Povezovanje aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (online) s storitvijo Exchange Online

Ker aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in Microsoft Exchange Online gostujeta kot spletni storitvi, je njuno povezovanje preprostejša konfiguracija.

Pomembno

Ta funkcija zahteva naročnino na storitev Office 365 ali naročnino na spletno storitev, kot je SharePoint Online ali Exchange Online. Če želite več informacij, glejte razdelek Kaj je storitev Office 365 in kako je povezana z aplikacijo Dynamics 365 (online)?

Pripravite Exchange

Če želite uporabljati Exchange Online z aplikacijami Customer Engagement, morate biti naročeni na Exchange Online v okviru naročnine na Office 365 ali ločeno. Za informacije o strežniku Exchange Online si oglejte:

Nasvet

Če želite preveriti kakovost povezave s strežnikom Exchange Online, zaženite Microsoftov analizator oddaljene povezljivosti. Za informacije o preskusih si oglejte Preskus toka pošte z analizatorjem oddaljene povezljivosti.

Preverite, ali imate profil: Microsoft Exchange Online

Če je vaša naročnina na storitev Exchange Online v istem najemniku kot naročnina na aplikacije Customer Engagement, aplikacije Customer Engagement ustvarijo privzeti profil za e-poštno povezavo: Microsoft Exchange Online. Če želite preveriti profil:

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika.

 2. Izberite Aktivni profili e-poštnih strežnikov in preverite, ali je profil Microsoft Exchange Online na seznamu.

  Preverjanje profila Microsoft Exchange Online

  Če profila Microsoft Exchange Online ni, preverite, ali ste naročeni na Exchange Online in ali je vaša naročnina v istem najemniku kot naročnina na aplikacija Customer Engagement.

 3. Če je na voljo več profilov, izberite profil Microsoft Exchange Online in ga nastavite kot privzetega.

Konfiguracija privzete obdelave e-pošte in sinhronizacije

Nastavite strežniško sinhronizacijo za privzeti način konfiguracije za novo ustvarjene uporabnike.

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nastavitve konfiguracije e-pošte.

 2. Nastavite polja za obdelavo in sinhronizacijo na naslednji način:

  • Profil strežnika: Microsoft Exchange Online

  • Dohodna e-pošta: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

  • Odhodna e-pošta: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

  • Sestanki, stiki in opravila: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

  Sistemske nastavitve za strežniško sinhronizacijo

 3. izberite V redu.

Te nastavitve bodo uporabljene za nabiralnike vseh novih uporabnikov.

Konfiguracija nabiralnikov

Nabiralniki novih uporabnikov bodo samodejno konfigurirani z nastavitvami, ki ste jih izbrali v prejšnjem razdelku. Za obstoječe uporabnike, dodane pred izbiro zgornjih nastavitev, morate nastaviti profil strežnika in način dostave za e-pošto, sestanke, stike in opravila.

Poleg skrbniških dovoljenj morate imeti v entiteti nabiralnika tudi pravice za branje in pisanje, da lahko nastavite način dostave za nabiralnik.

Izberite enega od naslednjih načinov:

Nastavitev nabiralnikov na privzeti profil

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite vse nabiralnike, ki jih želite povezati s profilom Microsoft Exchange Online, izberite Uporabi privzete nastavitve, preverite nastavitve in nato izberite V redu.

  Uporaba privzetih nastavitev e-pošte

  Privzeto se izvede preskus konfiguracije nabiralnika in omogoči nabiralnik, ko izberete V redu.

Urejanje nabiralnikov za nastavitev profila in načinov dostave

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Izberite Aktivni nabiralniki čakalne vrste.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite konfigurirati, in nato izberite Uredi.

 4. V obrazcu Spreminjanje več zapisov pod možnostjo Način sinhronizacije nastavite Profil strežnika na Microsoft Exchange Online.

 5. Možnost Dohodna in Odhodna E-pošta nastavite na Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik.

 6. Možnost Sestanki, stiki in opravila nastavite na Strežniška sinhronizacija.

 7. Izberite Spremeni.

Odobritev e-pošte

E-poštni naslov za uporabnika morate odobriti samo, ko se njegov e-poštni naslov spremeni v storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement.

Za odobritev e-poštnih sporočil za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement uporabnik storitve Dynamics 365 potrebuje:

 1. Pravica Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste.
 2. Dovoljenja, kot so opisana v spodnji tabeli.

Ali je potrebna odobritev skrbnika?

Odločite se, kateri pristop naj vaša organizacija uporablja za odobritev nabiralnikov.

Model dovoljenja

V naslednji tabeli so opisana dovoljenja, potrebna za odobritev e-poštnih sporočil.

Terminologija

 • Da: lahko odobri e-pošto
 • Ne: ne more odobriti e-pošte
 • n/a: ni na voljo

Opomba

Ta model dovoljenja se uvaja postopoma in bo na voljo, ko bo uveden v vaši regiji. Preverite številko različice, zagotovljeno spodaj, da boste videli, kdaj bo zagotovljena sprememba.

Varnostne vloge/
Aplikacije v uporabi
Potrebi obe vlogi:
Globalni skrbnik za Office 365
in
Skrbnik sistema Dynamics 365
Potrebi obe vlogi:
Skrbnik strežnika Exchange
in
Skrbnik sistema Dynamics 365
Skrbnik sistema Dynamics 365 Skrbnik storitve Dynamics 365 Skrbnik strežnika Exchange Globalni skrbnik za Office 365
Customer Engagement (online) Exchange Online 2Da 2Da Ne Ne Ne Ne
Exchange On-premises 3Da 3Da 3Ne Ne n/a n/a
Customer Engagement (on-premises) Exchange Online n/a n/a 1Da n/a n/a n/a
Exchange On-premises n/a n/a 1Da n/a n/a n/a

1 Priporočamo, da vključite skrbnika strežnika Exchange v poslovne procese po meri, ki jih vaša organizacija uporablja za to konfiguracijo.
2 Posodabljamo Customer Engagement Online/Exchange Online za različice Customer Engagement 9.1.0.5805 ali poznejše.
3 Posodobili bomo Customer Engagement Online/Exchange On-premises. Vrnite se za informacije o različici.

Različico aplikacije ugotovite tako, da se vpišete v aplikacije Customer Engagement in v zgornjem desnem kotu zaslona izberete gumb Nastavitve (Gumb »Nastavitve uporabniškega profila«) > Vizitka.

Zahtevanje in konfiguracija odobritve nabiralnikov

Upoštevajte ta navodila za odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike in čakalne vrste. Privzeto morajo skrbniki, kot je opisano v tabeli modela dovoljenja, odobriti e-poštna sporočila.

Dodajanje pravice odobritve e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste

Za odobritev e-poštnih naslovov za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement mora uporabnik Dynamics imeti pravico Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste. Skrbnik sistema lahko dodeli pravico Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste kateri koli varnostni vlogi, varnostno vlogo pa lahko dodeli kateremu koli uporabniku.

Ročna dodelitev pravice Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste varnostni vlogi:

 1. V storitvi Dynamics 365 for Customer Engagement se pomaknite do možnosti Nastavitve > Varnost > Varnostne vloge.
 2. Izberite varnostno vlogo in nato izberite zavihek Upravljanje poslovanja.
 3. V razdelku Druge pravice nastavite stopnjo pravice za Odobritev e-poštnih naslovov za uporabnike ali čakalne vrste.

Odobritev nabiralnikov

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Izberite Aktivni nabiralniki čakalne vrste.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite odobriti, nato izberite Več ukazov () > Odobri e-pošto.

 4. izberite V redu.

Odstranjevanje zahteve za odobritev nabiralnikov

Skrbniki lahko, kot je opisano v tabeli modela dovoljenja, spremenijo nastavitve, tako da odobritev nabiralnika ni potrebna.

 1. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve > zavihek »E-pošta«.

 2. Pod možnostjo Obdelava e-pošte za neodobrene uporabnike in čakalne vrste, odstranite potrditev za Obdelaj e-pošto le za odobrene uporabnike in Obdelaj e-pošto le za odobrene čakalne vrste. Te nastavitve so privzeto omogočene.

 3. izberite V redu.

Preskus konfiguracije nabiralnikov

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Izberite Aktivni nabiralniki čakalne vrste.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite preskusiti, in nato izberite Preskusi in omogoči nabiralnik.

  S tem preskusite konfiguracijo dohodne in odhodne e-pošte za izbrane nabiralnike ter za te nabiralnike omogočite obdelavo e-pošte. Če pride do napake v nabiralniku, se lastniku nabiralnika in profila na zidu z opozorili prikaže opozorilo. Glede na naravo napake poskusi aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement čez nekaj časa znova obdelati e-pošto ali pa za nabiralnik onemogoči obdelavo e-pošte.

  Če želite videti opozorila za posamezni nabiralnik, odprite nabiralnik in nato pod možnostjo Splošno, izberite Opozorila.

  Rezultati preskusa konfiguracije e-pošte so prikazani v poljih Stanje dohodne e-pošte, Stanje odhodne e-pošte in Stanje sestankov, stikov in opravil zapisa nabiralnika. Opozorilo se ustvari tudi v primeru, da je konfiguracija nabiralnika uspešno dokončana. To opozorilo se prikaže lastniku nabiralnika.

  Za informacije o ponavljajočih se napakah in odpravljanju drugih težav si oglejte Spletni dnevnik: Preskus in omogočanje nabiralnikov v aplikaciji Microsoft Dynamics CRM 2015 in Odpravljanje težav in nadzorovanje strežniške sinhronizacije.

  Če želite preveriti kakovost povezave s strežnikom Exchange Online, zaženite Microsoftov analizator oddaljene povezljivosti. Za informacije o preskusih si oglejte Preskus toka pošte z analizatorjem oddaljene povezljivosti.

Nasvet

Če ne morete sinhronizirati stikov, sestankov in opravil za nabiralnik, potrdite potrditveno polje S programom Exchange sinhronizirajte elemente samo za to organizacijo aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, tudi če je bil program Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo. Preberite več o tem potrditvenem polju.

Preskus konfiguracije e-pošte za vse nabiralnike, ki so povezani s profilom e-poštnega strežnika

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika.

 2. Izberite profil Microsoft Exchange Online in nato izberite Preskusi in omogoči nabiralnike.

  Ko preskušate konfiguracijo e-pošte, se v ozadju izvaja asinhroni posel. Izvajanje preskusa lahko traja nekaj minut. Aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement preskusi konfiguracijo e-pošte vseh nabiralnikov, povezanih s profilom strežnika Microsoft Exchange Online. Za nabiralnike, ki imajo sinhroniziranje sestankov, opravil in stikov konfigurirano s strežniško sinhronizacijo, se preveri tudi to, ali so pravilno konfigurirani.

Nasvet

Če ne morete sinhronizirati stikov, sestankov in opravil za nabiralnik, potrdite potrditveno polje S programom Exchange sinhronizirajte elemente samo za to organizacijo aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, tudi če je bil program Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo. Preberite več o tem potrditvenem polju.

Glejte tudi

Odpravljanje težav in nadzorovanje strežniške sinhronizacije
Preskus toka pošte z analizatorjem oddaljene povezljivosti