Konfiguriranje iskanja po ustreznosti za izboljšanje rezultatov iskanja in učinkovitosti

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Iskanje po ustreznosti hitro vrne enoten seznam obsežnih rezultatov iskanja, razvrščenih po ustreznosti. Uporablja namensko storitev iskanja zunaj aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement s tehnologijo iskanja Azure Search, ki izboljša vašo izkušnjo iskanja z aplikacijami Dynamics 365 for Customer Engagement. Kot skrbnik ali prilagojevalec boste v uporabniškem vmesniku aplikacij Customer Engagement lahko omogočili in konfigurirali iskanje po ustreznosti brez pisanja kode. Mnogi koraki konfiguracije se vam bodo zdeli znani, saj se za njih uporablja enak uporabniški vmesnik kot za konfiguracijo hitrega iskanja.

Iskanje po ustreznosti je na voljo poleg drugih izkušenj iskanj v aplikacijah Customer Engagement, ki jih že poznate. V mreži entitet lahko še vedno uporabljate hitro iskanje po eni entiteti. V iskalnem polju Iskanje podatkov aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement v vrstici za krmarjenje lahko uporabite tudi hitro iskanje po več entitetah (zdaj imenovano kategorizirano iskanje).

Iskanje po ustreznosti vključuje naslednje izboljšave in prednosti:

 • Zagotavlja večjo zmogljivost z zunanjim indeksiranjem in tehnologijo iskanja Azure.

 • Omogoča iskanje ujemanj s katero koli besedo v iskalnem izrazu v katerem koli polju entitete. Ujemanja lahko vključujejo pregibne besede, kot so »tok«, »pretakanje« ali »pretečeno«.

 • Vrne enoten seznam z rezultati iz vseh entitet, ki omogočajo iskanje, razvrščenimi po ustreznosti na podlagi dejavnikov, kot je število ujemajočih se besed ali njihova medsebojna bližina v besedilu.

 • Ujemanja na seznamu rezultatov so vidno označena.

 • Vključuje možnost iskanja dokumentov, najdenih v opombah in prilogah e-poštnih sporočil ali sestankov, ki so sledena v aplikacijah Customer Engagement.

Primerjava iskanj v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

V storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement obstajajo tri vrste iskanja:

 • Iskanje po ustreznosti

 • Hitro iskanje po celotnem besedilu (po eni entiteti ali po več entitetah)

 • Hitro iskanje (po eni entiteti ali po več entitetah)

Naslednja tabela prikazuje kratko primerjavo treh razpoložljivih vrst iskanj.

Funkcionalnost Iskanje po ustreznosti Hitro iskanje po celotnem besedilu Hitro iskanje
Razpoložljivost Na voljo za organizacije aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, ki so namestile Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0. Ni na voljo za organizacije aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises). Na voljo za organizacije aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), od paketa posodobitev 1 za Dynamics CRM 2015. Na voljo za organizacije aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement in organizacije aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises).
Nastavitev privzeto omogočena? Ne. Skrbnik jo mora omogočiti ročno. Ne. Skrbnik jo mora omogočiti ročno. Da
Obseg iskanja po eni entiteti Ni na voljo v mreži entitet. Rezultate iskanja lahko na strani z rezultati filtrirate glede na entiteto. Na voljo v mreži entitet. Na voljo v mreži entitet.
Obseg iskanja po več entitetah Število entitet, po katerih lahko iščete, ni omejeno. Opomba: čeprav največje število entitet, po katerih lahko iščete, ni omejeno, filter »Vrsta zapisa« prikaže podatke za samo 10 entitet. Poišče do 10 entitet, združenih po entiteti. Poišče do 10 entitet, združenih po entiteti.
Delovanje iskanja Omogoča iskanje ujemanj s katero koli besedo v iskalnem izrazu v katerem koli polju entitete. Omogoča iskanje ujemanj z vsemi besedami v iskalnem izrazu v enem polju entitete, besede pa je v polju mogoče povezati v poljubnem vrstnem redu. Omogoča iskanje ujemanj kot v poizvedbi SQL s stavki »Všeč mi je«. Če želite iskati znotraj niza, morate v iskalnem izrazu uporabiti nadomestne znake. Vsi zadetki se morajo popolnoma ujemati z iskalnim izrazom.
Rezultati iskanja Vrne enoten seznam rezultatov iskanja po vrstnem redu primernosti. Za eno entiteto vrne rezultate iskanja v mreži entitet. Za več entitet vrne rezultate iskanja, združene po kategorijah, kot so računi, stiki ali možne stranke. Za eno entiteto vrne rezultate iskanja v mreži entitet. Za več entitet vrne rezultate iskanja, združene po kategorijah, kot so računi, stiki ali možne stranke.

Kako deluje iskanje po ustreznosti

Iskanje po ustreznosti uporablja enaka privzeta načela točkovanja kot iskanje Azure. Točkovanje se nanaša na izračun rezultata iskanja za vsak element, vrnjen v rezultatih iskanja. Rezultat je pokazatelj primernosti elementa v okviru trenutnega postopka iskanja. Višji kot je rezultat, ustreznejši je element. V rezultatih iskanja so elementi razvrščeni v vrstnem redu od visokega do nizkega glede na rezultate iskanja, izračunane za vsak element. Rezultat iskanja je privzeto izračunan glede na statistične lastnosti podatkov in poizvedbe. Iskanje po ustreznosti poišče dokumente, ki v nizu poizvedbe vključujejo iskalne izraze, prednost pa daje dokumentom, ki v iskalnem izrazu vsebujejo veliko primerkov besed, ki so v dokumentu najdene v neposredni medsebojni bližini. Rezultat iskanja je še višji, če se izraz v kazalu redko pojavlja, a je pogost znotraj dokumenta. Preden se rezultati vrnejo, se razvrstijo glede na rezultat iskanja. Vrednosti rezultatov iskanja se lahko ponovijo po vsem naboru rezultatov. Primer: morda imate 10 elementov z rezultatom 1,2, 20 elementov z rezultatom 1,0 in 20 elementov z rezultatom 0,5. Če ima več zadetkov enak rezultat iskanja, razvrščanje elementov z enakim rezultatom ni določeno in ni ustaljeno. Ponovno začnite poizvedbo in morda boste videli, da se položaj elementov spremeni. V primeru dveh elementov z identičnim rezultatom ni mogoče zagotoviti, kateri se bo pojavil prvi. Več informacij: Dodajanje profilov točkovanja v kazalo iskanja (REST API za storitev Azure Search)

Polja, ki omogočajo iskanje, so analizirana v kazalu iskanja Azure in tako zagotavljajo popolnejšo in končnemu uporabniku prijaznejšo izkušnjo z razčlenjevanjem besed v korenske oblike, normalizacijo besedila in filtriranjem odvečnih besed. Vsa polja v iskanju po ustreznosti, ki omogočajo iskanje, so analizirana z analizatorjem naravnih jezikov Microsoft, ki z lematizacijo besede razčleni v korenske jezikoslovne oblike. Beseda »tekel« se bo na primer ujemala z besedama »teči« in »teče«, saj je »teči« osnovna oblika te besede. Krnilniki besed, kot so kazala celotnega besedila SQL, nimajo jezikoslovnega konteksta in upoštevajo le ujemanja, kjer je koren enak pregibni obliki. S krnjenjem bi se beseda »teči« ujemala z besedama »teče« in »tečem«, vendar ne s »tekel«, saj besede »tekel« ne upošteva kot besede, ki je jezikoslovno povezana z besedo »teči«. Vsa polja v iskanju po ustreznosti, ki omogočajo iskanje, uporabljajo analizator, ki poskuša čim bolj natančno poiskati ujemanja osnovnega jezika organizacije. Za kazaški jezik, ki je edini jezik, ki ga podpira storitev Dynamics 365 for Customer Engagement, iskanje Azure pa ne, so vsa polja analizirana z uporabo privzetega analizatorja. Za več informacij o analizi jezika in seznamu podprtih jezikov glejte: Podpora za jezik (REST API za storitev Azure Search).

Rezultati iskanja

Če se vaš iskalni izraz ujema z izrazom v aplikaciji, bodo zadetki jasno označeni. Označeni zadetki so v rezultatih iskanja prikazani v obliki krepkega in poševnega besedila. Upoštevajte, da so ti iskalni izrazi pogosto prikazani le kot del celotne vrednosti v polju, saj so označeni samo izrazi, ki se ujemajo. Če na primer uporabite iskalni izraz L. Wendell, bo zapis stika z imenom L. Wendell in priimkom Overby prikazan v rezultatih iskanja kot Wendell Overby.

Arhitektura iskanja po ustreznosti

Iskanje po ustreznosti gostuje na platformi računalništva v oblaku Azure in infrastrukturi, ki uporablja iskanje Azure, ki zagotavlja rezultate iskanja. Traja lahko do 15 minut, da se spremembe v aplikacijah Customer Engagement prikažejo v storitvi iskanja. Dokončanje popolne sinhronizacije za povprečno velike do velike organizacije lahko traja eno uro ali več.

Naslednji diagram prikazuje arhitekturo iskanja po ustreznosti na visoki ravni.

Arhitektura iskanja po ustreznosti

Pomembno

Takoj, ko omogočite iskanje po ustreznosti, se začnejo podatki v vaši aplikaciji sinhronizirati z zunanjim kazalom iskanja. Priporočamo, da entitete in polja entitete, ki sodelujejo v iskanju po ustreznosti, konfigurirate, preden omogočite iskanje, in s tem preprečite indeksiranje občutljivih podatkov v storitev zunaj aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Za več informacij o konfiguriranju iskanja po ustreznosti glejte Izberite entitete za iskanje po ustreznosti, Konfigurirajte polja, ki omogočajo iskanje, za iskanje po ustreznosti in Nastavite upravljano lastnost za iskanje po ustreznosti.

Ker boste svoje podatke aplikacij Customer Engagement delili z zunanjim sistemom, je iskanje po ustreznosti privzeto onemogočeno. Če želite omogočiti iskanje po ustreznosti, morate sprejeti pogoje za soglasje. Ko omogočite iskanje, lahko traja eno uro ali več, odvisno od velikosti vaše organizacije, da so podatki na voljo v zunanjem kazalu iskanja. Če omogočite iskanje po ustreznosti, bo ta možnost iskanja na voljo vsem članom vaše organizacije.

Funkcija iskanja po ustreznosti je privzeto onemogočena. Če želite omogočiti iskanje po ustreznosti, sledite naslednjim navodilom:

 1. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

 2. Kliknite zavihek Sistemske nastavitve > Splošno.

 3. V podobmočju Nastavi iskanje potrdite polje Omogoči iskanje po ustreznosti, kot je prikazano tukaj.

  V sistemskih nastavitvah omogočite iskanje po ustreznosti

 4. Ko omogočite iskanje po ustreznosti, se prikaže pogovorno okno za soglasje Omogoči iskanje. Kliknite V redu, da potrdite.

  Pogovorno okno za omogočanje iskanja po ustreznosti

 5. Pogovorno okno Sistemske nastavitve zaprete tako, da kliknete V redu.

Za konfiguracijo iskanja po ustreznosti uporabite izbiro Konfiguracija iskanja po ustreznosti v opravilni vrstici, kot je prikazano tukaj.

Konfiguracija iskanja po ustreznosti

Število entitet, ki jih lahko vključite v rezultate iskanja po ustreznosti, ni omejeno. Vendar pa je omejeno skupno število polj v zunanjem kazalu iskanja. Za eno organizacijo je trenutno največje možno število 1000 polj, ki omogočajo iskanje. Ko izberete entiteto, ki jo želite vključiti v rezultate iskanja, boste v oklepaju poleg imena entitete opazili številko. Številka označuje, koliko polj posamezna entiteta uporablja v zunanjem kazalu iskanja. Nekatera polja, kot sta Glavno ime in ID, so v skupni rabi z več entitetami in se ne štejejo v skupno število polj. Poleg tega nekatere vrste polj uporabljajo v zunanjem kazalu iskanja več kot eno polje, kot je navedeno v tabeli.

Vrsta polja Število polj, ki se uporabljajo v zunanjem kazalu iskanja
Iskanje (stranka, lastnik ali atribut vrste iskanja) 3
Nabor možnosti (stanje ali atribut vrste stanja) 2
Vse druge vrste polj 1

Vrstica napredovanja Skupno število indeksiranih polj prikazuje odstotek indeksiranih polj največjega dovoljenega števila polj, ki omogočajo iskanje.

Ko dosežete omejeno število indeksiranih polj, se prikaže opozorilno sporočilo. Če želite v kazalo dodati več polj, boste morali sprostiti prostor tako, da odstranite nekatera polja, ki so že v kazalu, ali da iz iskanja po ustreznosti odstranite celotne entitete.

Če želite izbrati entitete za rezultate iskanja po ustreznosti, naredite naslednje:

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato kliknite Konfiguracija iskanja po ustreznosti.

 4. Odpre se pogovorno okno Izbira entitet. Kliknite Dodaj, da izberete entitete za rezultate iskanja. Ko končate, kliknite V redu.

  Izbor entitet za iskanje po ustreznosti

 5. Kliknite Objavi vse prilagoditve, da bodo spremembe postale veljavne.

Nekatere vnaprej pripravljene sistemske entitete so privzeto vključene v iskanje po ustreznosti. Vendar pa entitete po meri niso vključene. Dodati jih morate v iskanje po ustreznosti.

Polja, ki jih dodate v pogled hitrega iskanja, postanejo del zunanjega kazala iskanja. Število polj, ki omogočajo iskanje in jih lahko dodate za vsako entiteto, ni omejeno. Vendar pa je omejeno skupno število indeksiranih polj, kot je razloženo v prejšnjem razdelku. Možnost Najdi stolpce v razdelku Pogled hitrega iskanja določa polja, po katerih je mogoče iskati v zunanjem kazalu iskanja. Besedilna polja, kot npr. »Ena vrstica besedila« in »Več vrstic besedila«, iskanja in nabori možnosti, omogočajo iskanje. Možnost Najdi stolpce je pri drugih podatkovnih tipih prezrta. Okno Pogled stolpcev v Pogledu hitrega iskanja določa polja, ki so v uporabniškem vmesniku prikazana privzeto, ko so rezultati ujemanja vrnjeni. Označena polja nadomeščajo polja, ki niso označena. V rezultatih so prikazana prva štiri povezana polja. Filter je v pogledu hitrega iskanja uporabljen tudi pri rezultatih iskanja po ustreznosti. V spodnji tabeli najdete seznam stavkov filtra, ki niso podprti v iskanju po ustreznosti.

Opomba

Nekatera polja, imenovana skupna polja, so skupna vsem entitetam CRM, ki so privzeto določene na kazalu. To so:

 1. ownerid (ime iskanja)
 2. owningbusinessunit (ime iskanja)
 3. statecode (oznaka nabora možnosti)
 4. statuscode (oznaka nabora možnosti)
 5. name (polje s primarnim imenom katere koli entitete. To ime je lahko enako logičnemu imenu (ime in priimek, zadeva itd.) entitete ali ne). Če je skupno polje dodano kateri koli entiteti za iskanje po ustreznosti, se bo iskanje izvedlo za to skupno polje po vseh entitetah. Ko v faseti »Vrsta zapisa« izberete določeno entiteto, bo iskanje po ustreznosti upoštevalo nastavitve, ki ste jih določili za to določeno entiteto v pogledu hitrega iskanja.

Uporabite lahko pogled Hitro iskanje, da določite, katera polja naj se prikažejo kot fasete, ko uporabniki pri iskanju uporabljajo iskanje po ustreznosti. Vsak Pogled stolpcev z vrstami podatkov, ki niso »Ena vrstica besedila« in »Več vrstic besedila«, je v kazalu označen kot pogled z možnostjo faset in filtrov. Če uporabniki pri iskanju uporabljajo iskanje po ustreznosti, so v pogledu Hitro iskanje za izbrano entiteto prva štiri polja z možnostjo fasete privzeto prikazana kot fasete. Kot fasete lahko vedno izberete le štiri polja.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato razširite želeno entiteto.

 4. V drevesu za krmarjenje kliknite Pogled. Dvokliknite Pogled hitrega iskanja. Naslednja ilustracija prikazuje pogled Hitro iskanje za entiteto Account.

  Pogled hitrega iskanja

 5. Kliknite Dodaj Najdi stolpce. V pogovornem oknu izberite polja, ki jih želite dodati v kazalo iskanja. Ko to storite, kliknite V redu. Naslednja ilustracija prikazuje polja entitete Account, dodana v zunanje kazalo iskanja.

  Izbor polj za hitro iskanje

 6. Ponovite korake za Pogled stolpcev.

 7. Kliknite Objavi vse prilagoditve, da bodo spremembe postale veljavne.

Opomba

Spremembe, ki jih naredite v pogledu Hitro iskanje, veljajo tudi za konfiguracijo hitrega iskanja po eni entiteti in po več entitetah (kategorizirano iskanje). Zato vam omogočamo, da med konfiguracijo pogleda Hitro iskanje lahko vključite polja, ki niso podprta za iskanje po ustreznosti. Nepodprta polja niso sinhronizirana z zunanjim kazalom in niso prikazana v rezultatih iskanja po ustreznosti.

Za iskanje po ustreznosti polja na povezani entiteti niso podprta kot polja za »Iskanje«, »Pogled« ali »Filtriranje«.

Naslednja tabela vsebuje operatorje Filtra hitrega iskanja, ki niso podprti za iskanje po ustreznosti:

Operator aplikacij za Dynamics 365 for Customer Engagement
Všeč mi je
Ni podobno kot
Začne se z
Ne začne se z
Konča se z
Ne konča se z
Podrejen
Maska
Ni maska
Izbira maske
Enak uporabniški jezik
Pod
Ni pod
Pod ali enako
Nad
Nad ali enako
Ni »Null«
Null

Če želite v iskanje po ustreznosti vključiti entiteto, mora biti upravljana lastnost Nastavitev sinhronizacije v zunanje kazalo iskanja omogočena za to entiteto nastavljena na Pravilno. Za nekatere vnaprej pripravljene sistemske entitete in za vse entitete po meri je lastnost privzeto nastavljena na Pravilno. Nekaterih sistemskih entitet ni mogoče omogočiti za iskanje po ustreznosti.

Če želite nastaviti upravljano lastnost, upoštevajte naslednja navodila:

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Kliknite Prilagoditev sistema.

 3. V razdelku Komponente razširite Entitete in nato kliknite želeno entiteto.

 4. V menijski vrstici kliknite Upravljane lastnosti. Za lastnost Nastavitev sinhronizacije v zunanje kazalo iskanja omogočena kliknite Pravilno ali Napačno, da lastnost nastavite na želeno stanje. Za izhod kliknite Nastavitev, kot je prikazano tukaj.

  Upravljane lastnosti entitete

 5. Kliknite Objavi, če želite uporabiti spremembe.

  Če želite lastnost Nastavitev sinhronizacije v zunanje kazalo iskanja omogočena spremeniti na Napačno, morate entiteto v iskanju po ustreznosti najprej preklicati. Če je entiteta vključena v iskanje po ustreznosti, boste videli naslednje sporočilo: »Trenutno poteka sinhronizacija te entitete v zunanje kazalo iskanja. Entiteto morate odstraniti iz zunanjega kazala iskanja, da boste lahko nastavili lastnost Nastavitev sinhronizacije v zunanje kazalo iskanja omogočena na Napačno.« Če je lastnost Nastavitev sinhronizacije v zunanje kazalo iskanja omogočena nastavljena na Napačno, boste, ko boste poskušali entiteto vključiti v iskanje po ustreznosti, videli naslednje sporočilo: »Entitete ne morete omogočiti za iskanje po ustreznosti zaradi konfiguracije njenih upravljanih lastnosti.« Za entitete po meri s posebej občutljivimi podatki boste morda želeli nastaviti lastnost Nastavitev sinhronizacije v zunanje kazalo iskanja omogočena na Napačno. Zapomnite si, da po tem, ko upravljano rešitev namestite v ciljni sistem, ne boste mogli spremeniti vrednosti lastnosti, ker je upravljana lastnost.

Izjava o zasebnosti

Če omogočite funkcijo iskanja po ustreznosti, se bodo podatki v udeleženih entitetah in atributih v vašem primerku Dynamics 365 for Customer Engagement začeli sinhronizirati v kazalo Azure Search, kamor bodo tudi shranjeni.

Funkcija iskanja po ustreznosti privzeto ni omogočena. Skrbnik sistema mora omogočiti funkcijo v primerku Dynamics 365 for Customer Engagement. Ko je funkcija iskanja po ustreznosti omogočena, imajo skrbniki in prilagojevalci sistema popoln nadzor nad podatki, ki bodo sinhronizirani v kazalo Azure Search.

Prilagojevalci sistema lahko v možnosti Orodja za prilagajanje v pogovornem oknu Konfiguracija iskanja po ustreznosti omogočijo posamezne entitete za iskanje in nato konfigurirajo poglede »Hitro iskanje« omogočenih entitet za izbiranje atributov, ki jih je mogoče iskati. Spremembe podatkov se med storitvama Dynamics 365 for Customer Engagement in Azure Search neprestano sinhronizirajo prek varne povezave. Konfiguracijski podatki so šifrirani in vsi zahtevani skrivni podatki so shranjeni v storitvi Azure Key Vault.

Komponente in storitve Azure, povezane s funkcijo iskanja po ustreznosti, so v nadaljevanju podrobno opisane.

Središče zaupanja Microsoft Azure

Storitve Azure Search

Kazalo Azure Search se uporablja za zagotavljanje visokokakovostnih rezultatov iskanja v kratkem času. Azure Search storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement doda zmogljive in napredne zmožnosti iskanja. To je namenska storitev iskanja zunaj storitve Dynamics 365 for Customer Engagement, ki jo omogoča Azure. Vsa nova kazala iskanja za Azure so šifrirana, ko niso aktivna. Če ste možnost omogočili pred 24. januarjem 2018. boste morali ponovno indeksirati svoje podatke tako, da onemogočite iskanje po ustreznosti, nato pa ga po eni uri znova omogočite.

Zbirka podatkov Azure SQL

Iskanje po ustreznosti uporablja storitev Zbirka podatkov Azure SQL za shranjevanje:

 • konfiguracijskih podatkov, povezanih z organizacijo in ustreznim kazalom;

 • metapodatkov, povezanih s storitvijo iskanja in kazali;

 • kazalcev do podatkov in metapodatkov sistema pri sinhronizaciji sprememb;

 • podatkov avtorizacije za omogočanje izboljšane varnosti na ravni vrstic.

Središča za dogodke Azure

Komponenta Središča za dogodke Azure se uporablja za izmenjavo sporočil med storitvama Dynamics 365 for Customer Engagement in Azure ter za ohranjanje delovnih nalog, ki jih upravlja postopek sinhronizacije. Vsako sporočilo hrani podatke, kot sta ID in ime entitete organizacije, ki se uporabljajo za sinhronizacijo podatkov.

Azure Service Fabric Cluster

Obdelavo in indeksiranje podatkov obravnavajo mikrostoritve, uvedene v navideznih računalnikih, ki jih upravlja izvajalnik Service Fabric. API-ji za iskanje in postopek sinhronizacije podatkov prav tako gostujejo v gruči Service Fabric.

Storitev Service Fabric je rezultat večletnih izkušenj pri zagotavljanju operacij storitev v oblaku družbe Microsoft, ki so ključnega pomena za izvajanje, in je zdaj v proizvodnji potrjen že več kot pet let. Predstavlja temeljno tehnologijo, v kateri se izvaja naša osrednja infrastruktura Azure in ki zagotavlja delovanje storitev, kot so Skype za podjetja, Intune, Središča za dogodke Azure, Azure Data Factory, Azure DocumentDB, Zbirka podatkov Azure SQL in Cortana, pri čemer jo je mogoče prilagoditi za obdelavo več kot 500 milijonov vrednotenj na sekundo.

Razširljivi nabori navideznih računalnikov Azure

Razširljivi nabori navideznih računalnikov Azure so prilagodljivi in zasnovani za podpiranje razširjenih bremen. Gruča Azure Service Fabric se izvaja v razširljivih naborih navideznih računalnikov. Mikrostoritve za obdelavo in indeksiranje podatkov gostujejo v razširljivih naborih in jih upravlja izvajalnik Service Fabric.

Azure Key Vault

Azure Key Vault se uporablja za varno upravljanje potrdil, ključev in drugih skrivnih podatkov, ki se uporabljajo v postopku iskanja.

Shramba Azure (shramba zbirke dvojiških podatkov)

Spremembe podatkov stranke so v shrambi Shramba zbirke dvojiških podatkov Azure shranjene največ 2 dni. Te zbirke dvojiških podatkov so šifrirane tako, da uporabljajo najnovejšo funkcijo kompleta za razvoj programske opreme shrambe storitve Azure, ki omogoča podporo za simetrično in asimetrično šifriranje ter integracijo s storitvijo Azure Key Vault. V različici storitve Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 se dokumenti v območju »Opombe« in »Priloge« iz e-poštnih sporočil in sestankov prav tako sinhronizirajo v shrambo zbirke dvojiških podatkov.

Storitev Azure Active Directory

Azure Active Directory se uporablja za preverjanje pristnosti med storitvama Dynamics 365 for Customer Engagement in Azure.

Program za uravnavanje obremenitve Azure

Program za uravnavanje obremenitve Azure se uporablja za porazdelitev dohodnega prometa med primerke storitev z ustreznim stanjem v storitvah v oblaku ali navidezne računalnike, določene v naboru uravnavanja obremenitev. Funkcija iskanja po ustreznosti ga uporablja za uravnavanje končnih točk v uvedbi.

Navidezna omrežja Azure

Navidezni računalniki v gruči Service Fabric, ki se izvajajo v enem ali več podomrežjih, so povezani prek navideznega omrežja Azure. Varnostni pravilniki, nastavitve DNS, tabele poti in naslovi IP so v tem navideznem omrežju v celoti nadzorovani. Za uporabo varnostnih vlog v tem navideznem omrežju se uporabljajo skupine za varnost omrežja. Ta pravila dovoljujejo ali zavračajo omrežni promet v navideznih računalnikih v navideznem omrežju.

Glejte tudi

Uporaba iskanja po ustreznosti za hitrejšo vrnitev obsežnih rezultatov