Ustvarjanje predlog člankov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

S predlogi člankov lahko ustvarite nove članke za knjižnico zbirke znanja vaše organizacije. Ustvarite lahko tudi predloge s standardnim besedilom, da bodo pisci člankov uporabljali dosleden jezik in sporočila.

Opomba

Ta izkušnja velja samo za podedovano entiteto člankov in ne za novo entiteto članka zbirke znanja.

 1. Preverite, ali imate v programu Microsoft Dynamics 365 varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali enakovredno dovoljenje.

  Preverjanje varnostne vloge

 2. odprite Nastavitve > Upravljanje storitev

 3. Izberite Predloge člankov.

 4. Če želite ustvariti novo predlogo članka, izberite Novo.

 5. V pogovorno okno Lastnosti predloge članka vnesite naslov novega članka, izberite jezik in nato izberite V redu.

 6. Če želite dodati razdelek, v območju Pogosta opravila izberite Dodaj razdelek in določite naslednje:

  1. V polje Naslov vnesite naslov.

  2. V polje Navodila vnesite opis podatkov, ki naj jih uporabniki pri uporabi te predloge vnesejo v ta razdelek.

   Ko uporabnik ustvari nov članek s to predlogo, so ta navodila prikazana v telesu besedila razdelka in izginejo, ko začne uporabnik vnašati besedilo.

 7. Če želite premakniti razdelek na predlogi, izberite želeni razdelek in v območju Pogosta opravila izberite zelene puščice, s katerimi premaknete razdelek na želeno mesto.

  Ko izberete razdelek, se njegova obroba obarva zeleno, črte obrobe pa postanejo polne.

 8. Če želite odstraniti razdelek, izberite želeni razdelek in v območju Pogosta opravila izberite Odstrani razdelek.

 9. Če želite urediti razdelek, izberite želeni razdelek in v območju Pogosta opravila izberite Lastnosti razdelka. Uredite naslov in opis.

 10. Če želite oblikovati besedilo, pisavo in barvo naslova članka ter naslovov besedila v vsakem razdelku, uporabite orodja v orodni vrstici Spremeni.

 11. Ko končate, izberite Shrani ali Shrani in zapri.

  Ko predlogo shranite, je ta takoj na voljo za uporabo. Če predloga še ni dokončana in bi jo radi dokončali pozneje, jo lahko shranite, deaktivirate (je le pripravljena) in jo pozneje dokončate. Ko je predloga končana, jo lahko znova aktivirate.

Opomba

Če želite varnostno kopirati predloge ali jih izvoziti v drugo različico aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, jih lahko izvozite kot del izvoznih nastavitev. Več informacij: Izvoz prilagoditev v obliki rešitve.

Glejte tudi

e-knjiga: Uporaba člankov zbirke znanja za zagotavljanje pomoči strankam