Področne možnosti in možnosti jezika za vašo organizacijo

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Omogočite jezike v svoji organizaciji in prikažite uporabniški vmesnik ter pomoč v jeziku, ki se razlikuje od osnovnega jezika.

Pomembno

Če imate nameščen Dynamics 365 za Outlook, morate prenesti en ali več jezikovnih paketov, da boste lahko omogočili dodatne jezike.

Naslednja tabela prikazuje opravila, ki so povezana s spreminjanjem področnih in jezikovnih možnosti organizacije.

Opravilo Opis
Nastavitev osnovnega jezika Osnovni jezik določa privzete nastavitve za področne in jezikovne možnosti v aplikacijah Customer Engagement. Ko nastavite osnovni jezik, ga ne morete več spremeniti.
Omogočanje ali onemogočanje jezikov Jezike lahko omogočite ali onemogočite v območju Nastavitve.
Dodajanje in odstranjevanje valut Podobno kot pri nastavitvi osnovnega jezika med postopkom nakupa naročnine za aplikacije Customer Engagement določite tudi osnovno valuto svoje organizacije. Ko nastavite osnovno valuto, je ne morete več spremeniti.

Če pa vaša organizacija uporablja več kot eno valuto za sledenje finančnim transakcijam, lahko dodate več valut.
Deaktiviranje ali aktiviranje zapisov valut Zapisov valute, ki jih uporabljajo drugi zapisi, kot so priložnosti ali računi, ne morete izbrisati. Vendar pa lahko deaktivirate zapise valut, tako da za nadaljnje transakcije ne bodo več na voljo.

Omogočanje jezika

Preden lahko uporabniki z jezikovnim paketom prikažejo jezik, je treba jezikovni paket omogočiti v vaši organizaciji v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement.

 1. Zaženite spletni program aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. V organizaciji v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement, v katerih želite omogočiti uporabo jezikovnega paketa, boste potrebovali varnostno vlogo skrbnika sistema ali ustrezne pravice.

 2. Odprite možnost Nastavitve > Skrbništvo.

 3. Kliknite Jeziki, da se odpre pogovorno okno Jezikovne nastavitve. Tukaj so prikazani vsi jezikovni paketi, nameščeni v vašem uvajanju aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, na levi strani posameznega jezikovnega paketa pa je potrditveno polje.

 4. Označite potrditveno polje ob vsakem jezikovnem paketu, ki ga želite omogočiti za uporabo. Ob jezikovnem paketu, ki ga ne želite omogočiti za uporabo, potrditveno polje počistite.

 5. Kliknite Uporabi.

 6. Kliknite V redu v potrditvenih pogovornih oknih, ki se morda odprejo.

  Opomba

  Nastavljanje in omogočanje ali onemogočanje jezikov v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement lahko traja nekaj minut.

 7. Če želite zapreti pogovorno okno Jezikovne nastavitve, kliknite Zapri.

  Ponovite zgornje korake za vsako organizacijo v vašem uvajanju aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Izbiranje jezika za uporabniški vmesnik in pomoč

Vsak uporabnik izbere jezik uporabniškega vmesnika v spletnem odjemalcu aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement in v aplikacijah Dynamics 365 za Outlook.

Pomembno

Za Microsoft Dynamics 365 za Outlook morate jezikovne pakete najprej prenesti in namestiti, preden jih lahko izberete.

 1. Vpišite se v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in odprite stran Nastavi osebne možnosti, in sicer tako:

  • Če uporabljate spletnega odjemalca aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement, kliknite gumb Nastavitve Gumb »Nastavitve« in nato Možnosti.

  • Če uporabljate Dynamics 365 za Outlook, v zgornji menijski vrstici izberite Dynamics 365 in nato kliknite Možnosti.

 2. Izberite zavihek Jeziki.

 3. Na seznamu Jezik uporabniškega vmesnika izberite jezik, v katerem želite imeti prikazane aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

 4. Na seznamu Jezik pomoči izberite jezik, v katerem želite imeti prikazano Pomoč za program Microsoft Dynamics 365.

 5. Če želite shraniti svoje spremembe in zapreti pogovorno okno, kliknite V redu.

Opomba

V programu Dynamics 365 za Outlook jezikovne nastavitve uporabnika veljajo le za funkcije programa Dynamics 365 za Outlook, na primer za uporabniški vmesnik menija Dynamics 365, ne vplivajo pa na druga področja programa Office Outlook. Če želite celoten uporabniški vmesnik programa Dynamics 365 za Outlook ali njegov razdelek »Pomoč« prikazati v več jezikih, namestite enega ali več jezikovnih paketov Microsoft Office. Več informacij: Jezikovne možnosti za Office 2013.

Glejte tudi

Dodajanje virov mestu