Uvod

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Opomba

V nekaterih dokumentih smo se sklicevali na Dynamics 365 (online), čeprav smo govorili o aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. V naši trenutni dokumentaciji smo to spremenili, tako da je jasno, kdaj se sklicujemo na zbirko aplikacij, med katere spadajo Sales, Customer Service, Marketing, Field Service in Project Service Automation, ter povezane storitve, in kdaj na celotno družino izdelkov Dynamics 365 z aplikacijami in storitvami, kamor spadajo Finance and Operations, Talent, Retail in Business Central. V nekaterih uporabniških vmesnikih lahko še vedno vidite »Dynamics 365 (online)«. Ti nizi se nanašajo na aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

Kot skrbnik programa Customer Engagement boste našli informacije, ki jih potrebujete za začetek uporabe aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.