Najboljše prakse za strežniško sinhronizacijo

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Pri načrtovanju in uvajanju strežniške sinhronizacije upoštevajte spodaj navedena dejstva.

Najboljše prakse za konfiguracijo strežniške sinhronizacije

Pri uporabi aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (online) in storitve Exchange Online

Profil e-poštnega strežnika Microsoft Exchange Online je privzeto ustvarjen za organizacije aplikacij Customer Engagement in bi moral biti vaša prva izbira. Če želite uporabiti svoj profil, uporabljate aplikacije Customer Engagement in storitev Exchange Online ter sta obe storitvi v istem najemniku, uporabite spodnje nastavitve v svojem profilu e-poštnega strežnika (Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika).

Nastavitve Priporočilo
Samodejno odkrij mesto strežnika Da
Dohodna povezava
Preverjanje pristnosti z Preverjanje pristnosti med strežniki
Uporabi poosebljanje Ne
Uporabi iste nastavitve za odhodne povezave Da

Če želite uporabiti en niz poverilnic za obdelavo e-pošte s programom Outlook ali Exchange

Če uporabljate en račun za obdelavo e-pošte v vseh nabiralnikih, je precej preprosto, a uporabljati morate račun, s katerim lahko dostopate do vseh nabiralnikov v programu Outlook ali Exchange. Račun mora imeti za program Exchange pravice za poosebljanje. Če je ta račun ogrožen, so ogroženi vsi nabiralniki, ki uporabljajo ta račun. Če želite za obdelavo e-pošte uporabiti en sam račun, v svojem profilu e-poštnega strežnika uporabite spodnje nastavitve (Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika).

Nastavitve Priporočilo
Dohodna povezava
Preverjanje pristnosti z Poverilnice, navedene v profilu e-poštnega strežnika
Uporabniško ime Uporabniško ime skrbnika
Geslo Geslo skrbnika
Uporabi poosebljanje Da
Uporabi iste nastavitve za odhodne povezave Da

Pooblastitev (Uporabi poosebljanje = Ne) za sinhronizacijo sestankov, stikov in opravil ni podprta.

Če želite uporabiti posamezne poverilnice za obdelavo e-pošte s programom Outlook ali Exchange

Alternativa uporabi enega samega računa je obdelava e-pošte s posameznimi računi. Ta način zahteva več truda za vzdrževanje, a varnost ni vezana samo na en račun. Če želite posamezne uporabniške račune sinhronizirati z aplikacijo Outlook ali strežnikom Exchange in ne uporabljate profila e-poštnega strežnika Microsoft Exchange Online, uporabite spodnje nastavitve (Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika).

Nastavitve Priporočilo
Dohodna povezava
Preverjanje pristnosti z Poverilnice, ki jih navede uporabnik ali čakalna vrsta
Uporabi poosebljanje Ne
Uporabi iste nastavitve za odhodne povezave Da

Za vsak nabiralnik uporabnika nastavite naslednje.

Nastavitve Priporočilo
Poverilnice
Dovoli uporabo poverilnic za obdelavo e-pošte Da
Uporabniško ime Uporabniško ime za nabiralnik
Geslo Geslo za nabiralnik

Glejte tudi

Strežniška sinhronizacija Odpravljanje težav s strežniško sinhronizacijo