Upravljanje različic za preizkusno okolje

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x

Različica za preizkusno okolje je vsak neprodukcijski primerek aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Različica za preizkusno okolje je mesto za varno razvijanje in preskušanje sprememb v programu z nizko stopnjo tveganja, saj je ločena od produkcije.

Opomba

S programom Paket posodobitev za Dynamics 365 (v spletu), december 2016 minimalna količina za nakup ni več pogoj za prejem brezplačne različice za preizkusno okolje. Če ste kupili naročnino in niste prejeli brezplačne različice za preizkusno okolje, jo boste prejeli ob nakupu polnih licenc Enterprise aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement. Upravičeni ste do ene brezplačne različice za preizkusno okolje na najemnika. Dodatne različice za preizkusno okolje lahko tudi kupite. Za več informacij glejte razdelek Cene in licenciranje aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement.

Oglejte si Spreminjanje primerka za informacije o tem, kako spremeniti primerek v ali iz preskusnega okolja in za vidike licenciranja.

Razmislite o uporabi manj vloge skrbnika z manj pravicami, namesto vloge globalnega skrbnika. Glejte Uporaba vloge skrbnika storitve za upravljanje najemnika.

Ogled različic za preizkusno okolje

Za upravljanje različic za preizkusno okolje uporabite Skrbniško središče Dynamics 365.

 1. Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika za Office 365.

 2. Kliknite Skrbniška središča > Dynamics 365.

 3. Izberite zavihek Primerki.

  Na strani Upravljanje primerkov storitve Dynamics 365 je seznam vseh vaših primerkov.

Ponastavitev različice za preizkusno okolje

Različico za preizkusno okolje lahko ponastavite, da jo izbrišete in znova omogočite. Razmislite o ponastavitvi, kadar želite:

 • preklopiti na drugo različico aplikacij Dynamics 365 for Customer Engagement

 • ustvariti nov projekt

 • sprostiti prostor za shranjevanje

 • odstraniti primerek, ki vsebuje osebno določljive podatke (PII)

Opomba

Ponastavite lahko le različice za preizkusno okolje.

Vzorčni scenarij

Tomaž preverja prostor za shranjevanje, ki ga zasedajo različni primerki Contoso, in se boji, da bo zmanjkalo prostora v enem od produkcijskih primerkov. Sprostiti želi nekaj prostora, tako da bo imel produkcijski primerek na voljo nekaj dodatnega prostora za shranjevanje. Bil je tudi obveščen, da je pravni oddelek nastavil pravilnik o hranjenju za uporabo proizvodnih podatkov v preskusnem okolju.

Po pogovoru z Izakom Tomaž ponastavi celotno različico za preizkusno okolje v prodajnem oddelku. Primerek je znova omogočen s tovarniškimi nastavitvami in pripravljen za nadaljnjo uporabo kot različica za preizkusno okolje za naslednji projekt.

Ponastavitev primerka

 1. Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika za Office 365.

 2. Kliknite Skrbniška središča > Dynamics 365.

 3. Izberite zavihek Primerki.

 4. Izberite različico za preizkusno okolje in nato kliknite Ponastavi.

 5. Na strani ponastavi primerek prilagodite nastavitve primerka in kliknite Ponastavi.

  Opozorilo

  Različica za preizkusno okolje je izbrisana in ponastavljena na tovarniške nastavitve. Izbrisanih podatkov ne morete obnoviti.

 6. Kliknite da v potrditvenem pogovornem oknu.

Skrbniški način

Ko za različico za preizkusno okolje omogočite skrbniški način, se lahko v ta primerek vpišejo le uporabniki z varnostnimi vlogami skrbnika sistema ali prilagojevalca sistema aplikacij Customer Engagement. Skrbniški način je uporaben, ko želite spremeniti delovanje in ne želite, da redni uporabniki ovirajo vaše delo in obratno.

Opomba

 • Skrbniški način lahko omogočite samo za različice za preizkusno okolje.

 • Procese, ki uporabljajo kodo, na primer vtičnike ali zbire poteka dela po meri, še naprej obdeluje platforma Dynamics 365 (online), različica 8.2, ko je omogočen skrbniški način, operacije v ozadju pa so onemogočene.

 • Simbol »Videoposnetek« Oglejte si videoposnetek: Dynamics CRM 2013 Online – pomlad 2014: nove funkcije – skrbniški način.

  Ta videoposnetek velja tudi za različici Paket posodobitev 1 za CRM Online 2015 in Paket posodobitev za Dynamics CRM Online 2016.

Na strani skrbniške nastavitve lahko nastavite spodnje možnosti.

Nastavitev Opis
Omogoči skrbniški način Izberite, če želite omogočiti skrbniški način za izbrano različico za preizkusno okolje. V izbrano različico za preizkusno okolje se lahko vpišejo samo skrbniki in prilagojevalci sistema.
Onemogoči postopke v ozadju Izberite, če želite onemogočiti vse asinhrone operacije (glejte Arhitektura asinhrone storitve), na primer poteke dela in sinhronizacijo s strežnikom Exchange. E-poštna sporočila ne bodo poslana, strežniška sinhronizacija za sestanke, stike in opravila pa je onemogočena. Opomba: Skrbniški način mora biti omogočen, če želite onemogočiti operacije v ozadju.
Sporočilo po meri za končne uporabnike Vnesite sporočilo, ki bo prikazano vsem uporabnikom pri vpisu.

Nastavitev skrbniškega načina

 1. Obiščite skrbniško središče za Office 365 in se vpišite s poverilnicami globalnega skrbnika za Office 365.

 2. Kliknite Skrbniška središča > Dynamics 365.

 3. Izberite zavihek Primerki.

 4. Izberite različico za preizkusno okolje in nato kliknite Skrbnik.

 5. Če želite omogočiti skrbniški način, izberite Omogoči skrbniški način in nato kliknite Shrani.

Glejte tudi

Spletni dnevnik: Uvajanje različic za preizkusno okolje v storitvi CRM Online
Spreminjanje primerka
Brisanje primerka
Kopiranje primerka