Upravljanje primerkov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Za upravljanje primerkov programa Dynamics 365 (online) uporabite Skrbniško središče Dynamics 365.

  1. Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika.

  2. Izberite Skrbnik > Dynamics 365.

V tem razdelku najdete informacije o dodajanju ali urejanju primerkov naročnine na Dynamics 365 (online) in nastavljanju dodatnih primerkov za neproizvodne namene (različica za preizkusno okolje).

Glejte tudi

Terminologija, ki se uporablja v izdelku in dokumentaciji