Upravljanje varnosti, uporabnikov in ekip

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.0
Applies to Dynamics 365 (online), version 8.x

Naslednji razdelek vsebuje informacije o uporabnikih, skupinah in varnosti v programu Microsoft Dynamics 365.

Glejte tudi

Pripomoček za uporabniške nastavitve