Ustvarjanje ali urejanje poslovne enote za nadzor dostopa do zapisov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Poslovna enota je logično združevanje povezanih poslovnih opravil. Uporabite poslovne enote skupaj z varnostnimi vlogami in nadzorujte dostop do podatkov, tako da ljudje vidijo samo podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

Pri ustvarjanju poslovnih enot upoštevajte to:

 • Organizacija (znana tudi kot korenska poslovna enota) je na najvišji ravni hierarhije poslovnih enot v programu Dynamics 365. Dynamics 365 samodejno ustvari organizacijo, ko namestite ali omogočite program Dynamics 365. Imena organizacije ne morete spremeniti ali izbrisati.

 • Vsaka poslovna enota ima lahko samo eno nadrejeno poslovno enoto.

 • Vsaka poslovna enota ima lahko več podrejenih poslovnih enot.

 • Vsakega uporabnika morate dodeliti eni (in samo eni) poslovni enoti.

 • Ekipo lahko dodelite samo eni poslovni enoti, v ekipi pa so lahko uporabniki iz ene ali več poslovnih enot. Uporabite ekipo, če morajo uporabniki iz različnih poslovnih enot sodelovati pri naboru zapisov v skupni rabi.

Ustvarjanje nove poslovne enote

 1. Preverite, ali vam je dodeljena vloga »Skrbnik sistema« ali »Prilagojevalec sistema«.

  Preverite svojo varnostno vlogo

  1. Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.

  2. Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.

 2. Odprite Nastavitve > Varnost.

 3. Izberite Poslovne enote.

 4. V vrstici »Dejanja« izberite Novo.

 5. V pogovorno okno Poslovna enota vnesite ime nove poslovne enote. Dynamics 365 samodejno vnese ime korenske poslovne enote v polje Nadrejeno podjetje.

  Pogovorno okno za poslovne enote v storitvi Dynamics 365

 6. Če želite spremeniti nadrejeno poslovno enoto, izberite gumb Iskanje Gumb za iskanje in Poišči več zapisov, nato pa naredite nekaj od tega:

  • Na seznamu izberite obstoječo poslovno enoto in Dodaj.

  • Ustvarjanje nove nadrejene poslovne enote:

   1. Izberite Novo in v pogovornem oknu Poslovna enota dodajte podatke za novo nadrejeno poslovno enoto.

   2. Ko dodate podatke, v pogovornem oknu Poslovna enota izberite Shrani in zapri.

   3. V pogovornem oknu Poišči zapis izberite Dodaj.

 7. V pogovornem oknu Poslovna enota izpolnite druga izbirna polja, na primer organizacijsko enoto, podatke za stik, spletno mesto, naslov plačnika ali naslov za dostavo.

 8. Izberite Shrani ali Shrani in zapri.

Spreminjanje nastavitev za poslovno enoto

 1. Preverite, ali vam je dodeljena vloga »Skrbnik sistema« ali »Prilagojevalec sistema«.

  Preverite svojo varnostno vlogo

  1. Upoštevajte korake v razdelku Ogled uporabniškega profila.

  2. Nimate pravih dovoljenj? Obrnite se na sistemskega skrbnika.

 2. Odprite Nastavitve > Varnost.

 3. Izberite Poslovne enote.

 4. Izberite ime poslovne enote, da odprete pogovorno okno Poslovna enota.

 5. V pogovornem oknu Poslovna enota naredite nekaj od tega:

  • Spremenite podatke v enem ali več poljih.

   Opomba

   Ko je poslovna enota ustvarjena, je ni mogoče preimenovati ali izbrisati. Lahko pa onemogočite poslovno enoto ali spremenite nadrejeno. Ko onemogočite poslovno enoto, so onemogočeni tudi vsi uporabniki in ekipe, ki so povezani s poslovno enoto.

  • V vrstici »Dejanja« izberite Dejanja in izberite ukaz. Če želite na primer spremeniti nadrejeno poslovno enoto, izberite Dejanja in nato Spremeni nadrejeno podjetje.

   Opomba

   Ko spremenite nadrejeno poslovno enoto, Dynamics 365 odstrani varnostne vloge za uporabnike in ekipe, ki so povezane s poslovno enoto. Morate jih znova dodeliti.

  • Če si želite ogledati seznam povezanih zapisov, v možnosti Organizacija izberite vrsto zapisa. Če si na primer želite ogledati seznam uporabnikov v izbrani poslovni enoti ali ji dodati uporabnike, izberite Uporabniki.

 6. Ko vnesete spremembe, izberite Shrani ali Shrani in zapri.

Glejte tudi

Varnostni koncepti v programu Microsoft Dynamics 365
Upravljanje uporabnikov
Upravljanje ekip
Omogočanje ali onemogočanje varnosti za polje
Tiskanje možnih strank, ponudb in drugih zapisov