Podpora in obračunavanje

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

V tem razdelku najdete informacije o podpori in obračunavanju.