Povežite aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (online) s storitvijo Exchange Online

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Ker aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in Microsoft Exchange Online gostujeta kot spletni storitvi, je njuno povezovanje preprostejša konfiguracija.

Pomembno

Ta funkcija zahteva naročnino na storitev Office 365 ali naročnino na spletno storitev, kot je SharePoint Online ali Exchange Online. Če želite več informacij, glejte razdelek Kaj je storitev Office 365 in kako je povezana s storitvijo Dynamics 365 (v spletu)?

Pripravite Exchange

Če želite uporabljati Exchange Online z aplikacijami Customer Engagement, morate biti naročeni na Exchange Online v okviru naročnine na Office 365 ali ločeno. Za informacije o strežniku Exchange Online si oglejte:

Nasvet

Če želite preveriti kakovost povezave s strežnikom Exchange Online, zaženite Microsoftov analizator oddaljene povezljivosti. Za informacije o preskusih si oglejte Preskus toka pošte z analizatorjem oddaljene povezljivosti.

Preverite, ali imate profil: Microsoft Exchange Online

Če je vaša naročnina na storitev Exchange Online v istem najemniku kot naročnina na aplikacije Customer Engagement, ustvari privzeti profil za e-poštno povezavo: Microsoft Exchange Online Če želite preveriti profil:

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika.

 2. Kliknite Aktivni profili e-poštnih strežnikov in preverite, ali je profil Microsoft Exchange Online na seznamu.

  Preverite profil Microsoft Exchange Online

  Če profila Microsoft Exchange Online ni, preverite, ali ste naročeni na Exchange Online in ali je vaša naročnina v istem najemniku kot naročnina na aplikacija Customer Engagement.

 3. Če je na voljo več profilov, kliknite profil Microsoft Exchange Online in ga nastavite kot privzetega.

Konfiguracija privzete obdelave e-pošte in sinhronizacije

Nastavite strežniško sinhronizacijo za privzeti način konfiguracije za novo ustvarjene uporabnike.

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nastavitve konfiguracije e-pošte.

 2. Nastavite polja za obdelavo in sinhronizacijo na naslednji način:

  • Profil strežnika: Microsoft Exchange Online

  • Dohodna e-pošta: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

  • Odhodna e-pošta: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

  • Sestanki, stiki in opravila: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

  Sistemske nastavitve za strežniško sinhronizacijo

 3. Kliknite V redu.

Te nastavitve bodo uporabljene za nabiralnike vseh novih uporabnikov.

Konfiguracija nabiralnikov

Nabiralniki novih uporabnikov bodo samodejno konfigurirani z nastavitvami, ki ste jih izbrali v prejšnjem razdelku. Za obstoječe uporabnike, dodane pred izbiro zgornjih nastavitev, morate nastaviti profil strežnika in način dostave za e-pošto, sestanke, stike in opravila.

Poleg skrbniških dovoljenj morate imeti v entiteti nabiralnika tudi pravice za branje in pisanje, da lahko nastavite način dostave za nabiralnik.

Izberite enega od naslednjih načinov:

Nastavitev nabiralnikov na privzeti profil

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite vse nabiralnike, ki jih želite povezati s profilom strežnika Microsoft Exchange Online, kliknite Uporabi privzete nastavitve, preverite nastavitve in nato kliknite V redu.

  Uporaba privzetih nastavitev e-pošte

  Privzeto se izvede preskus konfiguracije nabiralnika in omogoči nabiralnik, ko kliknete V redu.

Urejanje nabiralnikov za nastavitev profila in načinov dostave

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite konfigurirati, in nato kliknite Uredi.

 4. V obrazcu Spreminjanje več zapisov pod možnostjo Način sinhronizacije nastavite Profil strežnika na Microsoft Exchange Online.

 5. Možnost Dohodna in Odhodna E-pošta nastavite na Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik.

 6. Možnost Sestanki, stiki in opravila nastavite na Strežniška sinhronizacija.

 7. Kliknite Spremeni.

Odobritev e-pošte

E-poštni naslov za uporabnika morate odobriti samo, ko se njegov e-poštni naslov spremeni v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement.

Opomba

Za odobritev e-pošte morate biti globalni skrbnik za Office 365 ali skrbnik storitve Dynamics 365.

Za odobritev e-poštnih naslovov za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (online) mora uporabnik storitve Dynamics imeti pravico »Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste« in vlogo »Globalni skrbnik storitve Office 365«.

Iz razlogov zasebnosti ne podpiramo, da bi skrbniki storitve Dynamics 365 odobrili e-poštna sporočila, ko glavno ime uporabnika (UPN) skrbnika storitve Dynamics 365 najde ujemanje z e-poštnim naslovom v storitvi Dynamics 365.

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite odobriti, nato kliknite Več ukazov () > Odobri e-pošto.

 4. Kliknite V redu.

Preskus konfiguracije nabiralnikov

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite preskusiti, in nato kliknite Preskusi in omogoči nabiralnike.

  S tem preskusite konfiguracijo dohodne in odhodne e-pošte za izbrane nabiralnike ter za te nabiralnike omogočite obdelavo e-pošte. Če pride do napake v nabiralniku, se lastniku nabiralnika in profila na zidu z opozorili prikaže opozorilo. Glede na naravo napake poskusi aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement čez nekaj časa znova obdelati e-pošto ali pa za nabiralnik onemogoči obdelavo e-pošte.

  Če želite videti opozorila za posamezni nabiralnik, odprite nabiralnik in nato pod možnostjo Splošno, kliknite Opozorila.

  Rezultati preskusa konfiguracije e-pošte so prikazani v poljih Stanje dohodne e-pošte, Stanje odhodne e-pošte in Stanje sestankov, stikov in opravil zapisa nabiralnika. Opozorilo se ustvari tudi v primeru, da je konfiguracija nabiralnika uspešno dokončana. To opozorilo se prikaže lastniku nabiralnika.

  Za informacije o ponavljajočih se napakah in odpravljanju drugih težav si oglejte Spletni dnevnik: Preskus in omogočanje nabiralnikov v aplikaciji Microsoft Dynamics CRM 2015 in Odpravljanje težav in nadzorovanje strežniške sinhronizacije.

  Če želite preveriti kakovost povezave s strežnikom Exchange Online, zaženite Microsoftov analizator oddaljene povezljivosti. Za informacije o preskusih si oglejte Preskus toka pošte z analizatorjem oddaljene povezljivosti.

Nasvet

Če ne morete sinhronizirati stikov, sestankov in opravil za nabiralnik, potrdite potrditveno polje S programom Exchange sinhronizirajte elemente samo za to organizacijo aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, tudi če je bil program Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo. Preberite več o tem potrditvenem polju.

Preskus konfiguracije e-pošte za vse nabiralnike, ki so povezani s profilom e-poštnega strežnika

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika.

 2. Izberite profil Microsoft Exchange Online in nato kliknite Preskusi in omogoči nabiralnike.

  Ko preskušate konfiguracijo e-pošte, se v ozadju izvaja asinhroni posel. Izvajanje preskusa lahko traja nekaj minut. Aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement preskusi konfiguracijo e-pošte vseh nabiralnikov, povezanih s profilom strežnika Microsoft Exchange Online. Za nabiralnike, ki imajo sinhroniziranje sestankov, opravil in stikov konfigurirano s strežniško sinhronizacijo, se preveri tudi to, ali so pravilno konfigurirani.

Nasvet

Če ne morete sinhronizirati stikov, sestankov in opravil za nabiralnik, potrdite potrditveno polje S programom Exchange sinhronizirajte elemente samo za to organizacijo aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, tudi če je bil program Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo. Preberite več o tem potrditvenem polju.

Glejte tudi

Odpravljanje težav in nadzorovanje strežniške sinhronizacije
Preskus toka pošte z analizatorjem oddaljene povezljivosti