Odkrijte podvojene podatke, ki jih lahko popravite ali odstranite

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Za določanje, ali je zapis morebitni dvojnik, Dynamics 365 uporablja pravila za zaznavanje dvojnikov. Pri objavljanju pravila za zaznavanje dvojnikov se ustvari koda ujemanja za vsak obstoječ zapis. Koda ujemanja se ustvari tudi, ko je zapis ustvarjen ali posodobljen. Ko se zapis ustvarja ali posodablja, se lahko njegovo kodo ujemanja samodejno primerja s kodami ujemanja obstoječih zapisov. Privzeto ima program Dynamics 365 preprosta pravila zaznavanja dvojnikov za račune, stike in možne stranke. Dvojnike se na primer zazna s primerjavo ujemanja polj zapisov, kot so e-poštni naslov, ime in priimek.

Zaznavanje dvojnikov deluje na podlagi primerjave ustvarjenih kod ujemanj obstoječih zapisov z vsakim na novo ustvarjenim zapisom. Te kode ujemanj se ustvarijo ob vsakem na novo ustvarjenem zapisu. Zato obstaja možnost, da se ustvari eden ali več podvojenih zapisov, če so obdelani v točno istem trenutku. Poleg zaznavanja ustvarjenih dvojnikov načrtujte opravila zaznavanja dvojnikov, pri katerih se preverja morebitna prisotnost drugih podvojenih zapisov.

Opomba

Zaznavanje dvojnikov deluje s programom Dynamics 365 za tablične računalnike, vendar ni na voljo za Dynamics 365 za telefone.

Pomembno

Za ustvarjanje, omogočanje in objavljanje pravil zaznavanja dvojnikov za vašo organizacijo morate biti skrbnik sistema ali oseba, ki prilagaja sistem.

Po objavi pravila zaznavanja dvojnikov, povečanje dolžine polj, ki so vključena v merila zaznavanja dvojnikov ostane neodkrito. Dolžina polja bi lahko presegla omejitev dolžine kode ujemanja in preverjanje se ne bi izvedlo. Zaradi tega nekateri dvojniki morda ne bodo zaznani.

Za isto vrsto entitete lahko ustvarite več pravil za zaznavanje. Vendar pa lahko hkrati objavite največ pet pravil za zaznavanje dvojnikov na vrsto entitete.

Dvojnike lahko zaznate:

 • Ko ustvarjate ali posodabljate zapise za entitete, ki so omogočile zaznavanje dvojnikov. To vključuje zapise, ustvarjene s programom Dynamics 365 za Outlook in sledene v spletnem programu Dynamics 365. Dialog zaznavanja dvojnikov se prikaže samo za zapise, ustvarjene ali posodobljene v uporabniškem vmesniku programa Dynamics 365. Za zapise, ustvarjene s potekom dela, dialog za zaznavanje dvojnikov na primer ni prikazan.

  Opomba

  Dynamics 365 omogoča zaznavanje dvojnikov za posodobljene entitete uporabniškega vmesnika, ko v spletnem programu Dynamics 365 ustvarjate ali posodabljate zapise z obrazci entitet ali pogledi mreže.

 • Ko program Dynamics 365 za Outlook brez povezave vzpostavi povezavo.

 • Med uvažanjem podatkov. Določite lahko, ali naj se med uvažanjem izvede zaznavanje dvojnikov.

  Opomba

  Dvojnikov ni mogoče zaznati, če uporabnik spoji dva zapisa, pretvori možno stranko ali shrani dejavnost kot dokončano. Dvojniki prav tako niso zaznani, ko uporabnik spremeni stanje zapisa, na primer aktivira ali znova aktivira zapis.

Za preverjanje dvojnikov v spletnem programu lahko uporabite zmožnost Zaznavanje dvojnikov v razdelku Več ukazov (Gumb »Več ukazov«) v vrstici za krmarjenje v mreži. Dvojniki zapisov so odkriti tudi, ko podatke uvozite programsko ali prek čarovnika za uvoz podatkov. Poleg tega lahko preverite obstoj dvojnikov tako, da zaženete načrtovan posel zaznavanja dvojnikov. Navodila po korakih o nastavitvi posla zaznavanja dvojnikov poiščite v razdelku Zaganjanje sistemskih poslov za zaznavanje dvojnikov.

Posel zaznavanja dvojnikov se izvaja v ozadju, medtem pa lahko vi počnete kar koli drugega v programu Dynamics 365. Zahtevate lahko e-poštno obvestilo programa Dynamics 365 ob zaključku posla zaznavanja dvojnikov.

Glejte tudi

Uvoz podatkov (vse vrste zapisov)
Iskanje dvojnikov
Nastavitev pravil za zaznavanje dvojnikov
Zagon sistemskih poslov za zaznavanje dvojnikov
Množično brisanje zapisov