Konfiguriraj nastavitve datuma za predstavitvene podatke

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Uporabite spodnje informacije za samodejno posodabljanje podatkov predstavitvenega okolja.

Preden začnete

Prenesite orodje Configuration Migration. Orodje Configuration Migration je na voljo v obliki paketa NuGet. Če želite prenesti orodje, glejte Prenos orodij iz NuGet. Sledite navodilom na tej strani za izvoz orodja DataMigrationUtility.exe.

Nastavite lahko samodejno premikanje vrednosti polj vrste »datetime« za določen čas. Na ta način omogočite vzdrževanje svojih predstavitvenih podatkov, pri čemer ročne posodobitve niso potrebne. Delovanje bo zagotovljeno tudi med uporabo datotek Configuration Migration Utility z orodjem Dynamics 365 Package Deployer.

Opomba

Ta možnost zagotavlja vzdrževanje podatkov v vaših predstavitvenih okoljih. Ni namenjena za produkcijsko uporabo.

 1. Zaženite orodje Configuration Migration. Dvokliknite DataMigrationUtility.exe v mapi: [vaša mapa]\Tools\ConfigurationMigration\

 2. Na glavnem zaslonu kliknite Ustvari shemo in kliknite Nadaljuj.

 3. Na zaslonu Prijava vnesite podrobnosti za preverjanje pristnosti za povezavo s primerkom Dynamics 365, iz katerega želite izvoziti podatke. Če imate več organizacij v strežniku Dynamics 365 in želite izbrati organizacijo, iz katere želite izvoziti podatke, izberite potrditveno polje Vedno prikaži seznam organizacij, ki so na voljo. Kliknite Prijava.

 4. Če imate več organizacij in ste izbrali potrditveno polje Vedno prikaži seznam organizacij, ki so na voljo, boste lahko na naslednjem zaslonu izbrali organizacijo, s katero se želite povezati. Izberite organizacijo Dynamics 365, s katero se želite povezati.

 5. Na naslednjem zaslonu izberite datoteko sheme, ki bo uporabljena za izvoz podatkov, ali ustvarite novo shemo.

 6. Kliknite Orodja in nato kliknite Konfiguriraj nastavitve datuma.

 7. Izberite privzeti način datuma in izberite entiteto, za katero želite uporabiti nastavitve.

  • Izberite Absolutno. Datumi med uvozom niso spremenjeni., če ne želite, da bi se datumi privzeto premaknili.

  Opomba

  Še vedno lahko izberete posamezna polja, za katera želite, da se pri uvozu premaknejo. Kot prikazuje spodnji primer, se bodo samodejno premaknila le tista polja, ki so označena z Relativno.

  Privzeti način datuma

  • Ali pa izberite Relativno. Datumi so med uvozom obnovljeni., če želite, da se vse vrednosti datuma privzeto samodejno premaknejo.

  Privzeti način datuma

  Opomba

  S to možnostjo določite, da se datumi samodejno premaknejo za vsa polja vrste »datetime« za vse entitete. To lahko spremenite na ravni polja tako, da izberete Absolutno.

  Privzeti način datuma

  1. V svoji shemi preverite izbire za vsa polja za vse entitete.

  2. Kliknite Shrani in izvozi.

  3. Določite ime in lokacijo podatkovne datoteke za izvoz.

  4. Kliknite Da na poziv: Shranjevanje sheme je končano. Ali želite izvoziti podatke?

  5. Določite ime in lokacijo podatkovne datoteke za izvoz.

  6. Kliknite Izvoz podatkov. Na zaslonu se prikaže stanje poteka izvoza in lokacija izvožene datoteke (na dnu zaslona), ko je izvoz končan.

  7. Kliknite Zapri, da zaprete orodje.

Opomba

Vrednosti datuma bodo v času uvoza vsak teden premaknjene za določeno vrednost. Premaknjena vrednost temelji na datumu/času izvoza in datumu/času uvoza. Atribut časovnega žiga v glavi datoteke data.xml vsebuje datum in čas izvoza.

Formula: datum uvoza = datum izvoza + (datum uvoza podatkov – datum izvoza podatkov)

Primer: če želite datume premakniti za 3 mesece in podatke uvoziti dne 1. 10. 2017: časovni žig v datoteki data.xml spremenite na 1. 7. 2017.

Glejte tudi

Prenos orodij iz NuGet
Spreminjanje sheme
Upravljanje konfiguracijskih podatkov
Uvozite konfiguracijske podatke