Kako lahko preverim stanje svoje spletne storitve?

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Stanje aplikacij Customer Engagement in storitev Office 365 lahko sproti preverjate. Nadzorna plošča v središču Skrbniško središče za Office 365 zagotavlja celovit pregled nad stanjem spletnih storitev. Če imajo uporabniki težave pri vpisu v aplikacije Customer Engagement, lahko na tej strani preverite, ali storitev ne deluje.

Ogled posnetka stanja storitev

Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika za Office 365. Na voljo je hiter vpogled v stanje storitev nekaterih vaših storitev Office 365. Izberite Stanje storitve (v meniju: Stanje > Stanje storitve) za več informacij o vseh vaših storitvah.

Nadzorna plošča za stanje storitve v skrbniškem središču Office 365

Ogled stanja storitve za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

Izberite storitev Office 365, npr. aplikacije Customer Engagement, za prikaz podrobnejših informacij o stanju te storitve.

Težava s storitvijo v skrbniškem središču Office 365

Ogled zgodovine stanja storitve

V zgornjem desnem kotu izberite Ogled zgodovine, če si želite ogledati podatke o storitvi za zadnjih 7 ali zadnjih 30 dni.

Ogled zgodovine stanja storitve

Če izberete element, lahko vidite stanje storitve in podrobnosti za izbrani element.

Zgodovina stanja storitve v skrbniškem središču Office 365

Ogled načrtovanega vzdrževanja

Na domači nadzorni plošči izberite Središče za sporočila (v meniju: Stanje > Središče za sporočila), če želite videti, ali so za vašo spletno storitev načrtovani kakšni dogodki in če si želite ogledati ostala informativna sporočila.

Središče za sporočila v skrbniškem središču Office 365

Ogled stanja storitve primerka

Če ima vaša organizacija več primerkov aplikacij Customer Engagement, si lahko v središču Skrbniško središče Dynamics 365 ogledate stanje posameznih primerkov Customer Engagement.

  1. Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika za Office 365.

  2. Kliknite Skrbniška središča > Dynamics 365.

  3. Izberite zavihek Stanje storitve.

Ogled stanja posameznih primerkov

Glejte tudi

Uporaba rešitve »Organizacijski vpogledi« za ogled metrik o primerku
Poskusna funkcija: Ogled metrike o primerku z nadzorno ploščo »Vpogledi v organizacijo«