Povezovanje aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement (online) s strežnikom Exchange Server (na mestu uporabe)

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Z različico Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.0 lahko aplikacije Customer Engagement povežete s strežnikom Microsoft Exchange Server (na mestu uporabe).

Oglejte si naslednji informativni dokument: Vodnik za namestitev: Strežniška sinhronizacija za CRM Online in Exchange Server

Zahteve

 1. Exchange Server. Podprte so naslednje različice: Exchange Server 2010 s servisnim paketom SP3, Exchange Server 2013 s servisnim paketom SP1 ali Exchange Server 2016.

 2. Preverjanje pristnosti. Med namestitvijo strežnik Exchange konfigurira storitev Internet Information Services (IIS). Za povezavo aplikacij Customer Engagement s strežnikom Exchange Server, mora biti v strežniku Exchange Server omogočeno osnovno preverjanje pristnosti ali preverjanje pristnosti v sistemu Windows.

  Če želite več informacij o preverjanju pristnosti, glejte:

 3. Vloga ApplicationImpersonation. V strežniku Microsoft Exchange morate ustvariti in konfigurirati račun storitve z vlogo ApplicationImpersonation. Več informacij: Poosebljanje in storitve EWS v strežniku Exchange

 4. Varna povezava. Povezava med aplikacijami Customer Engagement in strežnikom Exchange mora za šifriranje uporabljati protokol TLS/SSL (HTTPS).

 5. Spletne storitve programa Exchange (EWS). Povezave s spletnimi storitvami programa Exchange morajo biti dovoljene prek požarnega zidu. Pogosto se za zunanje povezave uporablja obratni proxy.

Nasvet

Če želite preveriti kakovost povezave s strežnikom Exchange (on-premises), zaženite Microsoftov analizator oddaljene povezljivosti. Za informacije o preskusih si oglejte Preskus toka pošte z analizatorjem oddaljene povezljivosti.

Ustvarjanje profila e-poštnega strežnika

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika.

 2. Kliknite Novo > Exchange Server.

 3. Za Exchangeev profil e-poštnega strežnika navedite spodnje podrobnosti:

  Polja Opis
  Splošno
  Ime Navedite smiselno ime profila.
  Opis Vnesite kratek opis namena profila e-poštnega strežnika.
  Samodejno odkrij mesto strežnika Če želite lokacijo strežnika določiti s storitvijo samodejnega odkrivanja, kliknite Da (priporočeno). Če to nastavite na Ne, morate lokacijo e-poštnega strežnika določiti ročno.
  Lokacija strežnika za dohodno pošto in lokacija strežnika za odhodno pošto Če izberete Ne v možnosti Samodejno odkrivanje lokacije strežnika, vnesite URL za možnosti Lokacija strežnika za dohodno pošto in Lokacija strežnika za odhodno pošto.
  Poverilnice
  Preverjanje pristnosti z uporabo poosebljanja Vnesite poverilnice za račun storitve Exchange, ki mu je bila podeljena vloga ApplicationImpersonation.
  Uporabniško ime Vnesite uporabniško ime za račun storitve Exchange.
  Geslo Vnesite geslo za račun storitve Exchange.
  Dodatno
  Dodatne nastavitve
  Obdelaj e-pošto pošiljatelja Izberite datum in čas. E-pošta, prejeta po tem datumu in času, bo obdelana s strežniško sinhronizacijo za vse nabiralnike, povezane s tem profilom. Če nastavite vrednost, ki je manjša od današnjega datuma, bo sprememba veljala za vse na novo povezane nabiralnike in pridobljena bodo predhodno obdelana e-poštna sporočila teh nabiralnikov.
  Najmanjši intervali pozivanja v minutah Vnesite najmanjši interval pozivanja v minutah za nabiralnike, ki so povezani s tem profilom e-poštnega strežnika. Interval pozivanja določa, kako pogosto strežniška sinhronizacija poziva vaše nabiralnike k preverjanju, ali so prispela nova e-poštna sporočila.
  Največje število hkratnih povezav Vnesite največje število hkratnih povezav na nabiralnik, ki jih lahko aplikacije Customer Engagement vzpostavijo z ustreznim e-poštnim strežnikom. Če želite dovoliti več vzporednih klicev do strežnika Exchange in s tem izboljšati učinkovitost delovanja, povečajte to vrednost, če pa v strežniku Exchange zaradi velika števila klicev iz aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement prihaja do napak, to vrednost zmanjšajte. Privzeta vrednost tega polja je 10. Največje število velja na nabiralnik ali na profil e-poštnega strežnika, odvisno od tega, ali so poverilnice navedene v nabiralniku ali v profilu e-poštnega strežnika.
  Premakni nedostavljena e-poštna sporočila v mapo »Nedostavljivo« Če želite nedostavljeno pošto premakniti v mapo »Nedostavljivo«, kliknite Da. Če pride pri spremljanju e-poštnih sporočil v aplikacijah Customer Engagement kot e-poštnih dejavnosti do napake in je ta možnost nastavljena na Da, bodo e-poštna sporočila premaknjena v mapo »Nedostavljivo«.
  E-poštna obvestila
  Pošljite opozorilno e-poštno sporočilo lastniku profila e-poštnega strežnika s poročilom o pomembnejših dogodkih Če želite, da je lastnik profila e-poštnega strežnika obveščen, ko pride do napake v več kot 50 % nabiralnikov, kliknite Da.
 4. Kliknite Shrani.

 5. Kliknite Preskusi povezavo in si oglejte rezultate. Za diagnostiko težav glejte naslednji razdelek.

Odpravljanje težav v zvezi s povezavo profila strežnika Exchange Server (hibridno)

Če ste zagnali Preskusi povezavo in našli težave s povezavo profila strežnika Exchange Server (hibridno), uporabite informacije v pogovornem oknu Preskušanje povezave za diagnostiko in odpravljanje težav s povezavo.

Pregled sporočil o napakah

V tem primeru težavo predstavlja samodejno odkrivanje. Skrbnik naj preveri uporabniško ime in geslo, ki se uporabljata za Preverjanje pristnosti z uporabo poosebljanja za profil strežnika Exchange Server (hibridno).

Za informacije o ponavljajočih se napakah in odpravljanju drugih težav si oglejte Spletni dnevnik: Preskus in omogočanje nabiralnikov v aplikaciji Microsoft Dynamics CRM 2015 in Odpravljanje težav in nadzorovanje strežniške sinhronizacije.

Konfiguracija privzete obdelave e-pošte in sinhronizacije

Strežniško sinhronizacijo nastavite za privzeti način konfiguracije.

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nastavitve konfiguracije e-pošte.

 2. Nastavite polja za obdelavo in sinhronizacijo na naslednji način:

  • Profil strežnika: profil, ki ste ga ustvarili v zgornjem razdelku.

  • Dohodna e-pošta: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

  • Odhodna e-pošta: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

  • Sestanki, stiki in opravila: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

   Če je možnost Obdelava e-pošte za neodobrene uporabnike in čakalne vrste nastavljena na privzete vrednosti (potrjena), boste morali e-pošto in čakalne vrste odobriti za nabiralnike uporabnikov po navodilih v razdelku Odobritev e-pošte.

  Sistemske nastavitve za strežniško sinhronizacijo

 3. Kliknite V redu.

Konfiguracija nabiralnikov

Če želite nabiralnike nastaviti na privzeti profil, morate najprej nastaviti profil strežnika in način dostave za e-pošto, sestanke, stike in opravila.

Poleg skrbniških dovoljenj morate imeti v entiteti nabiralnika tudi pravice za branje in pisanje, da lahko nastavite način dostave za nabiralnik.

Izberite enega od naslednjih načinov:

Nastavitev nabiralnikov na privzeti profil

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite vse nabiralnike, ki jih želite povezati s profilom strežnika Exchange Server, ki ste ga ustvarili, kliknite Uporabi privzete nastavitve, preverite nastavitve in nato kliknite V redu.

  Uporaba privzetih nastavitev e-pošte

  Privzeto se izvede preskus konfiguracije nabiralnika in omogoči nabiralnik, ko kliknete V redu.

Urejanje nabiralnikov za nastavitev profila in načinov dostave

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite konfigurirati, in nato kliknite Uredi.

 4. V obrazcu Spreminjanje več zapisov pod možnostjo Način sinhronizacije nastavite Profil strežnika na profil Exchange Server, ki ste ga pred tem ustvarili.

 5. Možnost Dohodna in Odhodna E-pošta nastavite na Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik.

 6. Možnost Sestanki, stiki in opravila nastavite na Strežniška sinhronizacija.

 7. Kliknite Spremeni.

Odobritev e-pošte

Vsak nabiralnik uporabnika ali čakalno vrsto morate odobriti, preden lahko nabiralnik obdela e-pošto.

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite odobriti, nato kliknite Več ukazov () > Odobri e-pošto.

 4. Kliknite V redu.

Preskus konfiguracije nabiralnikov

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite preskusiti, in nato kliknite Preskusi in omogoči nabiralnike.

  S tem preskusite konfiguracijo dohodne in odhodne e-pošte za izbrane nabiralnike ter za te nabiralnike omogočite obdelavo e-pošte. Če pride do napake v nabiralniku, se lastniku nabiralnika in profila na zidu z opozorili prikaže opozorilo. Glede na naravo napake poskusi aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement čez nekaj časa znova obdelati e-pošto ali pa za nabiralnik onemogoči obdelavo e-pošte.

  Rezultati preskusa konfiguracije e-pošte so prikazani v poljih Stanje dohodne e-pošte, Stanje odhodne e-pošte in Stanje sestankov, stikov in opravil zapisa nabiralnika. Opozorilo se ustvari tudi v primeru, da je konfiguracija nabiralnika uspešno dokončana. To opozorilo se prikaže lastniku nabiralnika.

Nasvet

Če ne morete sinhronizirati stikov, sestankov in opravil za nabiralnik, potrdite potrditveno polje S programom Exchange sinhronizirajte elemente samo za to organizacijo aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, tudi če je bil program Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo. Preberite več o tem potrditvenem polju.

Preskus konfiguracije e-pošte za vse nabiralnike, ki so povezani s profilom e-poštnega strežnika

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika.

 2. Izberite profil, ki ste ga ustvarili, in nato kliknite Preskusi in omogoči nabiralnike.

  Ko preskušate konfiguracijo e-pošte, se v ozadju izvaja asinhroni posel. Izvajanje preskusa lahko traja nekaj minut. Aplikacija Dynamics 365 for Customer Engagement preskusi konfiguracijo e-pošte vseh nabiralnikov, povezanih s profilom strežnika Exchange Server. Za nabiralnike, ki imajo sinhroniziranje sestankov, opravil in stikov konfigurirano s strežniško sinhronizacijo, se preveri tudi to, ali so pravilno konfigurirani.

Nasvet

Če ne morete sinhronizirati stikov, sestankov in opravil za nabiralnik, potrdite potrditveno polje S programom Exchange sinhronizirajte elemente samo za to organizacijo aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, tudi če je bil program Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo. Preberite več o tem potrditvenem polju.

Glejte tudi

Odpravljanje težav in nadzorovanje strežniške sinhronizacije
Preskus toka pošte z analizatorjem oddaljene povezljivosti
Strežniška sinhronizacija
Storitev samodejnega odkrivanja
Upravljanje storitve samodejnega odkrivanja