Pomembni razmisleki o strežniški integraciji z mestom SharePoint

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Preden preidete na strežniško integracijo z mestom SharePoint si v spodnji tabeli oglejte nekatere razlike med odjemalsko in strežniško integracijo z mestom SharePoint.

Območje Odjemalska integracija z mestom SharePoint Strežniška integracija z mestom SharePoint Za vse, ki prehajajo na strežniško integracijo z mestom SharePoint
Vpis Za ogled mreže dokumentov se je treba vpisati v Dynamics 365 in SharePoint. Treba se je vpisati samo v Dynamics 365.
Komponenta seznama Treba je prenesti komponento seznama in nalagati neposredno v mesto SharePoint pred povezavo mesta s programom Dynamics 365. Komponenta seznama ni zahtevana.
Življenjski cikel podpore Ta pristop temelji na funkciji rešitev z varnostnimi omejitvami na mestu SharePoint. SharePoint namerava to funkcijo ukiniti. Če funkcija z varnostnimi omejitvami ni na voljo za mesto SharePoint, ta integracija ne bo delovala. Ta pristop temelji na medstrežniškem preverjanju pristnosti, zato ukinitev funkcije rešitev z varnostnimi omejitvami na mestu SharePoint nanj ne bo vplivala. Več informacij: Ukinitev kode po meri v rešitvah z varnostnimi omejitvami
Ukazi mesta SharePoint Vključuje:

- Opozori me
- Prenesi kopijo
- Kopiraj bližnjico
- Pošlji bližnjico
- Ogled lastnosti
- Zgodovina različice
Ne vključuje ukazov mesta SharePoint, navedenih v stolpcu za odjemalsko integracijo. S strežniško integracijo je mogoče do odjemalskih ukazov dostopati neposredno na mestu SharePoint. Izberite Odpri SharePoint, če si želite neposredno na mestu SharePoint lokacijo dokumenta ogledati in dostopati do dejanj.

![Odpri mesto SharePoint ekipe](../admin/media/crm-o365-to-go-external components.png "Odpri mesto SharePoint ekipe")
Vrste vsebin po meri Ustvarjati je mogoče nove vrste vsebin po meri. Ni mogoče ustvarjati novih vrst vsebin po meri. Predhodno ustvarjene vrste vsebin po meri si je mogoče ogledati in jih urediti, vendar bo nove vrste vsebin po meri treba ustvariti neposredno na mestu SharePoint z ukazom Odpri SharePoint.
Absolutni spletni naslovi Podprti Niso podprti Uporabniki, ki prehajajo z odjemalskega pristopa na strežniški pristop, morajo svoje absolutne spletne naslove pretvoriti v relativne spletne naslove. To deluje le, če je navedeni absolutni spletni naslov na mestu SharePoint, ki je veljavno za strežniško integracijo z mestom SharePoint.
Krmarjenje po mapah Uporabniki lahko ustvarijo mape mesta SharePoint v programu Dynamics 365. Mape so prikazane v mreži, po kateri lahko uporabniki krmarijo. Uporabniki ne morejo ustvarjati map v programu Dynamics 365 in mape niso prikazane v programu Dynamics 365. Vsi dokumenti v podmapah so prikazani na mreži programa Dynamics 365. Relativni spletni naslovi so prikazani zato, da uporabnikom prikažejo, kje se dokument nahaja glede na nadrejeno mapo. Poglede dokumentov mesta SharePoint je mogoče prilagoditi, tako da uporabniki vidijo le dokumente v določeni mapi ali podmapi.

Več informacij: »Napaka pri preverjanju veljavnosti«, ko poskušate konfigurirati strežniško integracijo z mestom SharePoint za Dynamics CRM Online in SharePoint Online
Podpora prek spleta Lahko poveže:

- Dynamics 365 (online) z SharePoint Online
- Dynamics 365 (online) z SharePoint Server (na mestu uporabe)
Lahko poveže:

- Dynamics 365 (online) s programom SharePoint Online, če je mesto SharePoint pod istim najemnikom storitve Office 365 kot Dynamics 365 (online).
- Dynamics 365 (online) z SharePoint na mestu uporabe.
Omejevanje sredstev Ne velja. Pri knjižnici dokumentov s 5000 ali več dokumenti lahko pride do omejevanja sredstev. Več informacij: Omejevanje virov in omejitve Če imate v knjižnici dokumentov več kot 5000 dokumentov, si jih lahko ogledate v privzetem pogledu mreže. Če pa razvrščate po stolpcu, ki niso privzeti razvrščeni stolpec, se lahko prikaže napaka, ki pomeni, da je bila omejitev omejevanja presežena.

Znane težave s strežniško integracijo z mestom SharePoint

Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM knjižnico mesta SharePoint sestavlja z internim imenom entitete v programu Dynamics 365, ki je omogočena za dokumente. Strežniška integracija z mestom SharePoint uporablja prikazno ime entitete. Ko nadgradite strežniško integracijo z mestom SharePoint, preverite, ali se prikazna imena v vaši knjižnici dokumentov na mestu SharePoint ujemajo s prikaznimi imeni entitet v programu Dynamics 365.

Ime knjižnice SharePoint in prikazno ime entitete

Ta imena se morajo ujemati.

Več informacij: Sporočilo o napaki pri uporabi nove strežniške integracije z mestom SharePoint za Dynamics CRM Online in SharePoint Online: »Seznam ne podpira tega postopka«

Glejte tudi

[Namestitev komponente seznama](../admin/set-up-sharepoint-integration.md)

Dovoljenja, potrebna za opravila upravljanja dokumentov