Upravljanje primerkov

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Za upravljanje primerkov programa Dynamics 365 for Customer Engagement uporabite Skrbniško središče Dynamics 365.

Opomba

V nekaterih dokumentih smo se sklicevali na Dynamics 365 (online), čeprav smo govorili o aplikacijah Dynamics 365 for Customer Engagement. V naši trenutni dokumentaciji smo to spremenili, tako da je jasno, kdaj se sklicujemo na zbirko aplikacij, med katere spadajo Sales, Customer Service, Marketing, Field Service in Project Service Automation, ter povezane storitve, in kdaj na celotno družino izdelkov Dynamics 365 z aplikacijami in storitvami, kamor spadajo Finance and Operations, Talent, Retail in Business Central. V nekaterih uporabniških vmesnikih lahko še vedno vidite »Dynamics 365 (online)«. Ti nizi se nanašajo na aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement.

Opomba

Razmislite o uporabi manj vloge skrbnika z manj pravicami, namesto vloge globalnega skrbnika. Glejte Uporaba vloge skrbnika storitve za upravljanje najemnika.

  1. Obiščite skrbniško središče za Microsoft 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika.

  2. Izberite Skrbnik > Dynamics 365.

V tem razdelku najdete informacije o dodajanju ali urejanju primerkov naročnine na aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement ter nastavitvi dodatnih primerkov za neproizvodne namene (različica za preizkusno okolje).

Glejte tudi

Terminologija, ki se uporablja v izdelku in dokumentaciji