Namestitev ali odstranitev prednostne rešitve

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Namestite želeno rešitev, da pridobite dodatne funkcije in funkcionalnosti za Microsoft Dynamics 365 (v spletu).

Seznam prednostnih rešitev

Seznam razpoložljivih rešitev je različen. Nekatere rešitve, kot so skupine Office 365 za Dynamics 365, so privzeto prosto razpoložljive in vidne. Preskusne različice za nekatere rešitve so omejene in bodo vidne le, če se prijavite za rešitev v meniju Nastavitve > Dynamics Marketplace ali na mestu appsource.microsoft.com. Če kupite novo naročnino za storitev prek storitve Office Commerce, se po tem, ko sistem za omogočanje uporabe prepozna nakup, na zavihku Rešitve prikaže tudi morebiten povezan program za namestitev rešitve.

Namestitev prednostne rešitve

 1. Vpišite se v portal https://portal.office.com s poverilnicami globalnega skrbnika ali skrbnika sistema Dynamics 365.

 2. Kliknite Skrbniška središča > Dynamics 365.

 3. Kliknite zavihek Primerki in nato izberite primerek, ki mu želite dodati rešitev.

 4. Kliknite Rešitve.

 5. Izberite rešitev, ki jo želite namestiti, in kliknite Namesti.

  V nadaljevanju sprejmite pogoje v pogojih storitve.

  Stanje za spremembe rešitve se spremeni v Namestitev v čakanju.

  Ko je rešitev pripravljena za uporabo, se njeno stanje spremeni v Nameščeno.

Izbris prednostne rešitve

 1. Preverite, ali imate varnostno vlogo sistemskega skrbnika ali prilagojevalnika sistema oz. enakovredno dovoljenje.

 2. Vpis v storitev Dynamics 365.

 3. Kliknite Nastavitve > Rešitve.

 4. Izberite rešitev in kliknite Izbriši.

Glejte tudi