Povezovanje storitve Dynamics 365 s strežniki POP3 ali SMTP

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Upoštevajte ta navodila, da program Microsoft Dynamics 365 povežete z e-poštnimi strežniki POP3/IMAP in SMTP, kakršni se uporabljajo za Gmail in Yahoo. Pošta

Opomba

Za sisteme POP3/SMTP, ki jih podpira Microsoft, preberite to temo : Podprte konfiguracije e-poštnih storitev za strežniško sinhronizacijo.

Ustvarjanje profila e-poštnega strežnika

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika.

 2. Izberite Novo > Profil POP3-SMTP.

 3. Za Exchangeev profil e-poštnega strežnika navedite spodnje podrobnosti:

  Polja Opis
  Splošno
  Ime Navedite smiselno ime profila.
  Opis Vnesite kratek opis namena profila e-poštnega strežnika.
  Lokacija strežnika za dohodno pošto in lokacija strežnika za odhodno pošto Izpolnite polji Lokacija strežnika za dohodno pošto in Lokacija strežnika za odhodno pošto

  Na primer dohodni »pop3.live.com« in odhodni »smtp.live.com«
  Poverilnice
  Preverjanje pristnosti: Med vzpostavljanjem povezave z navedenim e-poštnim strežnikom izberite metodo za preverjanje pristnosti.

  - Poverilnice, ki jih navede uporabnik ali čakalna vrsta. Če izberete to možnost, se za pošiljanje ali prejemanje e-pošte določenega uporabnika ali čakalne vrste uporabljajo poverilnice, navedene v zapisu nabiralnika uporabnika ali čakalne vrste. Opomba: Za zagotavljanje varnosti poverilnic v aplikaciji Dynamics 365 se poverilnice, shranjene v nabiralniku, šifrirajo s šifriranjem SQL.
  - Poverilnice, navedene v profilu e-poštnega strežnika. Če izberete to možnost, se za pošiljanje ali prejemanje e-pošte za nabiralnike vseh uporabnikov in čakalnih vrst, povezanih s tem profilom, uporabljajo poverilnice, navedene v profilu e-poštnega strežnika. Poverilnice morajo imeti dovoljenja za poosebljanje ali pooblastitev v nabiralnikih, ki so povezani s profilom. Ta možnost zahteva nekaj konfiguracije v e-poštnem strežniku, na primer konfiguracijo pravic za poosebljanje v strežniku Exchange za nabiralnike, povezane s profilom. Opomba: Za zagotavljanje varnosti poverilnic v aplikaciji Dynamics 365 se poverilnice, shranjene v profilu e-poštnega strežnika, šifrirajo s šifriranjem SQL, če e-pošto obdelujete s strežniško sinhronizacijo.
  - Integrirano preverjanje pristnosti sistema Windows. Ta možnost velja le za vrsti e-poštnih strežnikov Exchange in SMTP. Če izberete to možnost, se uporabljajo poverilnice, s katerimi je bila konfigurirana asinhrona storitev Dynamics 365.
  - Brez poverilnic (anonimno). Ni veljavna nastavitev.
  Uporabniško ime Vnesite uporabniško ime, ki se uporablja za vzpostavljanje povezave z e-poštnim strežnikom za pošiljanje ali prejemanje e-pošte za nabiralnike za vse uporabnike in čakalne vrste, povezane s tem profilom. To polje je omogočeno in veljavno le v primeru, če je možnost Preverjanje pristnosti z nastavljena na Poverilnice, navedene v profilu e-poštnega strežnika. Uporabniško ime, ki ga določite, mora imeti dovoljenje za pošiljanje in prejemanje e-pošte iz nabiralnikov uporabnikov in čakalnih vrst, povezanih s tem profilom. Opomba: Če za Dynamics 365 uporabljate protokol HTTP, bosta polji Uporabniško ime in Geslo onemogočeni. Če želite omogočiti to možnost, spremenite vrednost za lastnost uvajanja AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels na 1.
  Geslo Navedite geslo uporabnika, ki se bo skupaj z uporabniškim imenom uporabljalo za vzpostavljanje povezave z e-poštnim strežnikom za pošiljanje ali prejemanje e-pošte za nabiralnike za uporabnike in čakalne vrste, povezane s tem profilom. Geslo je varno shranjeno. Opomba: Če za Dynamics 365 uporabljate protokol HTTP, bosta polji Uporabniško ime in Geslo onemogočeni. Če želite omogočiti to možnost, spremenite vrednost za lastnost uvajanja AllowCredentialsEntryViaNonSecureChannels na 1.
  Uporabi iste nastavitve za odhodne povezave Če želite uporabiti iste nastavitve poverilnic za dohodne in odhodne povezave, izberite Da.
  Dodatno
  Vrata za dohodno e-pošto V tem polju so prikazana vrata e-poštnega strežnika za dostopanje do dohodne e-pošte. Ko shranite zapis, se to polje samodejno izpolni.
  Vrata za odhodno e-pošto V tem polju so prikazana vrata e-poštnega strežnika za dostopanje do odhodne e-pošte. Ko shranite zapis, se to polje samodejno izpolni.
  Uporabi SSL za dohodno povezavo Če je e-poštni kanal na varnem kanalu in je treba za prejemanje e-pošte uporabiti TLS/SSL, izberite Da.
  Uporabi SSL za odhodno povezavo Če je e-poštni kanal na varnem kanalu in je treba za pošiljanje e-pošte uporabiti TLS/SSL, izberite Da.
  Protokol za preverjanje pristnosti dohodne e-pošte in protokol za preverjanje pristnosti odhodne e-pošte Izberite protokol, ki se bo uporabljal za preverjanje pristnosti dohodne in odhodne e-pošte.
  Dodatne nastavitve
  Obdelaj e-pošto od Izberite datum in čas. E-pošta, prejeta po tem datumu in času, bo obdelana s strežniško sinhronizacijo za vse nabiralnike, povezane s tem profilom. Če nastavite vrednost, ki je manjša od današnjega datuma, bo sprememba veljala za vse na novo povezane nabiralnike in pridobljena bodo predhodno obdelana e-poštna sporočila teh nabiralnikov.
  Najmanjši intervali pozivanja v minutah Vnesite najmanjši interval pozivanja v minutah za nabiralnike, ki so povezani s tem profilom e-poštnega strežnika. Interval pozivanja določa, kako pogosto strežniška sinhronizacija poziva vaše nabiralnike k preverjanju, ali so prispela nova e-poštna sporočila.
  Največje število hkratnih povezav Vnesite največje število sočasnih povezav na nabiralnik, ki jih lahko Dynamics 365 vzpostavi z ustreznim e-poštnim strežnikom. Če želite dovoliti več vzporednih klicev do strežnika Exchange in s tem izboljšati učinkovitost delovanja, povečajte to vrednost, če pa v strežniku Exchange zaradi velika števila klicev iz programa Dynamics 365 prihaja do napak, to vrednost zmanjšajte. Privzeta vrednost tega polja je 10. Največje število velja na nabiralnik ali na profil e-poštnega strežnika, odvisno od tega, ali so poverilnice navedene v nabiralniku ali v profilu e-poštnega strežnika.
 4. Izberite Shrani.

Konfiguracija privzete obdelave e-pošte in sinhronizacije

Strežniško sinhronizacijo nastavite za privzeti način konfiguracije.

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nastavitve konfiguracije e-pošte.

 2. Nastavite polja za obdelavo in sinhronizacijo na naslednji način:

  • Profil strežnika: profil, ki ste ga ustvarili v zgornjem razdelku.

  • Dohodna e-pošta: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

  • Odhodna e-pošta: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

  • Sestanki, stiki in opravila: Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik

   Opomba

   Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik za sestanke, stike in opravila nista podprta za profil POP3-SMTP.

   Če je možnost Obdelava e-pošte za neodobrene uporabnike in čakalne vrste nastavljena na privzete vrednosti (potrjena), boste morali e-pošto in čakalne vrste odobriti za nabiralnike uporabnikov po navodilih v razdelku Odobritev e-pošte.

Sistemske nastavitve za strežniško sinhronizacijo

 1. Kliknite V redu.

Konfiguracija nabiralnikov

Če želite nabiralnike nastaviti na privzeti profil, morate najprej nastaviti profil strežnika in način dostave za e-pošto, sestanke, stike in opravila.

Poleg skrbniških dovoljenj morate imeti v entiteti nabiralnika tudi pravice za branje in pisanje, da lahko nastavite način dostave za nabiralnik.

Kliknite enega od naslednjih načinov:

Nastavitev nabiralnikov na privzeti profil

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite vse nabiralnike, ki jih želite povezati s profilom POP3-SMTP, ki ste ga ustvarili, kliknite Uporabi privzete nastavitve e-pošte, preverite nastavitve in nato kliknite V redu.

  Uporaba privzetih nastavitev e-pošte

  Privzeto se izvede preskus konfiguracije nabiralnika in omogoči nabiralnik, ko kliknete V redu.

Urejanje nabiralnikov za nastavitev profila in načinov dostave

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite konfigurirati, in nato kliknite Uredi.

 4. V obrazcu Spreminjanje več zapisov pod možnostjo Način sinhronizacije nastavite Profil strežnika na profil POP3-SMTP, ki ste ga pred tem ustvarili.

 5. Možnost Dohodna in Odhodna E-pošta nastavite na Strežniška sinhronizacija ali e-poštni usmerjevalnik.

 6. Možnost Sestanki, stiki in opravila nastavite na Brez.

 7. Kliknite Spremeni.

Odobritev e-pošte

Vsak nabiralnik uporabnika ali čakalno vrsto morate odobriti, preden lahko nabiralnik obdela e-pošto.

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite odobriti, nato kliknite Več ukazov () > Odobri e-pošto.

 4. Kliknite V redu.

Preskus konfiguracije nabiralnikov

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Nabiralniki.

 2. Kliknite Dejavni nabiralniki.

 3. Izberite nabiralnike, ki jih želite preskusiti, in nato kliknite Preskusi in omogoči nabiralnike.

  S tem preskusite konfiguracijo dohodne in odhodne e-pošte za izbrane nabiralnike ter za te nabiralnike omogočite obdelavo e-pošte. Če pride do napake v nabiralniku, se lastniku nabiralnika in profila na zidu z opozorili prikaže opozorilo. Glede na naravo napake poskusi Dynamics 365 čez nekaj časa znova obdelati e-pošto ali pa za nabiralnik onemogoči obdelavo e-pošte.

  Rezultati preskusa konfiguracije e-pošte so prikazani v poljih Stanje dohodne e-pošte, Stanje odhodne e-pošte in Stanje sestankov, stikov in opravil zapisa nabiralnika. Opozorilo se ustvari tudi v primeru, da je konfiguracija nabiralnika uspešno dokončana. To opozorilo se prikaže lastniku nabiralnika.

  Za informacije o ponavljajočih se napakah in odpravljanju drugih težav si oglejte Spletni dnevnik: Preskus in omogočanje nabiralnikov v aplikaciji Microsoft Dynamics CRM 2015 in Odpravljanje težav in nadzorovanje strežniške sinhronizacije.

Nasvet

Če ne morete sinhronizirati stikov, sestankov in opravil za nabiralnik, potrdite potrditveno polje S programom Exchange sinhronizirajte elemente samo za to organizacijo Dynamics 365, tudi če je bil program Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo. Preberite več o tem potrditvenem polju.

Preskus konfiguracije e-pošte za vse nabiralnike, ki so povezani s profilom e-poštnega strežnika

 1. Pojdite na Nastavitve > Konfiguracija e-pošte > Profili e-poštnega strežnika.

 2. Izberite profil, ki ste ga ustvarili, in nato kliknite Preskusi in omogoči nabiralnike.

  Ko preskušate konfiguracijo e-pošte, se v ozadju izvaja asinhroni posel. Izvajanje preskusa lahko traja nekaj minut. Program Dynamics 365 preskusi konfiguracijo e-pošte vseh nabiralnikov, povezanih s profilom strežnika POP3-SMTP. Za nabiralnike, ki imajo sinhroniziranje sestankov, opravil in stikov konfigurirano s strežniško sinhronizacijo, se preveri tudi to, ali so pravilno konfigurirani.

Nasvet

Če ne morete sinhronizirati stikov, sestankov in opravil za nabiralnik, potrdite potrditveno polje S programom Exchange sinhronizirajte elemente samo za to organizacijo Dynamics 365, tudi če je bil program Exchange nastavljen za sinhronizacijo z drugo organizacijo. Preberite več o tem potrditvenem polju.

Vrata omrežja za Dynamics 365 (v spletu) za vladne ustanove

Naslednja vrata so odprta za izhodne povezave med storitvijo Dynamics 365 (v spletu) za vladne ustanove in spletnimi storitvami.

 • 80 HTTP

 • 443 HTTPS

 • 465 varen SMTP

 • 995 varen POP3

Prilagoditve ali konfiguracije e-pošte lahko v programu Dynamics 365 (v spletu) za vladne ustanove uporabljajo samo ta vrata.

Glejte tudi

Odpravljanje težav in nadzorovanje strežniške sinhronizacije
Preskus toka pošte z analizatorjem oddaljene povezljivosti
Nastavitev strežniške sinhronizacije
Microsoft Dynamics 365 (v spletu) za vladne ustanove