Omogočitev sledenja spremembam za nadzorovanje sinhronizacije podatkov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Velike organizacije, ki uporabljajo program Dynamics 365 in sinhronizirajo svoje podatke z zunanjimi viri podatkov, lahko zdaj entitetam omogočijo sledenje spremembam. Izbrani nabor podatkov programa Dynamics 365 lahko izvozite ali ga pridobite ter nato ohranite sinhroniziranost skladišča z zunanjimi podatki.

Če izberete ali prekličete izbiro oz. spremenite sledenje za določene entitete, lahko zmanjšate obremenitev virov strežnika in skrajšate čas obdelave pri razširjanju podatkov iz programa Dynamics 365 ter sinhronizaciji podatkov z zunanjim prostorom za shranjevanje. Sledenje spremembam lahko omogočite za entitete sistema in entitete po meri.

  1. Odprite možnost Prilagajanja > Prilagajanje sistema.

  2. Izberite entiteto in v možnosti Podatkovne storitve izberite potrditveno polje Sledenje spremembam.

    Izbira spremembe sledenja za entiteto

Glejte tudi