Podrobnosti vloge člana ekipe za uvedbo

Vaša ekipa za zagon uvedbe rešitve Dynamics 365 bo vključevala številne vloge, od katerih ima vsaka pomemben poudarek in odgovornosti. V naslednjih tabelah so orisana pričakovanja za te vloge ekip:

Izberite to povezavo za prenos različice PDF priročnika za uvedbo rešitve Dynamics 365 za člane ekipe.

Izvršni pokrovitelj

Fokus Lastništvo in vodenje
Oddelek Vodenje iz uprave
Povzetek
 • Ima bistveno vlogo pri spodbujanju preobrazbe v celotni organizaciji.
 • Vplivni vodja, ki razume in zna aktivno posredovati argumente, zakaj ima delo z več sodelovanja večjo vrednost.
Kvalifikacije
 • Zaupanja vreden in vpliven vodja, ki lahko omogoči kulturne spremembe
 • Inovativen vizionar, ki spodbuja nove zamisli in vrhunsko tehnologijo
 • Sodeluje prek meja in tako gradi strateške odnose.
 • Zagovornik rešitve Dynamics 365, ki je dobro podkovan na področju tehnologije/družabnih omrežij
Odgovornosti
 • Oblikovanje ponudbe vrednosti za celotno izvršilno ekipo
 • Delovanje kot nekdo, ki je zgled za skupnost
 • Zagotovitev ustreznega financiranja in osebja za uspešno uresničitev sprememb – ni omejeno samo na programe sodelovanja
Naslednji koraki z rešitvijo Dynamics 365
 • V okviru začetnih korakov programa predstavite uvod v pobudo za preobrazbo.
 • Uporabite zmogljivosti rešitve Dynamics 365 za izdajo prihodnjih objav in posodobitev za celotno podjetje, na primer četrtletnih pregledov poslovanja in povzetkov zaslužka.
 • Uporabite sodobne načine angažiranja zaposlenih – ustvarite vsebino, sodelujte v razpravah, uporabite video.

Oseba, odgovorna za uspeh

Fokus Lastništvo in vodenje
Oddelek Običajno znotraj najpomembnejše poslovne enote
Povzetek
 • Ima pomembno vlogo pri zagovarjanju strategije storitev sodelovanja in rešitve Dynamics 365 v celotni organizaciji.
 • Vplivni vodja, ki razume in zna aktivno posredovati argumente, zakaj ima delo z več sodelovanja večjo vrednost.
Kvalifikacije
 • Ustrezne ravni poslovne in kulturne sposobnosti
 • Zaupanja vreden svetovalec v organizaciji
 • Inovativen vizionar, ki spodbuja nove zamisli
 • Sodeluje prek meja in tako gradi strateške odnose.
 • Zagovornik rešitve Dynamics 365, ki je dobro podkovan na področju tehnologije/družabnih omrežij
Odgovornosti
 • Oblikovanje ponudbe vrednosti med zainteresiranimi skupinami v podjetju in skupnostmi uporabnikov
 • Delovanje kot nekdo, ki je zgled za skupnost
 • Sodelovanje v dogodku za interakcijo z mrežo sodelujočih, ki bo pomagal pri zagonu pobude
 • Spodbujanje uporabe rešitve Dynamics 365 in poudarjanje, da jo organizacija podpira
 • Zagotavljanje ustreznega financiranja in osebja za uspešno izvajanje programov
Naslednji koraki z rešitvijo Dynamics 365
 • V okviru začetnih korakov programa predstavite uvod v pobudo za preobrazbo.
 • Uporabite zmogljivosti rešitve Dynamics 365 za izdajo prihodnjih objav in posodobitev za celotno podjetje, na primer četrtletnih pregledov poslovanja in povzetkov zaslužka.
 • Izkoriščanje vira storitve Yammer za spremljanje utripa organizacije
 • Občasno »všečkanje« privlačnih objav za spodbujanje nadaljnjih kakovostnih pogovorov/sodelovanja v omrežju

Prvaki

Fokus Ozaveščenost in sodelovanje
Oddelek Posamezniki na ravni zaposlenih v poljubni poslovni enoti ali oddelku
Povzetek
 • Širitev ozaveščenosti o rešitvi Dynamics 365 ter razumevanja in sodelovanja po celotni organizaciji
 • Navdušenec za rešitev Dynamics 365 in njen dober poznavalec, ki je zagnan za spodbujanje udeležbe
Časovna zaveza
 • Pred zagonom: 2 uri tedensko
 • Po zagonu: 3 ure tedensko
Kvalifikacije
 • Dobro podkovan na področju tehnologije/družabnih omrežij Zanesenjak in napredno razmišljajoč
 • Idejni voditelji, ki želijo sodelovati pri zagotavljanju uspeha rešitve Dynamics 365
Odgovornosti
 • Promoviranje rešitve Dynamics 365 in njene poslovne vrednosti v ekipah
 • Spodbujanje ozaveščenosti prek neformalnih komunikacijskih kanalov
 • Podpora vodjem projektov pri dejavnostih za zagon, pobudah za ozaveščanje in dogodkih za sodelovanje
 • Pomoč pri sprejemanju novih uporabnikov, zagotavljanje navodil in najboljših praks

Programski vodja

Fokus Načrtovanje in izvedba uvajanja rešitve Dynamics 365
Oddelek IT
Povzetek
 • Nadzorovanje celotnega uvajanja od projektnega načrtovanja in opravil pred zagonom do izvedbe in ocenjevanja uspešnosti
 • Izkušen pri uspešnem upravljanju pobude ali programa po celotnem podjetju
 • Zahtevane so tako tehnične kot poslovne veščine/sposobnosti
Kvalifikacije
 • Izrazite medčloveške, vodstvene in motivacijske sposobnosti
 • K rezultatom usmerjen in sposoben reševati težave
 • Pedanten, odlično upravljanje s časom
 • Družbeno iznajdljiv, družbeni zagovornik v podjetju
Odgovornosti
 • Določanje projektnega obsega, ciljev, časovnice in mejnikov ter njihovo spremljanje z zainteresiranimi skupinami
 • Dodelitev odgovornosti ekipi za uvajanje in jasno sporočanje pričakovanj
 • Zagotavljanje usklajenosti dejavnosti zagona, komunikacije, usposabljanja in sodelovanja s končnimi uporabniki
 • Pomoč članom projektne ekipe ter njihovo mentorstvo, motiviranje in nadzor ter reševanje težav/navzkrižij pri uvajanju
Naslednji koraki Ustvarite spletno mesto SharePoint za ekipo z vdelano komunikacijsko skupino, kot je Yammer, za spremljanje projektnega načrta in časovnic za uvajanje, obveščanje o stanju in delegiranje odgovornosti.

Vodja usposabljanja

Fokus Usposabljanje
Oddelek Učenje in razvoj, človeški viri
Povzetek
 • Vzpostavitev temeljitega razumevanje rešitve Dynamics 365 in njene nameravane uporabe med končnimi uporabniki
 • Upravljanje in izvedba celotne priprave/ prilagajanja vsebine za usposabljanje
Časovna zaveza
 • Pred zagonom: 4 ure tedensko
 • Po zagonu: 2 uri tedensko
Kvalifikacije
 • Izkušnje pri razvoju in izvedbi večkanalnega usposabljanja
 • Sposobnost načrtovanja in usklajevanja z raznoliko skupino sodelavcev
 • Odlična organiziranost in pedantnost, odlične verbalne in komunikacijske sposobnosti
 • Dobro podkovan na področju tehnologije/družabnih omrežij
Odgovornosti
 • Pregled sredstev, ki so na voljo na spletnem mestu za Microsoft Dynamics 365, in njihova prilagoditev internim standardom
 • Koordiniranje logistike za vse dejavnosti usposabljanja, redno izvajanje in nadzor usposabljanj za rešitev Dynamics 365
 • Vključitev usposabljanja za Dynamics 365 v postopek uvajanja novozaposlenih

Vodje oddelkov

Fokus Angažiranje in uvedba v poslovni enoti
Oddelek Vsi oddelki/poslovne enote, vodstvena raven
Povzetek
 • Ugotavljanje, kako bodo določeni oddelki in ekipe uporabljali rešitev Dynamics 365
 • Promoviranje rešitve Dynamics 365 v ekipah in spodbujanje dejavnega sodelovanja in interakcije
Časovna zaveza
 • Pred zagonom: 3 ure tedensko
 • Po zagonu: 1 uro tedensko
Kvalifikacije
 • Vrhunske medčloveške spretnosti; dobro povezan, vpliven in spoštovan med drugimi na podobnih položajih
 • Razumevanje in sposobnost upravljanja oddelčnih postopkov, informacijskega okolja, organizacije in kulture.
 • Dobro razvita sposobnost poslušanja in mentorstva
 • Podpora vodstvu in sposobnost dejavnega sodelovanja ter izpolnjevanje vodstvenih nalog
Odgovornosti
 • Povezovanje skupnosti končnih uporabnikov in skupine za uvedbo
 • Opredelitev prednosti rešitve Dynamics 365 in njene vrednosti za različne poslovne enote
 • Izvajanje oddelku-specifične komunikacije in navodil za uporabo rešitve
 • Prepoznavanje priložnosti za racionalizacijo poslovnih procesov z rešitvijo Dynamics 365

Strokovnjaki za IT

Fokus Tehnična postavitev in podpora
Oddelek IT
Povzetek
 • Nadzor vseh tehničnih vidikov integracije rešitve Dynamics 365 v obstoječe poslovne aplikacije
 • Ima pooblastila za sprejemanje odločitev o IT na visoki ravni
Kvalifikacije
 • Temeljito razumevanje interne tehnične arhitekture in možnosti integracije
 • Izkušnje z upravljanjem ekip za podporo informacijski tehnologiji in pooblastila za sprejemanje odločitev o njej, ki vplivajo na velike ciljne skupine
 • Zagovornik rešitve Dynamics 365
Odgovornosti
 • Sodelovanje s središčem za FastTrack pri tehničnem uvajanju organizacije v rešitev Dynamics 365
 • Opredelitev in vključitev vsega potrebnega osebja za informacijsko tehnologijo
 • Sodelovanje z vodjo projekta pri določanju časovnega okvira/logistike integracije
 • Obveščanje o morebitnih tehničnih težavah ali vprašanjih

Vodja komunikacij

Fokus Ozaveščanje in razumevanje
Oddelek Korporativna komunikacija
Povzetek
 • Nadzor razvoja, odobritve in izvedbe komunikacije, povezane z uvedbo rešitve Dynamics 365, po celotnem podjetju
 • Temeljito praktično poznavanje najboljših praks internega komuniciranja
Časovna zaveza
 • Pred zagonom: 5 ur tedensko
 • Po zagonu: 2 uri tedensko
Kvalifikacije
 • Dokazan uspeh pri razvoju in izvedbi korporativnega komuniciranja različnim ciljnim skupinam
 • Izkušnje z uporabo orodij in pristopov za družabna omrežja kot sestavnega dela komunikacijske strategije
 • Izjemne pisne in lektorske sposobnosti ter odlične govorne spretnosti
 • Pooblastilo za odobritev in izvedbo korporativnega komuniciranja, dobro praktično poznavanje najboljših praks na področju komuniciranja
Odgovornosti
 • Tesno sodelovanje z drugimi člani usmerjevalnega odbora pri uvajanju komunikacijske strategije
 • Prilagoditev komunikacijskega gradiva ustrezno internim smernicam
 • Zagotavljanje pravočasne izvedbe celotne komunikacije pred zagonom in po njem

Glejte tudi