Ogled uporabniškega profila

Vaš uporabniški profil prikazuje informacije o vas, ki so koristne za celotno organizacijo; na primer, vaše podatke za stik, vašo organizacijo in varnostno vlogo. Uporabniški profil lahko morda spreminjate tudi sami, kar je odvisno od vaše varnostne vloge.

  1. Pojdite na Možnosti.

    V aplikaciji Customer Engagement v zgornjem desnem kotu zaslona izberite gumb Nastavitve Gumb za nastavitve uporabniškega profila > Možnosti.

  1. Pomaknite se navzdol do dna pogovornega okna Nastavi osebne možnosti in nato izberite Ogled informacij o uporabniku.

  2. Za preverjanje varnostne vloge v vrstici za krmarjenje izberite puščico dol Gumb »Več možnosti« varnostnih možnosti uporabniškega profila poleg vašega imena in izberite Varnostne vloge.

    Ogled uporabniškega profila

  3. Za ogled drugih podatkov o profilu, kot so delovni čas, povezave in storitve, v vrstici za krmarjenje izberite puščico dol Gumb »Več možnosti« varnostnih možnosti uporabniškega profila poleg vašega imena.

Glejte tudi

Nastavitev osebnih možnosti