Upravljanje naročnin, licenc in uporabniških računov

Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 9.x
Velja za: Dynamics 365 (v spletu), različica 8.x

Kot skrbnik Okolje storitev Microsoft Online Services upravljate z naročnino storitve Dynamics 365 (online), vključno z zaračunavanjem in plačevanjem, uporabniškimi licencami, računi in registracijo. Naredite ta opravila v skrbniškem središču Office 365.

Glejte tudi

Upravljanje primerkov aplikacije Microsoft Dynamics 365 (v spletu)
Terminologija, ki se uporablja v izdelku in dokumentaciji