Omogočitev sledenja spremembam za nadzorovanje sinhronizacije podatkov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Velike organizacije, ki uporabljajo aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in sinhronizirajo svoje podatke z zunanjimi viri podatkov, lahko zdaj entitetam omogočijo sledenje spremembam. Izbrani nabor podatkov aplikacij Customer Engagement lahko izvozite ali ga pridobite ter nato ohranite sinhroniziranost skladišča z zunanjimi podatki.

Če izberete ali prekličete izbiro oz. spremenite sledenje za določene entitete, lahko zmanjšate obremenitev virov strežnika in skrajšate čas obdelave pri razširjanju podatkov iz aplikacij Customer Engagement ter sinhronizaciji podatkov z zunanjim prostorom za shranjevanje. Sledenje spremembam lahko omogočite za entitete sistema in entitete po meri.

  1. Odprite možnost Prilagajanja > Prilagajanje sistema.

  2. Izberite entiteto in v možnosti Podatkovne storitve izberite potrditveno polje Sledenje spremembam.

    Izbira spremembe sledenja za entiteto

Glejte tudi