Pomembni razmisleki o strežniški integraciji z mestom SharePoint

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Preden preidete na strežniško integracijo z mestom SharePoint si v spodnji tabeli oglejte nekatere razlike med odjemalsko in strežniško integracijo z mestom SharePoint.

Območje Odjemalska integracija z mestom SharePoint Strežniška integracija z mestom SharePoint Za vse, ki prehajajo na strežniško integracijo z mestom SharePoint
Vpis Za ogled mreže dokumentov se je treba vpisati v aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement in SharePoint. Treba se je vpisati samo v aplikacije Customer Engagement.
Komponenta seznama Treba je prenesti komponento seznama in nalagati neposredno v mesto SharePoint pred povezavo mesta z aplikacijami Customer Engagement. Komponenta seznama ni zahtevana.
Življenjski cikel podpore Ta pristop temelji na funkciji rešitev z varnostnimi omejitvami na mestu SharePoint. SharePoint namerava to funkcijo ukiniti. Če funkcija z varnostnimi omejitvami ni na voljo za mesto SharePoint, ta integracija ne bo delovala. Ta pristop temelji na medstrežniškem preverjanju pristnosti, zato ukinitev funkcije rešitev z varnostnimi omejitvami na mestu SharePoint nanj ne bo vplivala. Več informacij: Ukinitev kode po meri v rešitvah z varnostnimi omejitvami
Ukazi mesta SharePoint Vključuje:

- Opozori me
- Prenesi kopijo
- Kopiraj bližnjico
- Pošlji bližnjico
- Ogled lastnosti
- Zgodovina različice
Ne vključuje ukazov mesta SharePoint, navedenih v stolpcu za odjemalsko integracijo. S strežniško integracijo je mogoče do odjemalskih ukazov dostopati neposredno na mestu SharePoint. Izberite Odpri SharePoint, če si želite neposredno na mestu SharePoint lokacijo dokumenta ogledati in dostopati do dejanj.

![Odpri mesto SharePoint ekipe](../admin/media/crm-o365-to-go-external components.png "Odpri mesto SharePoint ekipe")
Vrste vsebin po meri Ustvarjati je mogoče nove vrste vsebin po meri. Ni mogoče ustvarjati novih vrst vsebin po meri. Predhodno ustvarjene vrste vsebin po meri si je mogoče ogledati in jih urediti, vendar bo nove vrste vsebin po meri treba ustvariti neposredno na mestu SharePoint z ukazom Odpri SharePoint.
Absolutni spletni naslovi Podprti Niso podprti Uporabniki, ki prehajajo z odjemalskega pristopa na strežniški pristop, morajo svoje absolutne spletne naslove pretvoriti v relativne spletne naslove. To deluje le, če je navedeni absolutni spletni naslov na mestu SharePoint, ki je veljavno za strežniško integracijo z mestom SharePoint.
Krmarjenje po mapah Uporabniki lahko ustvarijo mape mesta SharePoint v aplikacijah Customer Engagement. Mape so prikazane v mreži, po kateri lahko uporabniki krmarijo. Uporabniki ne morejo ustvarjati map v aplikacijah Customer Engagement in mape niso prikazane v aplikacijah Customer Engagement. Vsi dokumenti v podmapah so prikazani na mreži aplikacij Customer Engagement. Relativni spletni naslovi so prikazani zato, da uporabnikom prikažejo, kje se dokument nahaja glede na nadrejeno mapo. Poglede dokumentov mesta SharePoint je mogoče prilagoditi, tako da uporabniki vidijo le dokumente v določeni mapi ali podmapi.

Več informacij: »Napaka pri preverjanju veljavnosti«, ko poskušate konfigurirati strežniško integracijo z mestom SharePoint za Dynamics CRM Online in SharePoint Online
Podpora prek spleta Lahko poveže:

- V aplikacijah Customer Engagement s SharePoint Online
- V aplikacijah Customer Engagement s SharePoint Server (na mestu uporabe)
Lahko poveže:

- Aplikacije Customer Engagement s SharePoint Online, če je mesto SharePoint pod istim najemnikom kot aplikacije Customer Engagement Office 365.
- V aplikacijah Customer Engagement s SharePoint na mestu uporabe
Omejevanje sredstev Ne velja. Pri knjižnici dokumentov s 5000 ali več dokumenti lahko pride do omejevanja sredstev. Več informacij: Omejevanje virov in omejitve Če imate v knjižnici dokumentov več kot 5000 dokumentov, si jih lahko ogledate v privzetem pogledu mreže. Če pa razvrščate po stolpcu, ki niso privzeti razvrščeni stolpec, se lahko prikaže napaka, ki pomeni, da je bila omejitev omejevanja presežena.

Znane težave s strežniško integracijo z mestom SharePoint

Komponenta seznama Microsoft Dynamics CRM knjižnico mesta SharePoint sestavlja z internim imenom entitete v aplikacijah Customer Engagement, ki je omogočena za dokumente. Strežniška integracija z mestom SharePoint uporablja prikazno ime entitete. Ko nadgradite strežniško integracijo z mestom SharePoint, preverite, ali se prikazna imena v vaši knjižnici dokumentov na mestu SharePoint ujemajo s prikaznimi imeni entitet v aplikacijah Customer Engagement.

Ime knjižnice SharePoint in prikazno ime entitete

Ta imena se morajo ujemati.

Več informacij: Sporočilo o napaki pri uporabi nove strežniške integracije z mestom SharePoint za Dynamics CRM Online in SharePoint Online: »Seznam ne podpira tega postopka«

Glejte tudi

[Namestitev komponente seznama](../admin/set-up-sharepoint-integration.md)

Dovoljenja, potrebna za opravila upravljanja dokumentov