Kako varnost polja vpliva na sinhronizacijo s programom Outlook

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Zaščita polja v programu Dynamics 365 z varnostjo na ravni polja lahko vpliva na sinhronizacijo med programoma Dynamics 365 in Microsoft Dynamics 365 za Outlook. Oglejte si spodnji primer.

Opomba

Zaščita polja v aplikaciji Dynamics 365 ni priporočljiva, če je polje nastavljeno na sinhronizacijo. Najbolje je, da NE zaščitite nobenega polja za sinhronizacijo. Če se odločite za zaščito polj za sinhronizacijo, morate narediti to:

 1. Zaščitite polje z varnostjo na ravni polja. Več informacij: glejte »Nastavitev varnosti na ravni polja« spodaj.
 2. Spremenite smer sinhronizacije, tako da sinhronizacija ne poskuša posodobiti ali zapisati polja med sinhronizacijo. Več informacij: Nadzor sinhronizacije polj med programom Dynamics 365 in programom Outlook ali Exchange

Primer: Uporabnikom preprečite spreminjanje delovnega mesta

Podjetje Contoso želi spodbujati dosledno vnašanje podatkov. Ko so prodajalci na terenu, lahko ustvarijo različne vnose podatkov, ki opisujejo isto stvar. Isto delovno mesto lahko na primer vnesejo kot »Gradbeni vodja«, »Delovodja« ali »Vodja gradbišča«. Da bi to preprečili, je polje »Delovno mesto« zaščiteno. To vpliva na sinhronizacijo.

Nastavitev varnosti na ravni polja

Jan, skrbnik programa Dynamics 365 za Contoso, nastavi varnost v več poljih.

Polje »Delovno mesto« v storitvi Microsoft Dynamics 365

Izvedel je te korake:

 1. Odprite možnost Nastavitve > Prilagajanja.

 2. Izberite Prilagodite sistem.

 3. Razširite Entitete > Stik.

 4. Izberite Polja in jobtitle. Na voljo je veliko polj »Stik«, zato se boste morali pomakniti po več straneh.

 5. Izberite Uredi.

 6. Za varnost polja izberite Omogoči > Shrani in zapri.

 7. Izberite Objavi vse prilagoditve.

  Jan je zaščitil tudi ta polja »Stik«, ki ne bodo prikazana v programu Dynamics 365: ftpsiteurl, governmentid

Ustvarjanje in konfiguracija varnostnega profila polja

Jan ustvari varnostni profil polja in mu dodeli člane ekipe za prodajo.

Varnostni profil polja v storitvi Dynamics 365

Varnostni profil polja je ustvaril tako:

 1. Odprite Nastavitve > Varnost.

 2. Izberite Varnostni profili polja.

 3. Ustvarite profil. Izberite Novo in vnesite ime.

 4. Izberite Shrani in zapri.

 5. Izberite nov profil > Uporabniki > Dodaj

 6. Izberite uporabnike in nato Izberi > Dodaj.

Nastavitev dovoljenj polja

Zdaj, ko je varnostni profil polja ustvarjen in so vanj dodani uporabniki, lahko Jan v poljih nastavi dovoljenja, ki se bodo ujemala z zahtevami njegove organizacije.

Urejanje obrazca varnosti polja v storitvi Dynamics 365

 1. Odprite Nastavitve > Varnost.

 2. Izberite Varnostni profili polja > vaš profil.

 3. Izberite Dovoljenja polja > polje, ki ga želite zaščititi > Uredi

 4. Spremenite varnostne nastavitve tako, da se ujemajo z zahtevami vašega podjetja, nato pa izberite V redu > Shrani in zapri.

Kaj vidi uporabnik

Nina, prodajalka v podjetju Contoso, v programu Dynamics 365 za Outlook ustvari nov stik in mu sledi v programu Dynamics 365.

Obrazec stika Mateja Hribar v storitvi Dynamics 365

Ko Nina zažene sinhronizacijo s programom Dynamics 365, opazi, da polja »Delovno mesto« ni v stiku. Nina namreč nima pravic za posodabljanje za polje »Delovno mesto«.

Obrazec stika Mateja brez naziva delovnega mesta v storitvi Dynamics 365

Ninin nadrejeni, ki ima pravice za posodabljanje za polje »Delovno mesto«, izpolni polje s pravilnim delovnim mestom: Gradbeni vodja.

Nina znova zažene sinhronizacijo s programom Dynamics 365 in zdaj stik vsebuje polje »Delovno mesto« s pravim nazivom.

Obrazec stika z nazivom delovnega mesta v storitvi Dynamics 365

Glejte tudi

Varnost na ravni polja