Brisanje poslovne enote

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Poslovno enoto lahko iz programa Dynamics 365 v celoti odstranite tako, da jo izbrišete.

Pomembno

Preden izbrišete poslovno enoto, upoštevajte to:

  • Brisanja poslovne enote ne morete razveljaviti.
  • Zapisi v lasti poslovne enote (npr.: ekipe, prostori/oprema in skupine virov) so izbrisani skupaj s poslovno enoto.
  • Poslovne enote ne morete izbrisati, dokler ne izbrišete vseh povezanih uporabnikov, ekip in podrejenih poslovnih enot.
  1. Odprite Nastavitve > Varnost.

  2. Izberite Poslovne enote.

  3. S klikom izberite poslovno enoto, ki jo želite izbrisati.

  4. V orodni vrstici »Dejanja« izberite Več dejanj > Onemogoči.

Pomembno

Ko onemogočite poslovno enoto, se tudi vsi uporabniki in ekipe, ki so povezani s poslovno enoto, ne bodo mogli več vpisati. Uporabnike in ekipe boste morali dodeliti drugi nadrejeni poslovni enoti in znova dodeliti varnostne vloge.

  1. V pogovornem oknu Potrdi deaktiviranje izberite Deaktiviraj.

  2. Ko je vnos za poslovno enoto, ki jo želite izbrisati, še vedno izbran, v orodni vrstici »Dejanja« izberite ikono Izbriši Gumb »Izbriši«.

  3. V pogovornem oknu Potrdi brisanje izberite Izbriši.

Glejte tudi

Dodeljevanje drugega nadrejenega podjetja poslovni enoti