Upravljanje varnosti, uporabnikov in ekip

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Naslednji razdelek vsebuje informacije o uporabnikih, skupinah in varnosti v programu Dynamics 365.

Glejte tudi

Pripomoček za uporabniške nastavitve