Upravljanje varnosti, uporabnikov in ekip

Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement, različica 9.x
Velja za aplikacije Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), različica 9.x

Naslednji razdelek vsebuje informacije o uporabnikih, skupinah in varnosti v programu Dynamics 365.

Glejte tudi

Pripomoček za uporabniške nastavitve