Premikanje konfiguracijskih podatkov med primerki in organizacijami z orodjem Configuration Migration

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Orodje Configuration Migration vam omogoča premikanje konfiguracijskih podatkov med primerki in organizacijami Dynamics 365 for Customer Engagement. Konfiguracijski podatki se uporabljajo za določanje funkcije po meri v aplikacijah Customer Engagement in so običajno shranjeni v entitetah po meri. Konfiguracijski podatki se razlikujejo od podatkov končnega uporabnika (kupec, stiki itd.). Tipičen primer konfiguracijskih podatkov so podatki, ki jih določite v programu Unified Service Desk for Dynamics 365 za konfiguracijo prilagojenega programa za posrednika v klicnem centru. Entitete programa Unified Service Desk, vključno s konfiguracijskimi podatki, ki so shranjeni v entitetah, določajo program za posrednika. Če želite več informacij o rešitvi Unified Service Desk, glejte Skrbniški priročnik za Unified Service Desk.

Možnosti v orodju Configuration Migration:

 • Izberite entitete in polja, iz katerih želite izvoziti konfiguracijske podatke.

 • Izognite se podvojenim zapisom v ciljnem sistemu, tako da za vsako entiteto določite pogoj edinstvenosti na podlagi kombinacije polj v entiteti, ki se uporablja za primerjavo z vrednostmi v ciljnem sistemu. Če ni ujemajočih se vrednosti, je v ciljnem sistemu ustvarjen enolični zapis. Če je najden ujemajoč se zapis, je zapis posodobljen v ciljnem sistemu.

  Opomba

  Če za entiteto, ki jo izvažate, ni določen pogoj zaznavanja dvojnikov (edinstvenosti), orodje uporabi ime primarnega polja entitete za primerjavo z obstoječimi podatki v ciljnem sistemu.

 • Onemogočite vtičnike pred izvozom podatkov in jih nato znova omogočite v ciljnem sistemu po dokončanem uvozu za vse entitete ali izbrane entitete.

 • Preverite veljavnost sheme za izbrane entitete, ki jih želite izvoziti, da zagotovite, da so navedeni vsi zahtevani podatki.

 • Za izvoz podatkov iz izvornega sistema znova uporabite obstoječo shemo.

 • Samodejni premik polj DateTime naprej pri uvozu za predstavitvena okolja.

 • Vdelajte izvožene module, ki ste jih ustvarili v tem orodju (datoteke sheme in podatkovne datoteke), v druge programe. Uporabite lahko na primer izvožene podatke v aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement Package Deployer skupaj z drugimi datotekami in podatki rešitve, da ustvarite in uvedete pakete v primerku aplikacije Customer Engagement. Več informacij: Uvajanje paketov z orodjem Package Deployer in lupino Windows PowerShell za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement

Pomembno

Orodje Configuration Migration ne podpira filtriranja zapisov v entiteti. Privzeto so izvoženi vsi zapisi v izbrani entiteti.

Kako deluje orodje Configuration Migration?

Spodnji diagram prikazuje, kako se orodje Configuration Migration uporablja za selitev konfiguracijskih podatkov.

Diagram poteka procesa Configuration Migration

Simbol 1. koraka Določite shemo izvornih podatkov za izvoz: v datoteki sheme (.xml) so informacije o podatkih, ki jih želite izvoziti, na primer entitetah, atributih, odnosih, definicijah enoličnosti podatkov in možnosti onemogočanja vtičnikov pred izvozom podatkov. Več informacij: Ustvarjanje sheme za izvoz konfiguracijskih podatkov

Simbol 2. koraka Uporabite shemo za izvoz podatkov: uporabite datoteko sheme za izvoz podatkov v datoteko .zip, v kateri so podatki in shema izvoženih podatkov. Več informacij: Ustvarjanje sheme za izvoz konfiguracijskih podatkov

Simbol 3. koraka Uvozite izvožene podatke: uporabite izvožene podatke (datoteko .zip), da jih uvozite v ciljni primerek aplikacije Customer Engagement. Uvažanje podatkov se izvede v več obdelavah, da se najprej uvozijo gonilniški podatki, odvisni podatki pa so v čakalni vrsti, nato pa se v več naslednjih obdelavah uvozijo odvisni podatki, da se obravnava vse odvisnosti podatkov ali povezave. To zagotavlja čist uvoz podatkov. Več informacij: Uvoz konfiguracijskih podatkov

Odpravljanje težav pri selitvi konfiguracijskih podatkov z dnevniškimi datotekami

Orodje Configuration Migration podpira pisanje dnevnika za pridobivanje podrobnih informacij o napakah, do katerih lahko pride pri vpisu v primerek aplikacije Customer Engagement z orodjem, dejavnostih, ki jih izvaja orodje med določanjem sheme in izvozom/uvozom konfiguracijskih podatkov, in podatkih, ki so bili uvoženi z orodjem. Orodje ustvari tri dnevniške datoteke, ki so v računalniku, v katerem zaženete orodje, na voljo na tej lokaciji: c:\Users\<UserName> \AppData\Roaming\Microsoft\DataMigrationUtility\<Version>.

 • Login_ErrorLog.log: Zagotavlja informacije o težavah, ki so se pojavile, ko ste uporabili orodje za vpis v primerek Customer Engagement. Če obstajajo težave pri prijavi, se na zaslonu za prijavo v orodju prikaže sporočilo s povezavo do te dnevniške datoteke. Sporočilo navaja, da je prišlo do napake med obdelavo zahteve za prijavo in da si lahko uporabnik ogleda dnevnik napak. Kliknete lahko povezavo v sporočilu, da prikažete to dnevniško datoteko. Dnevniška datoteka se ustvari, ko prvič naletite na težavo pri prijavi v orodje. Nato se dnevniška datoteka uporabi za beleženje informacij o težavah pri vpisu, kadar se pojavijo.

 • DataMigrationUtility.log: zagotavlja podrobne informacije o posameznem opravilu, ki je bilo izvedeno v orodju med zadnjim zagonom. Dnevniško datoteko si lahko ogledate iz orodja, tako da na glavnem zaslonu kliknete meni Dnevniki in Dnevnik, ki se izvaja.

 • ImportDataDetail.log: zagotavlja podrobne informacije o podatkih, ki so bili z orodjem uvoženi v zadnjem poslu uvoza. Pri vsakem izvajanju posla uvoza s tem orodjem se obstoječe podrobnosti iz dnevniške datoteke premaknejo v datoteko ImportDataDetail._old.log v istem imeniku in datoteka ImportDataDetail.log prikaže informacije o zadnjem poslu uvoza, izvedenem z orodjem. To dnevniško datoteko si lahko ogledate iz orodja, tako da na glavnem zaslonu kliknete meni Dnevniki in Dnevnik zadnjega uvoza.

Najboljše prakse za selitev konfiguracijskih podatkov z orodjem

V nadaljevanju preberite, kaj morate upoštevati pri uporabi tega orodja za selitev konfiguracijskih podatkov:

 • Ko ustvarjate shemo za izvoz podatkov, določite ustrezna pravila edinstvenosti za posamezno entiteto, da se izognete nenamernim posodobitvam podatkov v ciljnem sistemu.

 • Uvozite izvožene podatke v predproizvodnem okolju (po možnosti zrcalni sliki proizvodnega okolja), da zagotovite želene rezultate uvoza podatkov.

 • Pred uvozom podatkov varnostno kopirajte proizvodno okolje.

Glejte tudi

Ustvarite shemo, če želite izvoziti konfiguracijske podatke
Spreminjanje sheme konfiguracijskih podatkov
Uvozite konfiguracijske podatke
Upravljanje konfiguracije kataloga izdelkov