S filtriranjem in korelacijo e-poštnih sporočil lahko določite, katera e-poštna sporočila bodo sledena

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Strežniška sinhronizacija, Microsoft Dynamics 365 za Outlook ali e-poštni usmerjevalnik lahko samodejno ustvarijo e-poštne dejavnosti v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, ki temeljijo na prejetih e-poštnih sporočilih. Ta vrsta avtomatizacije je znana kot sledenje e-poštnih sporočil. Uporabniki lahko izberejo možnost filtriranja, ki določa, katera e-poštna sporočila bodo sledena v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. Filtriranje je nastavljeno na zavihku E-pošta v pogovornem oknu Nastavitev osebnih možnosti v odjemalskih programih aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Uporabniki lahko nastavijo te možnosti:

 • Vsa e-poštna sporočila. Vsa e-poštna sporočila, ki jih uporabnik prejme, so sledena (ustvarjene bodo dejavnosti).

 • E-poštna sporočila kot odgovor na e-pošto aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Samo odgovori na e-poštna sporočila, ki so že bila sledena, bodo shranjeni kot e-poštne dejavnosti. Ta možnost uporablja pametno iskanje ustreznic, metodo korelacije, ki uporablja obstoječe lastnosti, ki jih vsebuje e-pošta, za povezovanje e-poštnih sporočil z dejavnostmi.

 • E-poštna sporočila možnih strank, stikov in kupcev aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Samo e-poštna sporočila, ki jih pošljejo možne stranke, stiki in kupci v zbirki podatkov aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, so shranjena kot dejavnosti.

 • E-poštna sporočila iz zapisov aplikacij Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement, ki so omogočena za e-pošto. Sledena so e-poštna sporočila iz vseh vrst zapisov, ki vsebujejo e-poštni naslov, vključno s prilagojenimi oblikami zapisov (entitete).

Privzeto je možnost E-poštna sporočila kot odgovor na e-pošto aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement omogočena. Do korelacije pride, ko je e-poštno sporočilo filtrirano. Skrbniki sistema lahko izklopijo sledenje vseh sporočil določenega uporabnika tako, da v razdelku Način sinhronizacije za možnost Dohodna e-pošta na obrazcu nabiralnika nastavijo vrednost Brez.

Korelacijo e-pošte nastavite na zavihku E-pošta na strani »Sistemske nastavitve« in jo lahko omogočite ali onemogočite za celotno organizacijo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement uporabljajo dve vrsti korelacij, žetone za sledenje in pametno iskanje ustreznic. Privzeto sta omogočeni obe vrsti korelacij.

Pomembno

Žetoni za sledenje so edina podprta metoda korelacije, ki jo je mogoče uporabiti, ko uporabljate program Dynamics 365 za Outlook, ki je povezan s strežnikom SMTP, in pošljete e-pošto prejemniku, ki ne podpira strežnika Exchange. Če v tem primeru žetoni za sledenje niso omogočeni, dogodki korelacije, na primer samodejno ustvarjanje zapisov na osnovi predmeta zadeve, ne bodo delovali.

Kako aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement uporabljajo pogovore za sledenje e-pošti

Uporabite pogovore Exchange, da povečate možnost za identifikacijo in ujemanje e-pošte. Exchange zbere skupaj povezana e-poštna sporočila in jim dodeli ID (ID pogovora), kar omogoča identifikacijo e-poštnih sporočil, ki so del enega pogovora.

 1. Odprite Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve.

 2. Kliknite zavihek E-pošta.

 3. V območju Konfiguracije sledenja na ravni mape in korelacije e-pošte kliknite Uporabi korelacijo za sledenje e-poštnim pogovorom.

  Konfiguracija sledenja na ravni mape

  Če je ta možnost izbrana, bo ID pogovora uporabljen pri identifikaciji vseh e-poštnih sporočil, ki so prispela kot odgovor na sledeno e-poštno sporočilo.

Kako aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement povezujejo e-poštne naslove z zapisi

Ko aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement sledijo e-poštnemu sporočilu, e-poštni naslov povežejo z zapisom znotraj storitve Dynamics 365 for Customer Engagement. Vsebina polja Od v e-poštnem sporočilu je lahko povezana s samo enim zapisom aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Če se v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement pojavita dvojna zapisa z istim e-poštnim naslovom, bo vsebina polja Od v e-poštnem sporočilu razrešena ob prvem aktivnem zapisu v naslednjem vrstnem redu:

 1. SystemUser
 2. Stik
 3. Račun
 4. Možna stranka
 5. Oprema
 6. Ekipa
 7. Poslovna enota
 8. Entitete, omogočene za e-pošto (na primer: čakalne vrste, po meri itd.)

V polju Za v e-poštnem sporočilu bodo na seznamu na voljo vsi zapisi entitet, omogočenih za e-pošto, z e-poštnimi naslovi iz aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Kako aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement uporabljajo žetone za sledenje

Žetoni za sledenje povečajo verjetnost za identifikacijo in ujemanje e-pošte. Funkcijo žetonov za sledenje lahko uporabite za izboljšanje sledenja e-poštnih sporočil. Žeton za sledenje je alfanumerični niz, ki ga ustvarijo aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in je pripet na konec vrstice za zadevo e-pošte. Ustreza e-poštnim dejavnostim z e-poštnimi sporočili.

Žetoni za sledenje dodajo dodatno komponento korelacije pametnemu iskanju ustreznic. Ko aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement ustvarijo odhodno e-poštno dejavnost, je nastali e-poštni odgovor, ki prihaja v sistem aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, nato povezan z izvirno dejavnostjo.

Privzeto je funkcija žetona za sledenje vklopljena.

Struktura žetona za sledenje

Privzeto aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement uporabljajo to strukturo žetona, ki je sestavljena iz 4 znakov v predponi in 7-mestnega identifikatorja.

Struktura žetona za sledenje v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement

Ta tabela našteva dele in opise žetona za sledenje.

Del Opis
Predpona Nastavljiv od 1 do 20 znakov. Privzeta vrednost je Dynamics 365 for Customer Engagement:. Predpona je lahko edinstvena za vsako organizacijo ali primerek programa Dynamics 365 for Customer Engagement. Pri uvajanju z več najemniki aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement na primer priporočamo, da vsaka organizacija konfigurira in uporablja enolično predpono.
Številka uvajanja osnovnega sledenja Nastavljiv od 0-2,147,483,647. Privzeta vrednost je 0. Uporablja se lahko kot identifikator za določen primerek, organizacijo ali uvajanje aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.
Obseg števk za število uporabnika Nastavljiv od 1-9. Privzeti obseg je tri (3) števke. Ta vrednost določa, koliko števk je treba uporabiti, ko aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement ustvarijo številski identifikator za uporabnika aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, ki je ustvaril e-poštno dejavnost.
Obseg števk za prirastni števec sporočil Nastavljiv od 1-9. Privzeti obseg je tri (3) števke. Ta vrednost določa, koliko števk je treba uporabiti, ko aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement ustvarijo številski identifikator za e-poštno dejavnost (ne za posamezna sporočila, ki jih dejavnost vsebuje). Če uporabite privzeto vrednost za ustvarjanje žetona s tri-mestno številko, se bo število povečevalo do 999 in nato znova začelo z 000. Uporabite lahko večji obseg števk, da zmanjšate možnost dodeljevanja podvojenih žetonov aktivnim nitim e-pošte.

Čeprav tega ne priporočamo, ker lahko bistveno zmanjša verjetnost za natančno korelacijo e-poštne dejavnosti z e-poštnim sporočilom, lahko izklopite žetone za sledenje. Če želite omogočiti, onemogočiti ali konfigurirati žetone za sledenje, naredite to:

 1. Odprite Nastavitve > Skrbništvo > Sistemske nastavitve.

 2. Kliknite zavihek E-pošta.

 3. V območju Konfiguriraj korelacijo e-pošte lahko onemogočite, omogočite ali spremenite privzeto strukturo žetona za sledenje.

Kaj je pametno iskanje ustreznic?

Ko e-poštni usmerjevalnik obdeluje dohodno e-poštno sporočilo, sistem izvleče informacije, ki so povezane z zadevo e-poštnega sporočila, naslov pošiljatelja in naslove prejemnikov, ki e-poštno dejavnost povezujejo z drugimi zapisi aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Ta postopek korelacije, ki je znan tudi kot pametno iskanje ustreznic, uporablja te pogoje za ujemanje informacij o prejetem e-poštnem sporočilu z e-poštnimi dejavnostmi:

 • Ujemanje zadeve. Predpone, na primer RE: ali Re:, in velikost črk se ne upoštevajo. Zadeve e-poštnih sporočil z na primer Re: pozdravljeni in pozdravljeni bi veljale za ujemanje.

 • Ujemanje pošiljatelja in prejemnika. Sistem izračuna število enakih e-poštnih naslovov pošiljatelja in prejemnika, ki se ujemajo.

Ko je postopek ujemanja dokončan, sistem izbere lastnika in predmet dohodnega e-poštnega sporočila.

Pametno iskanje ustreznic je privzeto vklopljeno.

Opomba

Pametno iskanje ustreznic lahko onemogočite in omogočite ter prilagodite nastavitve v pogovornem oknu Sistemske nastavitve – zavihek »E-pošta«.

Glejte tudi

Nabiralnik za posredovanje v primerjavi s posameznimi nabiralniki