Ustvarjanje ali urejanje poslovnih enot za izboljšanje varnosti in nadzora

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

V programu Dynamics 365 je poslovna enota logično združevanje povezanih poslovnih dejavnosti.

Če je struktura vaše organizacije Dynamics 365 sestavljena iz oddelkov ali sektorjev z različnimi izdelki, strankami in seznami za trženje, lahko, če želite, ustvarite poslovne enote. Poslovne enote so preslikane v oddelke ali sektorje organizacije. Uporabniki lahko varno dostopajo do podatkov v svoji poslovni enoti, vendar ne morejo dostopati do podatkov v drugih poslovnih enotah.

Poslovne enote, varnostne vloge in uporabniki so povezani tako, da ustreza modelu Dynamics 365 za varnost na podlagi vlog. Uporabite poslovne enote skupaj z varnostnimi vlogami in nadzorujte dostop do podatkov, tako da ljudje vidijo samo podatke, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela. Več informacij: Varnostni koncepti za Microsoft Dynamics 365

Pri ustvarjanju poslovnih enot upoštevajte to:

 • Organizacija (znana tudi kot korenska poslovna enota) je na najvišji ravni hierarhije poslovnih enot v programu Dynamics 365. Dynamics 365 samodejno ustvari organizacijo, ko namestite ali omogočite program Dynamics 365. Imena organizacije ne morete spremeniti ali izbrisati.

 • Vsaka poslovna enota ima lahko samo eno nadrejeno poslovno enoto.

 • Vsaka poslovna enota ima lahko več podrejenih poslovnih enot.

 • Varnostne vloge Dynamics 365 in uporabniki so povezani s poslovno enoto. Vsakega uporabnika morate dodeliti eni (in samo eni) poslovni enoti.

 • Ekipo lahko dodelite samo eni poslovni enoti, v ekipi pa so lahko uporabniki iz ene ali več poslovnih enot. Uporabite ekipo, če morajo uporabniki iz različnih poslovnih enot sodelovati pri naboru zapisov v skupni rabi.

Ustvarjanje nove poslovne enote

 1. Odprite Nastavitve > Varnost.

 2. Izberite Poslovne enote.

 3. V vrstici »Dejanja« izberite Novo.

 4. V pogovorno okno Poslovna enota vnesite ime nove poslovne enote. Dynamics 365 samodejno vnese ime korenske poslovne enote v polje Nadrejeno podjetje.

  Pogovorno okno za poslovne enote v storitvi Dynamics 365

 5. Če želite spremeniti nadrejeno poslovno enoto, izberite gumb Iskanje Gumb za iskanje in Poišči več zapisov, nato pa naredite nekaj od tega:

  • Na seznamu izberite obstoječo poslovno enoto.

  • Ustvarite novo nadrejeno poslovno enoto:

   1. Izberite Novo in v pogovornem oknu Poslovna enota dodajte podatke za novo nadrejeno poslovno enoto.

   2. Ko končate z dodajanjem informacij, izberite možnost Shrani in zapri.

   3. V pogovornem oknu Poišči zapis izberite Dodaj.

 6. V pogovornem oknu Poslovna enota izpolnite druga izbirna polja, na primer organizacijsko enoto, spletno mesto, podatke za stik ali naslove.

 7. Ko končate z dodajanjem vnosov, izberite možnost Shrani in zapri.

Spreminjanje nastavitev za poslovno enoto

 1. Odprite Nastavitve > Varnost.

 2. Izberite Poslovne enote in nato izberite ime poslovne enote.

 3. V pogovornem oknu Poslovna enota naredite nekaj od tega:

  • Spremenite podatke v enem ali več poljih.

  • Če si želite ogledati seznam povezanih zapisov, v možnosti Organizacija izberite vrsto zapisa. Izberite razdelek Uporabniki, če si želite na primer ogledati seznam uporabnikov v izbrani poslovni enoti.

 4. Ko končate s spreminjanjem, izberite možnost Shrani in zapri.

Spreminjanje poslovne enote za zapis

Poslovno enoto lahko spremenite za posamezen prostor, opremo ali uporabnika.

Spreminjanje prostorov ali opreme poslovne enote

 1. Odprite možnost Nastavitve > Upravljanje poslovanja.

 2. Izberite Prostori/oprema.

 3. Izberite Ime dela opreme ali prostorov.

 4. V pogovornem oknu Prostori/oprema v meniju Dejanja izberite Spremeni poslovno enoto.

 5. V pogovornem oknu Spremeni poslovno enoto z gumbom Iskanje Gumb za iskanje izberite novo poslovno enoto in nato V redu.

 6. Izberite Shrani in zapri.

Spreminjanje poslovne enote za uporabnika

Pomembno

Če spremenite poslovno enoto za uporabnika, boste odstranili vse dodelitve varnostne vloge tega uporabnika. Uporabniku mora biti v novi poslovni enoti dodeljena vsaj ena varnostna vloga. Več informacij: varnostne vloge.

 1. Odprite Nastavitve > Varnost.

 2. Izberite Uporabniki.

 3. Izberite uporabniško ime.

 4. V meniju Več ukazov () izberite možnost Spremeni poslovno enoto.

 5. V pogovornem oknu Spremeni poslovno enoto z gumbom Iskanje Gumb za iskanje izberite novo poslovno enoto in nato V redu.

Glejte tudi

Nastavitev organizacije v programu Dynamics 365
Brisanje poslovne enote
Dodeljevanje drugega nadrejenega podjetja poslovni enoti