uspeh
 • Prvi uporabniki
 • Prvaki

Kako izvršni pokrovitelji zagotovijo doseganje uspešnosti projekta

Izvršni pokrovitelji morajo:

 • projektni skupini pomagati, da prepozna in prednostno razvrsti največje poslovne potrebe;
 • imeti vlogo pri posredovanju vizije vodjem po celotni organizaciji;
 • dejavno sodelovati v zmogljivostih rešitve Dynamics 365 in jih uporabljati ter s tem pomagati spodbuditi in utrditi uvajanje;
 • spodbujati postopek uvedbe. Študije kažejo, da so bili pri 87 odstotkih uspešnih projektov preoblikovanja vidno angažirani izvršni pokrovitelji.

Poskrbite, da bodo izvršni pokrovitelji razumeli ABC:

 • A – dejavno in vidno sodelovanje
 • B – vzpostavljanje sodelovanja s sodelavci na izvršnih položajih
 • C – komuniciranje neposredno z zaposlenimi

Osebe, odgovorne za uspeh, in zakaj so pomembne

Osebe, odgovorne za uspeh, zagotavljajo, da se poslovni cilji uresničujejo, in sicer tako, da ljudem pomagajo uporabljati in pridobiti vrednost z novo rešitvijo Dynamics 365.

Osebe, odgovorne za uspeh, morajo:

 • prepoznati in pritegniti prave zainteresirane skupine;
 • opredeljene poslovne cilje organizacije prevesti v scenarije rešitve Dynamics 365;
 • ustvariti načrt uvedbe, s katerim bodo spodbudili uporabo in uresničili vrednost rešitve Dynamics 365;
 • zagotoviti, da se uspešno izvedeta komunikacija in usposabljanje.

Kdo so prvi uporabniki?

Izbira pravih udeležencev programa za prve uporabnike je ključnega pomena za pridobitev dragocenih vpogledov in pripravo informacijske podlage za zagon po celotni organizaciji.

Ta seznam opisuje vrste zaposlenih, ki naj bodo vključeni v program:

 • Uporabniki z različnih področij poslovanja in oddelkov, po možnosti taki, ki že sodelujejo pri projektu ali poslovnem procesu.
 • Verjetni prvaki ali vodje, ki bodo postali zagovorniki med širokim zagonom po celotni organizaciji.
 • Uporabniki, ki imajo običajno težave s tehnologijo Med zagonom je pomembno razumeti in obravnavati njihove potrebe.
 • Oddelek za IT in člani ekipe za pomoč uporabnikom, ki bodo med zagonom podpirali uporabnike

Pomembno

Izpustite izvršnega direktorja in upravo. Čeprav se lahko zdi zanimivo, da bi vključili izvršnega direktorja, vam to, da ga ne vključite v program prvih uporabnikov, ponuja priložnost, da odpravite vse morebitne težave, tako da se ne pojavijo pri dokončni uvedbi.

Kdo so prvaki?

Prvaki promovirajo nove načine dela in pomagajo svoje ekipe usposobiti zanj. Razvijajo ozaveščenost, razumevanje in angažiranost celotne skupnosti.

Prvaki bodo:

 • ustvarili val navdušenja, ki spodbuja širše uvajanje;
 • razvili krog vpliva v svojih ekipah;
 • uresničili nove načine dela v različnih ekipah;
 • opredelili poslovne izzive in možne rešitve;
 • zagotovili povratne informacije projektni ekipi in pokroviteljem;
 • razbremenili osnovno projektno ekipo s stalnim dejavnim sodelovanjem.

Drugi člani ekipe, ki jih je treba vključiti

Številni ljudje po celotni organizaciji bodo imeli pomembne vloge pri zagonu nove tehnologije. Spodnja tabela prikazuje povzetek teh vlog. Ustvarili smo predlogo, s katero lahko sestavite svojo ekipo in jo dokumentirate v delovnem zvezku za načrtovanje uvedbe.

Fokus Omogočanje omrežja Oddelek
Izvršni pokrovitelj Obveščanje podjetja o viziji za rešitev Dynamics 365 na najvišji ravni in njeni vrednosti Vodenje iz uprave
Oseba, odgovorna za uspeh Zagotavljanje, da se z uvedbo rešitve Dynamics 365 uresničijo vaši poslovni cilji Poljuben oddelek
Programski vodja Nadzor celotne izvedbe zagona in uvajanja rešitve Dynamics 365 IT
Prvaki Pomoč pri promoviranju rešitve Dynamics 365 in upravljanje odzivanja na ugovore Več oddelkov
Vodja usposabljanja Upravljanje in sporočanje vsebine usposabljanja o rešitvi Dynamics 365 IT ali drugo
Vodje oddelkov (zainteresirane skupine) Ugotavljanje, kako bodo posamezni oddelki in ekipe uporabljali rešitev Dynamics 365 in spodbujali interakcijo z njo Poljuben oddelek (uprava)
Strokovnjaki za IT Nadzor vseh tehničnih vidikov uvajanja, vključno z integracijami IT
Vodja komunikacij Nadzor obveščanja o rešitvi Dynamics 365 po celotnem podjetju Korporativna komunikacija, IT ali drugo

Opomba

Čeprav priporočamo, da je med celotnim uvajanjem nekdo zadolžen za vsako od teh vlog, boste morda ugotovili, da za začetek opredeljenih rešitev ne potrebujete vseh. Izčrpni opisi so v spremljevalnem dokumentu Podrobnosti vloge člana ekipe za uvajanje.

Opredelitev strategije za rešitev

V tem koraku boste v sodelovanju z osrednjo ekipo natančneje opredelili svoje cilje, oblikovali pomembne poslovne cilje in izzive ter začeli prepoznavati področja, kjer so priložnosti za izboljšanje delovnih procesov. Priporočamo, da organizirate delavnico, da se poglobite v trenutne izzive, strategije in cilje. Na tej delavnici naj sodelujejo vodje oddelkov, poslovnih dejavnosti, IT in druge zainteresirane skupine, ki lahko pomagajo razmisliti o tem, kako v vaši organizaciji uporabiti Dynamics 365.

Kot iztočnice za pogovor uporabite ta vprašanja:

 • Kako se rešitev navezuje na širšo strategijo, želje in cilje organizacije?
 • Kako vpliva na izkušnje in delo, ki jih zagotavljajo zainteresirane skupine?
 • Kako vključuje širši celostni življenjski cikel postopkov, izdelka ali stranke?

Opredelite scenarije

Scenariji zajemajo načine, kako bodo vaši zaposleni uporabljali Dynamics 365 za reševanje poslovnih izzivov in doseganje organizacijskih, kulturnih, oprijemljivih ali posamičnih rezultatov uvedbe.

Zakaj so scenariji pomembni?

 • Ekipam omogočajo razumeti, kako jim lahko Dynamics 365 pomaga doseči več.
 • Delujejo kot način vnosa in potrditve sporočil za ozaveščanje o rešitvi Dynamics 365.
 • Podpirajo dejavnosti za ozaveščanje in pripravljenost, saj izdelke umeščajo v kontekst. Zaposleni bodo vedeli, kdaj in kako jih uporabljati.

Opomba

Knjižnica vsebine za Dynamics 365 je zbirka priporočenih primerov uporabe, ki predstavlja zamisli o tem, kako na najboljši način, relevanten za vas, uporabiti izdelke. V naši knjižnici vsebine imate dostop do brezplačnih spletnih seminarjev, e-knjig, poročil analitikov in drugih sredstev, s katerimi boste ugotovili, kako lahko Dynamics 365 optimizira vaše podjetje. Začnite: explore.dynamics.com

Pripravite scenarije za več skupin in oddelkov

Spodnjo sliko lahko uporabite za pomoč pri dokumentiranju poslovnih scenarijev za posamezne oddelke, nato pa jih zajamete v delovnem zvezku za načrtovanje uvedbe.

Ustvarite scenarije

Opredelite merila za uspeh

Prvaki promovirajo nove načine dela in pomagajo svoje ekipe usposobiti zanj. Razvijajo ozaveščenost, razumevanje in angažiranost celotne skupnosti. Prvaki bodo:

 • Opredelili ključne kazalnike učinkovitosti (KPI-je), ki bi se morali izboljšati na podlagi uvedbe različnih poslovnih scenarijev.
 • Vzpostavili merila uspešnosti na podlagi KPI-jev in uporabniško poznavanje rešitve Dynamics 365.
 • Izberite merila, ki vam bodo pomagala, da vodstvu organizacije predstavite vpliv, ki ga ima vaša rešitev Dynamics 365.
 • Po uvedbi uporabite ankete končnih uporabnikov za merjenje zadovoljstva in napredka glede na merila uspešnosti, ki ste jih določili.

Oglejte si vzorčne KPI-je v delovnem zvezku za načrtovanje uvedbe.

Vzpostavite merila uspešnosti za KPI-je

Izberite merila za prikaz vpliva uvedbe rešitve Dynamics 365 glede na posamezna merila uspešnosti. V nadaljevanju so zamisli, v delovnem zvezku za načrtovanje uvedbe pa predloge za kazalnike uspešnosti, da boste lahko učinkovito spremljali uspeh in poročali o njem.

Merilo uspeha Način Primer cilja
Navzkrižna prodaja in povečanje prodaje
Z medoddelčnimi prodajnimi ekipami in storitvijo Customer 360 s priporočili na osnovi AI zajemite in z drugimi delite priložnosti za navzkrižno prodajo povezanih izdelkov.
Kvantitativno – Dynamics 365 Sales
 • Izboljšajte prihodek na stranko.
 • Izboljšajte priložnosti za povečanje prodaje.
 • Povečajte vrednost naročil/posredno prodajo.
 • Ustvarite možne stranke za povečanje prodaje.
Novi prihodki od obstoječih strank so narasli s 15 % na 20 %.
Strošek obravnave
Povečajte učinkovitost zastopnikov, ki obravnavajo stranke, z bolj produktivno uporabniško izkušnjo, ki uporablja cenejše kanale, kot so boti in razširjen obseg samopostrežbe.
Kvantitativno – Dynamics 365 Customer Service
 • Prehod na cenejše kanale
 • Povečanje števila primerov, rešenih pri prvi obravnavi
 • Skrajšanje časa reševanja
 • Izboljšanje učinkovitosti storitev
60 % primerov strank je rešenih v (prvem) enem klicu.
Izboljšanje zmogljivosti proizvodnje
Povečajte obseg proizvodnje z vnaprejšnjim preprečevanjem težav ter večjo prepoznavnostjo in vpogledom za boljše načrtovanje zmogljivosti.
Kvantitativno – Dynamics 365 Finance
 • Večja izkoriščenost obratov
 • Zmanjšanje stroškov zaradi izpadov delovanja
 • Optimiziranje proizvodnih načrtov
 • Hitrejše odzivanje na proizvodne težave
 • Skrajšanje časa za nastavitve/prehode
 • Optimiziranje dolgoročne zmogljivosti
Stopnjo bruto dobička povečajte s 50 % na 60 % s povečanjem obsega proizvodnje z obstoječimi proizvodnimi zmogljivostmi.

Ugotavljanje pripravljenosti

Pripravljenost je želja in pristanek vaših uporabnikov in organizacije za prehod na Dynamics 365.

Zakaj so tukaj pomembni scenariji?

 • Vsaka organizacija drugače pristopa k spremembam, kar je odvisno od regije, načina dela, poklicnega profila in drugih elementov organizacije.
 • Ugotovite, kako dovzetni (ali ne) bodo vaši uporabniki za spreminjanje načina njihovega dela in sprejemanje nove tehnologije.
 • Pripraviti boste morali načrt uvajanja, ki odraža pripravljenost vaše organizacije.

Upiranje je običajno. Predvidevajte in načrtujte vnaprej!

Dejavniki pripravljenosti

To so najpomembnejši dejavniki, ki vam bodo pomagali razumeti, kako pripravljena je vaša organizacija na prehod na Dynamics 365:

 • Jasna vizija za prehod podjetja
 • Jasna vizija za prehod posameznikov
 • Obseg vseh potrebnih sprememb
 • Usklajenost z izvršno upravo

Za ocenjevanje svoje organizacije uporabite delovni zvezek za načrtovanje uvedbe.

Naslednji korak

Druga faza – uvajanje

Glejte tudi