Vzpostavite program za prvake

Prvaki niso samo navdušeni nad tem, kar delajo, temveč to tudi zaneseno promovirajo in drugim pomagajo, da se naučijo učinkovitejših rešitev. Prvaki bodo pomagali zmanjšati obremenitev virov osrednje projektne ekipe in pomagali spodbuditi angažiranost v celotni skupnosti. Prvaki so tisti, ki:

 • Ustvarjajo val navdušenja, ki spodbuja uvajanje izboljšanih načinov dela
 • razvili krog vpliva v svojih ekipah;
 • uresničili nove načine dela v različnih ekipah;
 • opredelili poslovne izzive in možne rešitve;
 • zagotovili povratne informacije projektni ekipi in pokroviteljem;

Izberite to povezavo za prenos različice PDF vodnika za prvake za Dynamics 365.

Zakaj so prvaki pomembni?

Učenje od sodelavcev je ena najučinkovitejših in najpogosteje uporabljenih metod.

Načini učenja in njihova učinkovitost

Prvaki bodo promovirali nove načine dela in pomagali svoje ekipe usposobiti zanje. Razvijajo ozaveščenost, razumevanje in angažiranost celotne skupnosti. Vloge prvakov:

 • Promoviranje rešitve Dynamics 365 in njene vrednosti v skupinah
 • Ljudem v svojih ekipah pomagajo razumeti, kaj uvedba pomeni zanje
 • Spodbujanje ozaveščenosti o rešitvi Dynamics 365 prek neformalnih komunikacijskih kanalov

Videoposnetek: pomembnost mreže prvakov

Kako motivirati prvake

Kaj pravijo prvaki

 • »Sem napredni uporabnik. Prizadevam si tako tudi nadaljevati, da mi bodo drugi sledili. Gre za izmenjavo zamisli.«

 • »Gre za iskanje motiviranih posameznikov. To vidim kot priložnost. Del mojega dela je spodbuditi rast skupnosti in izmenjavo znanja.«

Vzpostavite trajnostno skupnost prvakov

Prvaki pomagajo pri postavitvi, rasti in ohranjanju tempa uvedbe rešitve Dynamics 365 s promoviranjem in pomočjo drugim na enakih položajih pri uporabi novih rešitev. Ti prvaki:

 • Zagotoviti jim je treba formalno usposabljanje za poglabljanje njihovega znanja.
 • Spodbuditi jih je treba k vodenju, poučevanju in usposabljanju drugih na enakem položaju, kot so sami, ter jim zagotoviti možnosti, da to storijo.
 • Potrebujejo stalno pozitivno spodbudo, ki potrjuje vpliv njihovih prizadevanj.
 • Potrebujejo jasen načrt, ki ga je treba izvesti

5 korakov za razvijanje skupnosti prvakov

 1. Opredelite kontekst.
 2. Skupnost prvakov oblikujte in uskladite z organizacijskimi cilji in vizijo za rešitev Dynamics 365.
 3. Ugotovite, kdo bodo prvaki, in jih pritegnite k sodelovanju.
 4. Skupaj s prvaki pripravite načrt.
 5. Izvedite in ponovite.

Kako so prvaki vključeni v celotno načrtovanje zagona

Načrt za uporabo prvakov pri načrtovanju zagona

V nadaljevanju so navedeni priporočeni načini organiziranja in razvoja skupnosti prvakov:

 • Opredelite kontekst in obseg skupnosti: kaj, zakaj in kako.
 • Strategijo prvakov oblikujte in uskladite z organizacijskimi cilji in vizijo za rešitev Dynamics 365. Poskrbite, da bo vključevala skupnost, ki bo pritegnila in podprla prvake.
 • Zagotovite si pokroviteljstvo najpomembnejših zainteresiranih skupin in vodilnih.
 • Oblikujte splošen načrt razporeditve prvakov. Primer: število prvakov na pisarno, oddelek, ekipo ali nadstropje.
 • Oblikujte vodnik za zaveze prvakov.

Faza organiziranja in razvijanja skupnosti prvakov

Spoznajte zainteresirane skupine in prvake

V okviru predstavitve po celotni organizaciji vse udeležene seznanite z namenom in strategijo skupnosti prvakov. V spletnem in drugem obveščanju o zagonu rešitve Dynamics 365 predstavite, kako se je mogoče obrniti na prvake in kako se lahko zaposleni učijo od njih.

Prvake opremite z informacijskim listom, ki naj ga posredujejo svojim nadrejenim, da jih angažirajo. Ne pozabite tudi dati nazaj: z javnimi priznanji in nagradami potrdite, da prvaki opravljajo svoje delo.

Faza obveščanja zainteresiranih skupin

Opredelite, kdo so vaši prvaki

Ugotovite, kdo so vaše zainteresirane skupine: prvaki, organizacijski vplivneži, vodje ekip, izvršni pokrovitelji, kadrovski oddelek (ekipe za učenje in razvoj ali usposabljanje). Opredelite vrednost skupnosti prvakov za organizacijo, da si zagotovite podporo najpomembnejših zainteresiranih skupin. Bolj zrele skupnosti lahko naloge prvakov vključijo kot del obveznosti kadrovske službe, da se prizna delo, ki ga opravljajo.

V sodelovanju s temi zainteresiranimi skupinami razvijte in odobrite dokončno zasnovo skupnosti. Prvake obvestite o njihovi udeležbi in času, potrebnem za izpolnitev obveznosti.

Faza prepoznavanja prvakov

Izvedite načrt za skupnost prvakov

Z vodji oddelkov in vodji različnih poslovnih področij organizirajte pogovore, da ugotovite, kdo so primerni mnenjski voditelji, promotorji tehnologije in drugi.

Prek skupine za podporo ali skupine za pomoč za Dynamics 365 oziroma omrežja Yammer, če ga imate, ugotovite, kdo že pomaga novim uporabnikom rešitve Dynamics 365 in ima potencial za rast kot prvak.

Faza izvedbe skupnosti prvakov

V zagon rešitve Dynamics 365 vključite prvake

Zdaj ko ste se prebili skozi načrtovanje, gre na tej stopnji za dejansko izvedbo vašega načrta!

S prvaki se pogosto srečujte in spremljajte, kako jim gre ter zbirajte povratne informacije o tem, kaj njihove ekipe menijo o novih načinih dela. Med celotnim zagonom po vsej organizaciji zainteresirane zaposlene spodbujajte, da se pozanimajo o skupnosti prvakov, in jim dajte nasvete, kako se lahko vključijo.

Faza zagona po celotni organizaciji

Izpostavite uspehe in jih delite z drugimi

Med prvaki spodbudite zavedanje o tem, da je del njihove vloge tudi izpostavljanje uspešnosti rešitve Dynamics 365 in deljenje tega z drugimi. Poskrbite, da bodo razumeli, kako jih bo obveščanje o uspehih zagotovilo podporo pri razpravah z novimi uporabniki, tako da to vključite v morebitno usposabljanje prvakov.

Prvaki morajo imeti odprt prostor, na primer skupino v storitvi Yammer ali Teams, kjer se lahko med seboj povežejo, izpostavijo te skupne zgodbe in razpravljajo o povratnih informacijah.

Faza izpostavitve in obveščanja o uspešnosti

Videoposnetek: gradniki mreže prvakov

Kontrolni seznam programa za prvake

⬜ Poiščite navdušene prvake, ki lahko vložijo čas in trud.

⬜ Ustvarite skupino za klepet, na primer v storitvi Yammer ali Teams, v kateri bodo lahko prvaki izmenjevali novice in uspehe.

⬜ V tej skupini priskrbite gradiva za podporo njihovemu delu z ekipami in posamezniki (na primer na neformalnih srečanjih).

⬜ Poskrbite za redne razprave s prvaki o tem, kaj deluje in kaj ne.

⬜ Posameznike obvestite o vlogi prvakov in kje jih lahko najdejo – ne pozabite, da ne gre za funkcijo podpore informacijski tehnologiji, temveč za zastopnike podjetja.

⬜ Vključite sredstva za usposabljanje za Dynamics 365 v lastno interno spletno mesto za usposabljanje.

⬜ Organizirajte tekmovanja (na primer iskanje predmetov s seznama ali obdaritve) med oddelki, da zaposlene spodbudite k interakciji z rešitvijo Dynamics 365.

Glejte tudi