Pomoč in dodatni viri

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Na voljo imate več virov, ki vključujejo načrtovanje, delovanje in uporabo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Opomba

Za stik s tehnično podporo glejte:

Pomoč za skrbnike

Naslednji viri so uporabni za skrbništvo aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement:

Več virov za samopostrežno pomoč

Neprekinjenost varnosti in storitev

Ko podjetje dovoli zunanjemu ponudniku storitev, da shranjuje in upravlja podatke podjetja, morajo ključni pomisleki vključevati varnost, zaščito podatkov, varovanje zasebnosti in lastništvo podatkov. Microsoft te pomisleke obravnava resno in pri zagotavljanju storitve aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement uporablja leta izkušenj z varnostjo in zasebnostjo s področij računalništva v oblaku in na mestu uporabe. Ta fokus je poudarjen z določbo neprekinjenega delovanja v 99,9 % v pogodbi o ravni storitve (SLA).

Središče zaupanja za aplikacije Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online)

V središču zaupanja za aplikacije Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (online) so opisana načela zaupanja, ki zadevajo varnost, zasebnost, preglednost storitev in skladnost v aplikacijah Customer Engagement.

Stanje podpore in storitve

Skrbniški portal za Office 365

Skrbniški portal za Office 365 zagotavlja orodja in vire, ki vam lahko pomagajo pri ključnih informacijah in opravilih spletnih storitev Office 365, kot so:

Kako lahko preverim stanje svoje spletne storitve?

Uporaba rešitve »Organizacijski vpogledi« za ogled metrik o primerku

Glejte tudi

Obrnite se na tehnično podporo